เข้าสู่ระบบ

สังคม ฯ
สังคม ฯ
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ประถมปลาย 15 เตรียมสอบเข้าม.1 3,500
สังคม ฯ มัธยมปลาย 31 การเงิน การธนาคารและการคลัง 11,986
สังคม ฯ มัธยมปลาย 80 ข้อสอบ O-Net วิชาสังคม 2551 18,765
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบสังคม ม.2 (สอบไล่) 14,740
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,328
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,811
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 13,405
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,443
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,368
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 8,662
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,536
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,511
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 3,120
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 9,030
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,920
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,209
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 3,822
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,506
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,397
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,670
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 2,039
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 69,750
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 24,231
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 ชุดที่2 2,431
สังคม ฯ มัธยมต้น 6 ภูมิศาสตร์ ม.1 4,290
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 เก็งข้อสอบ ส. ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 11,037
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ทวีปเอเชีย 3,400
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พระพุทธศาสนา ม.1 2,448
สังคม ฯ มัธยมปลาย 1 วิชาพระพุทธศาสนา 2,544
สังคม ฯ ทั่วไป 10 ประวัติศาสตร์ 2,245
สังคม ฯ ประถมปลาย 6 ประวัติศาสตร์ไทย 2,941
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,306
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,406
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 2,137
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 2,224
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,497
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 2,065
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 6,503
สังคม ฯ มัธยมต้น 4 ทบทวนประวัติศาสตร์ 2,818
สังคม ฯ ประถมปลาย 4 ประวัติศาสตร์ 2,765
สังคม ฯ มัธยมปลาย 40 PRE สังคม A-NET 2552 ครั้งที่ 2 1,993
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ประวัติศาสตร์ 2,218
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ข้อสอบสังคมครับ 2,422
สังคม ฯ มัธยมปลาย 5 ประวัติศาสตร์สากล 3,785
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2,523
สังคม ฯ ทั่วไป 25 ทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 2,860
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ประวัติศาสตร์สากล-ตะวันออก 6,408
สังคม ฯ มัธยมปลาย 6 ถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย 3,287
สังคม ฯ มัธยมปลาย 19 รวมข้อสอบสังคมทุกสาระจากข้อสอบENT. 3,698
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ข้อสอบQuota cmu ปีก่อนๆสำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาปีการศึกษาหน้า 2,572