เข้าสู่ระบบ

สังคม ฯ
สังคม ฯ
# ประเภทวิชา ระดับชั้น จำนวนข้อ ชื่อชุดข้อสอบ ผู้เข้าชม ความยาก
สังคม ฯ ประถมปลาย 15 เตรียมสอบเข้าม.1 3,154
สังคม ฯ มัธยมปลาย 31 การเงิน การธนาคารและการคลัง 11,486
สังคม ฯ มัธยมปลาย 80 ข้อสอบ O-Net วิชาสังคม 2551 18,156
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 แนวข้อสอบสังคม ม.2 (สอบไล่) 14,185
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 มาทำกัน 2,093
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 Are you sure to do this 1,607
สังคม ฯ มัธยมปลาย 45 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 13,060
สังคม ฯ ประถมปลาย 10 ข้อสอบปลายปี ป.5 4,116
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ 3,091
สังคม ฯ ทั่วไป 20 สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน 8,213
สังคม ฯ มัธยมต้น 9 สังคมศึกษา-หลักธรรม ม.1-2-3 2,271
สังคม ฯ ประถมปลาย 7 มรดกชาติ 2,296
สังคม ฯ มัธยมต้น 5 แบบทดสอบสังคมศึกษา-พุทธประวัติ ม.1-2-3 2,813
สังคม ฯ ประถมปลาย 3 แนวข้อสอบเข้าม.1 8,624
สังคม ฯ ทั่วไป 4 ♥ ความรู้รอบเอว(ตัว) 1,807
สังคม ฯ ทั่วไป 6 ความรู้รอบตัว 2,020
สังคม ฯ ทั่วไป 11 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ 3,508
สังคม ฯ ประถมปลาย 30 สอบเข้า ม . 1 สังคม 5,187
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 แนวข้อสอบเข้าม.1วิชาสังคมศึกษา 8,027
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ความรู้รอบตัว(เมือง ประเทศ) 2,400
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 สังคม 1,798
สังคม ฯ มัธยมปลาย 50 แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์ 67,766
สังคม ฯ มัธยมปลาย 100 PRE GAT สังคม 21,820
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 ชุดที่2 2,226
สังคม ฯ มัธยมต้น 6 ภูมิศาสตร์ ม.1 3,987
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 เก็งข้อสอบ ส. ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ 10,484
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ทวีปเอเชีย 3,158
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พระพุทธศาสนา ม.1 2,209
สังคม ฯ มัธยมปลาย 1 วิชาพระพุทธศาสนา 2,338
สังคม ฯ ทั่วไป 10 ประวัติศาสตร์ 2,017
สังคม ฯ ประถมปลาย 6 ประวัติศาสตร์ไทย 2,700
สังคม ฯ มัธยมต้น 2 พุทธประวัติ 2,078
สังคม ฯ มัธยมต้น 1 สังคมน่ารู้เศรษฐศาสตร์น่ารัก 2,201
สังคม ฯ ประถมปลาย 1 สังคมศึกษาไม่ยากถ้าอยากทำ 1,916
สังคม ฯ มัธยมต้น 11 ประวัติศาสตร์ 1,992
สังคม ฯ มัธยมต้น 8 สังคม ม.1-3 ง่ายๆ 2,255
สังคม ฯ ประถมต้น 9 ม.1-3 1,850
สังคม ฯ มัธยมต้น 7 วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์) 6,122
สังคม ฯ มัธยมต้น 4 ทบทวนประวัติศาสตร์ 2,528
สังคม ฯ ประถมปลาย 4 ประวัติศาสตร์ 2,525
สังคม ฯ มัธยมปลาย 40 PRE สังคม A-NET 2552 ครั้งที่ 2 1,785
สังคม ฯ มัธยมต้น 10 ประวัติศาสตร์ 1,991
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 ข้อสอบสังคมครับ 2,222
สังคม ฯ มัธยมปลาย 5 ประวัติศาสตร์สากล 3,550
สังคม ฯ ประถมปลาย 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2,314
สังคม ฯ ทั่วไป 25 ทดสอบความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 2,616
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ประวัติศาสตร์สากล-ตะวันออก 6,015
สังคม ฯ มัธยมปลาย 6 ถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทย 2,931
สังคม ฯ มัธยมปลาย 19 รวมข้อสอบสังคมทุกสาระจากข้อสอบENT. 3,417
สังคม ฯ มัธยมปลาย 20 ข้อสอบQuota cmu ปีก่อนๆสำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาปีการศึกษาหน้า 2,360