เข้าสู่ระบบ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 103 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 19,224
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 6,990
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 6,033
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 104 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 5,858
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 5,756
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 3,444
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 80 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 8,764
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่15 4,088
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่14 2,745
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่13 2,291
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่12 2,328
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่11 2,230
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่10 2,214
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่9 2,062
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุด ที่ 8 2,111
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 7 2,200
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่6 2,152
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 49 โจทย์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 2,256
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่4 2,200
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 2,347
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 2 2,798
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 1 6,278
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่5 8,188
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่4 4,456
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่3 3,783
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่2 3,811
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่1 5,037
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 6 5,864
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 21 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 5 4,058
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 4 3,828
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 3 4,479
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 1 6,307
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 2 4,995
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่8 4,749
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 25 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่7 3,303
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 15 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่6 3,265
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่5 3,467
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่4 3,421
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่3 3,989
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่2 4,568
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 10 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่1 5,976
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 6 5,506
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 4 3,760
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 3 3,916
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 2 3,711
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 1 5,839
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ข้อเอ็นทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2541 20,867
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2545 13,273
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 79 ตะลุยโจทย์ Ent. การตีความหมายคำหรือวลี Vocabulary 10,502
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 101 ตะลุยโจทย์ Ent. การสืบค้นส่วนที่ผิดของการเขียนภาษาอังกฤษ 8,368