เข้าสู่ระบบ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 103 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 17,908
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 6,330
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 5,421
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 104 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 5,296
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 4,865
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 2,730
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 80 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 7,262
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่15 3,429
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่14 2,252
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่13 1,793
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่12 1,838
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่11 1,729
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่10 1,740
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่9 1,603
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุด ที่ 8 1,614
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 7 1,726
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่6 1,660
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 49 โจทย์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 1,770
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่4 1,696
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 1,823
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 2 2,258
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น 50 โจทย์ภาษาอังกฤษชุดที่ 1 5,391
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่5 7,748
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่4 3,911
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่3 3,333
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่2 3,412
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่1 4,583
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 6 5,322
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 21 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 5 3,599
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 10 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 4 3,341
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 30 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 3 3,946
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 1 5,683
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 2 4,490
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 30 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่8 4,253
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 25 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่7 2,824
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 15 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่6 2,811
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่5 2,950
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่4 2,959
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่3 3,497
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่2 4,112
ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 10 ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่1 5,395
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 6 5,019
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 4 3,314
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 3 3,484
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 2 3,257
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย 20 ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Module 1 5,322
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ข้อเอ็นทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2541 19,999
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 100 ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2545 12,598
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 79 ตะลุยโจทย์ Ent. การตีความหมายคำหรือวลี Vocabulary 9,950
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย 101 ตะลุยโจทย์ Ent. การสืบค้นส่วนที่ผิดของการเขียนภาษาอังกฤษ 7,330