สังคม ฯ
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ประถมปลาย 15 เตรียมสอบเข้าม.1 3,716
สังคม ฯ มัธยมปลาย 31 การเงิน การธนาคารและการคลัง 13,430
สังคม ฯ มัธยมปลาย 80 ข้อสอบ O-Net วิชาสังคม 2551 19,702
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบสังคม ม.2 (สอบไล่) 16,135
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,487
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,930
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 15,015
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,683
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,573
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10,039
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,699
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,623
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,496
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,456
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 2,037
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,313
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 4,066
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,783
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,709
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,829
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,167
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 75,101
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 25,300
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 ชุดที่2 2,561
สังคม ฯ มัธยมต้น 6 ภูมิศาสตร์ ม.1 4,481
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 เก็งข้อสอบ ส. ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 11,811
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ทวีปเอเชีย 3,629
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พระพุทธศาสนา ม.1 2,613
สังคม ฯ มัธยมปลาย 1 วิชาพระพุทธศาสนา 2,710
สังคม ฯ ทั่วไป 10 ประวัติศาสตร์ 2,391
สังคม ฯ ประถมปลาย 6 ประวัติศาสตร์ไทย 3,092
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,421
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,503
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 2,240
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 2,356
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,708
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 2,183
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 7,036
สังคม ฯ มัธยมต้น 4 ทบทวนประวัติศาสตร์ 2,999
สังคม ฯ ประถมปลาย 4 ประวัติศาสตร์ 2,897
สังคม ฯ มัธยมปลาย 40 PRE สังคม A-NET 2552 ครั้งที่ 2 2,112
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ประวัติศาสตร์ 2,354
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ข้อสอบสังคมครับ 2,531
สังคม ฯ มัธยมปลาย 5 ประวัติศาสตร์สากล 3,946
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2,662
สังคม ฯ ทั่วไป 25 ทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 3,048
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ประวัติศาสตร์สากล-ตะวันออก 7,018
สังคม ฯ มัธยมปลาย 6 ถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย 3,600
สังคม ฯ มัธยมปลาย 19 รวมข้อสอบสังคมทุกสาระจากข้อสอบENT. 3,902
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ข้อสอบQuota cmu ปีก่อนๆสำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาปีการศึกษาหน้า 2,736