ภาษาอังกฤษ
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 103 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 20,036
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 7,273
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 6,248
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 104 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 6,079
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 6,023
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 3,756
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 80 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 9,713
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่15 4,435
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่14 2,937
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่13 2,452
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่12 2,501
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่11 2,400
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่10 2,372
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่9 2,218
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุด ที่ 8 2,260
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 7 2,355
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่6 2,304
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 49 โจทย์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 2,417
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่4 2,371
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 2,526
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 2 3,023
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 1 6,883
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่5 8,426
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่4 4,737
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่3 3,992
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่2 3,997
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่1 5,320
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 6 6,144
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 21 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 5 4,269
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 4 4,026
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 3 4,719
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 1 6,651
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 2 7,025
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่8 5,016
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 25 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่7 3,484
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 15 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่6 3,440
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่5 3,640
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่4 3,613
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่3 4,186
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่2 4,799
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 10 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่1 6,343
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 6 5,793
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 4 3,956
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 3 4,124
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 2 3,896
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 1 6,148
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ข้อเอ็นทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2541 21,273
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2545 13,545
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 79 ตะลุยโจทย์ Ent. การตีความหมายคำหรือวลี Vocabulary 10,745
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 101 ตะลุยโจทย์ Ent. การสืบค้นส่วนที่ผิดของการเขียนภาษาอังกฤษ 8,731