สังคม ฯ
ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ประถมปลาย 15 เตรียมสอบเข้าม.1 3,737
สังคม ฯ มัธยมปลาย 31 การเงิน การธนาคารและการคลัง 13,507
สังคม ฯ มัธยมปลาย 80 ข้อสอบ O-Net วิชาสังคม 2551 19,807
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบสังคม ม.2 (สอบไล่) 16,197
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,506
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,949
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 15,098
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,701
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,591
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10,115
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,724
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,639
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,532
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,517
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 2,071
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,323
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 4,083
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,818
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,738
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,849
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,180
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 75,483
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 25,334
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 ชุดที่2 2,582
สังคม ฯ มัธยมต้น 6 ภูมิศาสตร์ ม.1 4,503
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 เก็งข้อสอบ ส. ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 11,876
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ทวีปเอเชีย 3,646
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พระพุทธศาสนา ม.1 2,628
สังคม ฯ มัธยมปลาย 1 วิชาพระพุทธศาสนา 2,727
สังคม ฯ ทั่วไป 10 ประวัติศาสตร์ 2,402
สังคม ฯ ประถมปลาย 6 ประวัติศาสตร์ไทย 3,102
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,432
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,525
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 2,258
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 2,369
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,728
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 2,203
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 7,239
สังคม ฯ มัธยมต้น 4 ทบทวนประวัติศาสตร์ 3,016
สังคม ฯ ประถมปลาย 4 ประวัติศาสตร์ 2,918
สังคม ฯ มัธยมปลาย 40 PRE สังคม A-NET 2552 ครั้งที่ 2 2,125
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ประวัติศาสตร์ 2,369
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ข้อสอบสังคมครับ 2,546
สังคม ฯ มัธยมปลาย 5 ประวัติศาสตร์สากล 3,973
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2,684
สังคม ฯ ทั่วไป 25 ทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 3,071
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ประวัติศาสตร์สากล-ตะวันออก 7,100
สังคม ฯ มัธยมปลาย 6 ถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย 3,633
สังคม ฯ มัธยมปลาย 19 รวมข้อสอบสังคมทุกสาระจากข้อสอบENT. 3,934
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ข้อสอบQuota cmu ปีก่อนๆสำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาปีการศึกษาหน้า 2,755