เข้าสู่ระบบ

สังคม ฯ
สังคม ฯ
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ประถมปลาย 15 เตรียมสอบเข้าม.1 3,580
สังคม ฯ มัธยมปลาย 31 การเงิน การธนาคารและการคลัง 12,166
สังคม ฯ มัธยมปลาย 80 ข้อสอบ O-Net วิชาสังคม 2551 18,962
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบสังคม ม.2 (สอบไล่) 14,956
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,377
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,846
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 13,507
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,510
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,431
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 8,822
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,588
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,543
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,200
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,157
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,950
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,236
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 3,881
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,590
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,479
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,718
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,075
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 70,738
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 24,766
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 ชุดที่2 2,466
สังคม ฯ มัธยมต้น 6 ภูมิศาสตร์ ม.1 4,361
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 เก็งข้อสอบ ส. ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 11,169
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ทวีปเอเชีย 3,472
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พระพุทธศาสนา ม.1 2,492
สังคม ฯ มัธยมปลาย 1 วิชาพระพุทธศาสนา 2,585
สังคม ฯ ทั่วไป 10 ประวัติศาสตร์ 2,287
สังคม ฯ ประถมปลาย 6 ประวัติศาสตร์ไทย 2,989
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,337
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,438
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 2,170
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 2,264
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,545
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 2,092
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 6,576
สังคม ฯ มัธยมต้น 4 ทบทวนประวัติศาสตร์ 2,880
สังคม ฯ ประถมปลาย 4 ประวัติศาสตร์ 2,801
สังคม ฯ มัธยมปลาย 40 PRE สังคม A-NET 2552 ครั้งที่ 2 2,030
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ประวัติศาสตร์ 2,251
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ข้อสอบสังคมครับ 2,453
สังคม ฯ มัธยมปลาย 5 ประวัติศาสตร์สากล 3,830
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2,560
สังคม ฯ ทั่วไป 25 ทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 2,919
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ประวัติศาสตร์สากล-ตะวันออก 6,507
สังคม ฯ มัธยมปลาย 6 ถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย 3,399
สังคม ฯ มัธยมปลาย 19 รวมข้อสอบสังคมทุกสาระจากข้อสอบENT. 3,755
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ข้อสอบQuota cmu ปีก่อนๆสำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาปีการศึกษาหน้า 2,623