สังคม ฯ
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ประถมปลาย 15 เตรียมสอบเข้าม.1 3,720
สังคม ฯ มัธยมปลาย 31 การเงิน การธนาคารและการคลัง 13,450
สังคม ฯ มัธยมปลาย 80 ข้อสอบ O-Net วิชาสังคม 2551 19,722
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบสังคม ม.2 (สอบไล่) 16,145
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,492
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,934
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 15,036
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,687
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,576
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10,058
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,704
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,627
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,508
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,473
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 2,042
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,316
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 4,070
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,793
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,717
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,834
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,169
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 75,207
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 25,309
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 ชุดที่2 2,569
สังคม ฯ มัธยมต้น 6 ภูมิศาสตร์ ม.1 4,485
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 เก็งข้อสอบ ส. ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 11,829
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ทวีปเอเชีย 3,634
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พระพุทธศาสนา ม.1 2,616
สังคม ฯ มัธยมปลาย 1 วิชาพระพุทธศาสนา 2,712
สังคม ฯ ทั่วไป 10 ประวัติศาสตร์ 2,393
สังคม ฯ ประถมปลาย 6 ประวัติศาสตร์ไทย 3,093
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,424
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,509
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 2,243
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 2,361
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,714
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 2,187
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 7,081
สังคม ฯ มัธยมต้น 4 ทบทวนประวัติศาสตร์ 2,999
สังคม ฯ ประถมปลาย 4 ประวัติศาสตร์ 2,900
สังคม ฯ มัธยมปลาย 40 PRE สังคม A-NET 2552 ครั้งที่ 2 2,114
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ประวัติศาสตร์ 2,355
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ข้อสอบสังคมครับ 2,531
สังคม ฯ มัธยมปลาย 5 ประวัติศาสตร์สากล 3,953
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2,665
สังคม ฯ ทั่วไป 25 ทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 3,057
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ประวัติศาสตร์สากล-ตะวันออก 7,049
สังคม ฯ มัธยมปลาย 6 ถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย 3,610
สังคม ฯ มัธยมปลาย 19 รวมข้อสอบสังคมทุกสาระจากข้อสอบENT. 3,908
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ข้อสอบQuota cmu ปีก่อนๆสำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาปีการศึกษาหน้า 2,740