เข้าสู่ระบบ

อย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ทั่วไป
จำนวน : 7 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,760 การประลองฝีมือ : 36
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  ข้อใดเขียนถูก
มหัศจรรย์
ภาพยนห์
กตันญู
ทรัพสมบัด
2 )  อักษรกลางผันได้กี่เสียง
1
3
5
7
9
3 )  อักษรไทยมีกี่ตัว
11
22
33
44
55
4 )  ประโยคมีกี่ประเภท
1
3
5
7
9
5 )  "เครื่องจัก" คำนี้เขียนถูกหรือไม่
ถูก
ผิด
6 )  "ฉันไปเก็บดอกไม้สีฟ้าที่สวนหลังบ้าน" อะไรเป็นกรรม
ฉัน
สีฟ้า
สวน
ดอกไม้
ไป
7 )  "!" นี่คือเครื่องหมายอะไร
สัญประกาศ
อัศเจรีย์
อัญประกาศ
จุลภาค
มหัพภาค