เข้าสู่ระบบ

วิทย์ ม.1 เรื่องเซลล์

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 1 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,923 การประลองฝีมือ : 9
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : ง่าย
1 )  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต่างกันอย่างไร
เซลล์พืช มีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม เชลล์สัตว์ มีลักษณะค่อนข้างกลม
เซลล์พืช มีลักษณะค่อนข้างกลม เชลล์สัตว์ มีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม
เซลล์พืช มีผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์ เชลล์สัตว์ ไม่มีผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์
ถูกทั้งข้อ 1, และข้อ 3