เข้าสู่ระบบ

มาตราตัวสะกดที่ 1

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 5 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,832 การประลองฝีมือ : 23
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  มาตราตัวสะกดมีกี่แม่
๕ แม่
๖ แม่
๗ แม่
๘ แม่
2 )  แม่อะไรมีตัวสะกดมากที่สุด
กบ
กด
กน
กก
3 )  แม่อะไรมีตัวสะกดตัวเดียว
กม
กน
กก
กด
4 )  แม่กกมีตัวสะกดกี่ตัว
๓ ตัว
๕ ตัว
๔ ตัว
๑ ตัว
5 )  ตัวสะกดใดอยู่ในแม่กบ