เข้าสู่ระบบ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 103 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 18,012
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 6,387
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 5,490
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 104 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 5,344
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 4,934
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 2,780
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 80 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 7,389
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่15 3,474
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่14 2,284
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่13 1,841
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่12 1,874
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่11 1,772
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่10 1,780
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่9 1,633
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุด ที่ 8 1,653
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 7 1,762
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่6 1,695
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 49 โจทย์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 1,818
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่4 1,732
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 1,858
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 2 2,308
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 1 5,452
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่5 7,790
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่4 3,958
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่3 3,371
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่2 3,445
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่1 4,616
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 6 5,364
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 21 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 5 3,630
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 4 3,385
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 3 3,987
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 1 5,721
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 2 4,525
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่8 4,293
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 25 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่7 2,865
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 15 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่6 2,852
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่5 2,992
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่4 2,996
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่3 3,541
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่2 4,152
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 10 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่1 5,436
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 6 5,058
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 4 3,348
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 3 3,514
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 2 3,300
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 1 5,365
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ข้อเอ็นทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2541 20,076
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2545 12,652
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 79 ตะลุยโจทย์ Ent. การตีความหมายคำหรือวลี Vocabulary 10,007
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 101 ตะลุยโจทย์ Ent. การสืบค้นส่วนที่ผิดของการเขียนภาษาอังกฤษ 7,385