เข้าสู่ระบบ

สังคม ฯ
สังคม ฯ
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ประถมปลาย 15 เตรียมสอบเข้าม.1 3,169
สังคม ฯ มัธยมปลาย 31 การเงิน การธนาคารและการคลัง 11,498
สังคม ฯ มัธยมปลาย 80 ข้อสอบ O-Net วิชาสังคม 2551 18,180
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบสังคม ม.2 (สอบไล่) 14,206
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,106
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,618
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 13,081
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,129
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,100
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 8,235
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,286
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,311
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 2,825
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 8,651
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,814
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,033
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 3,525
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,207
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,047
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,423
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 1,813
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 67,793
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 21,943
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 ชุดที่2 2,239
สังคม ฯ มัธยมต้น 6 ภูมิศาสตร์ ม.1 4,004
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 เก็งข้อสอบ ส. ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 10,508
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ทวีปเอเชีย 3,170
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พระพุทธศาสนา ม.1 2,223
สังคม ฯ มัธยมปลาย 1 วิชาพระพุทธศาสนา 2,352
สังคม ฯ ทั่วไป 10 ประวัติศาสตร์ 2,034
สังคม ฯ ประถมปลาย 6 ประวัติศาสตร์ไทย 2,721
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,094
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,219
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 1,929
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 2,002
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,270
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 1,867
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 6,133
สังคม ฯ มัธยมต้น 4 ทบทวนประวัติศาสตร์ 2,544
สังคม ฯ ประถมปลาย 4 ประวัติศาสตร์ 2,541
สังคม ฯ มัธยมปลาย 40 PRE สังคม A-NET 2552 ครั้งที่ 2 1,794
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ประวัติศาสตร์ 2,006
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ข้อสอบสังคมครับ 2,236
สังคม ฯ มัธยมปลาย 5 ประวัติศาสตร์สากล 3,562
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2,323
สังคม ฯ ทั่วไป 25 ทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 2,627
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ประวัติศาสตร์สากล-ตะวันออก 6,029
สังคม ฯ มัธยมปลาย 6 ถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย 2,943
สังคม ฯ มัธยมปลาย 19 รวมข้อสอบสังคมทุกสาระจากข้อสอบENT. 3,436
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ข้อสอบQuota cmu ปีก่อนๆสำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาปีการศึกษาหน้า 2,378