สังคม ฯ
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ประถมปลาย 15 เตรียมสอบเข้าม.1 3,646
สังคม ฯ มัธยมปลาย 31 การเงิน การธนาคารและการคลัง 12,752
สังคม ฯ มัธยมปลาย 80 ข้อสอบ O-Net วิชาสังคม 2551 19,361
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบสังคม ม.2 (สอบไล่) 15,458
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,434
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,891
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 14,251
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,595
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,501
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 9,421
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,648
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,582
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,327
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,281
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,983
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,268
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 3,983
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,659
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,581
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,754
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,113
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 72,653
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 25,141
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 ชุดที่2 2,500
สังคม ฯ มัธยมต้น 6 ภูมิศาสตร์ ม.1 4,414
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 เก็งข้อสอบ ส. ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 11,463
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ทวีปเอเชีย 3,554
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พระพุทธศาสนา ม.1 2,548
สังคม ฯ มัธยมปลาย 1 วิชาพระพุทธศาสนา 2,618
สังคม ฯ ทั่วไป 10 ประวัติศาสตร์ 2,329
สังคม ฯ ประถมปลาย 6 ประวัติศาสตร์ไทย 3,040
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,367
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,463
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 2,198
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 2,308
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,615
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 2,121
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 6,744
สังคม ฯ มัธยมต้น 4 ทบทวนประวัติศาสตร์ 2,931
สังคม ฯ ประถมปลาย 4 ประวัติศาสตร์ 2,837
สังคม ฯ มัธยมปลาย 40 PRE สังคม A-NET 2552 ครั้งที่ 2 2,057
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ประวัติศาสตร์ 2,299
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ข้อสอบสังคมครับ 2,480
สังคม ฯ มัธยมปลาย 5 ประวัติศาสตร์สากล 3,875
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2,609
สังคม ฯ ทั่วไป 25 ทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 2,978
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ประวัติศาสตร์สากล-ตะวันออก 6,703
สังคม ฯ มัธยมปลาย 6 ถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย 3,508
สังคม ฯ มัธยมปลาย 19 รวมข้อสอบสังคมทุกสาระจากข้อสอบENT. 3,818
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ข้อสอบQuota cmu ปีก่อนๆสำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาปีการศึกษาหน้า 2,659