เข้าสู่ระบบ

สังคม ฯ
สังคม ฯ
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ประถมปลาย 15 เตรียมสอบเข้าม.1 3,511
สังคม ฯ มัธยมปลาย 31 การเงิน การธนาคารและการคลัง 12,021
สังคม ฯ มัธยมปลาย 80 ข้อสอบ O-Net วิชาสังคม 2551 18,807
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบสังคม ม.2 (สอบไล่) 14,798
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,338
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,821
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 13,427
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,452
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,381
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 8,697
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,548
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,519
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,146
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,060
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,928
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,216
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 3,839
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,527
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,421
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,687
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,051
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 70,026
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 24,314
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 ชุดที่2 2,442
สังคม ฯ มัธยมต้น 6 ภูมิศาสตร์ ม.1 4,308
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 เก็งข้อสอบ ส. ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 11,068
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ทวีปเอเชีย 3,425
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พระพุทธศาสนา ม.1 2,459
สังคม ฯ มัธยมปลาย 1 วิชาพระพุทธศาสนา 2,558
สังคม ฯ ทั่วไป 10 ประวัติศาสตร์ 2,257
สังคม ฯ ประถมปลาย 6 ประวัติศาสตร์ไทย 2,953
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,316
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,413
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 2,146
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 2,233
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,510
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 2,071
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 6,525
สังคม ฯ มัธยมต้น 4 ทบทวนประวัติศาสตร์ 2,834
สังคม ฯ ประถมปลาย 4 ประวัติศาสตร์ 2,780
สังคม ฯ มัธยมปลาย 40 PRE สังคม A-NET 2552 ครั้งที่ 2 2,005
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ประวัติศาสตร์ 2,224
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ข้อสอบสังคมครับ 2,434
สังคม ฯ มัธยมปลาย 5 ประวัติศาสตร์สากล 3,803
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2,530
สังคม ฯ ทั่วไป 25 ทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 2,873
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ประวัติศาสตร์สากล-ตะวันออก 6,439
สังคม ฯ มัธยมปลาย 6 ถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย 3,315
สังคม ฯ มัธยมปลาย 19 รวมข้อสอบสังคมทุกสาระจากข้อสอบENT. 3,709
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ข้อสอบQuota cmu ปีก่อนๆสำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาปีการศึกษาหน้า 2,587