เข้าสู่ระบบ

พอลิเมอร์

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : สารและสมบัติของสาร
จำนวน : 70 ข้อ ผู้เข้าชม : 13,398 การประลองฝีมือ : 557
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 ) 

ข้อใดเป็นสารสังเคราะห์จากธรรมชาติทั้งหมด

ข้าว น้ำตาล เกลือแกง

ผ้าไหม น้ำตาล ขี้ผึ้ง เซลลูโลส

ผ้าฝ้าย คลอโรฟิลล์ เนื้อสัตว์เทียมทำจากถั่ว

น้ำมันพืช กรดกำมะถัน น้ำส้มสายชูหมัก

2 ) 

ข้อใดคือความหมายของพอลิเมอร์

สารสังเคราะห์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี
 

สารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดเองตามธรรมชาติ

สารสังเคราะห์โมเลกุลเล็กจำนวนมากอาจเกิดจากสารโมเลกุลเล็กจำนวนมากมายมารวมกันโดยปฏิกิริยาเคมี

สารสังเคราะห์โมเลกุลเล็กจำนวนมากอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สังเคราะห์

3 ) 

สารใดเป็นพอลิเมอร์

A และ B

M และ N

A เท่านั้น

M เท่านั้น

4 ) 

สารใดเป็นมอนอเมอร์

A และ B

A เท่านั้น

B เท่านั้น

M, N และน้ำ

5 ) 

จงพิจารณากระบวนการเกิดพอลิเมอร์ต่อไปนี้

ควบแน่น ต่อเติม ต่อเติม

ต่อเติม ควบแน่น ควบแน่น

ควบแน่น ต่อเติม ควบแน่น

ต่อเติม ควบแน่น ต่อเติม

6 ) 

ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด

แป้ง เซลลูโลส โปรตีน
 

โปรตีน พอลิสไตรีน กรดนิวคลิอิก

ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน

ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน

7 ) 

ข้อใดเป็นสารสังเคราะห์พอลิเมอร์

ไขมัน

เซลลูโลส

กลูโคส

กรดอะมิโน

8 ) 

คู่ของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง

โปรตีน – กรดอะมิโน

พอลิสไตรีน – สไตรีน

ยางพารา – ไอโซพรีน

พอลิไวนิลคลอไรด์ – คลอรีน

9 ) 

การจำแนกประเภทพลาสติกเป็นเทอร์โมพลาสติก และเทอร์โมเซต ใช้สมบัติใดของพลาสติกเป็นเกณฑ์

ความหนาแน่น

โครงสร้างโมเลกุล

ความคงทนต่อกรด – เบส

การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อน

10 ) 

ผลการทดลองหาสมบัติบางประการของพลาสติก 3 ชนิดมีดังนี้

ข้อใดถูก

A และ B เป็นเทอร์โมเซตติ้ง

A และ B เป็นเทอร์โมพลาสติก

A และ C เป็นเทอร์โมพลาสติก

A เป็นเทอร์โมพลาสติก B และ C เป็นเทอร์โมเซตติ้ง

11 ) 

เครื่องใช้ในข้อใดที่ควรทำจากพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติ้ง (เทอร์โมเซต) เท่านั้น

ปลั๊กไฟฟ้า ผ้าปูโต๊ะ ขวดน้ำ

ถ้วยน้ำ ถุงมือ ตุ๊กตาเด็กเล่น

ถ้วยชามเมลามีน หูกระทะ ปลั๊กไฟฟ้า

มือจับเตารีด ถุงพลาสติก ปกหนังสือ

12 ) 

พลาสติกที่ใช้ทำกล่อง โฟมใส่อาหาร และยางรัดของจะมีสมบัติคล้ายกับพอลิเมอร์ชนิดใด

พอลิเมอร์ ลักษณะทางกายภาพ สภาพการไหม้ นำมารีไซเคิล
A
B
C
D
โปร่งใส เปราะ
ยืดหยุ่น เหนียว
ยืดหยุ่น เหนียว
ทึบแสง แข็ง
 
เขม่ามาก ควันมีกลิ่น
ควันขาว กลิ่นกรด
เขม่ามาก ควันดำ
ติดไฟยาก ไม่หลอมเหลว
แต่ไหม้เป็นเถ้า
ได้
ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
 

A และ C
 

B และ C

C และ B

D และ B

13 ) 

ข้อใดถูกต้อง

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาการกำจัดพลาสติกที่ดีที่สุด

พลาสติกที่ทำจากพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมใช้แล้วหลอมใช้ใหม่ไม่มีอันตรายใดๆ

การนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมใหม่ ไม่ช่วยลดปัญหาการกำจัดพลาสติก

การเติมสารที่ย่อยสลายได้ลงมาในพลาสติกทำให้พลาสติกสลายตัวได้โดยไม่มีผลเสีย

14 ) 

ยางวัลคาไนล์ หมายถึงข้อใด
 

พลาสติกที่อ่อนตัวเมื่อร้อน

ยางธรรมชาติผสมกราไฟต์

ยางธรรมชาติผสมกำมะถัน

ยางสังเคราะห์หรือยางเทียม

15 ) 

ข้อใดถูก

ยางเทียมถูกผลิตขึ้นมาทดแทนยางธรรมชาติ เนื่องจากยางธรรมชาติมีสมบัติไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

ยางเทียมถูกผลิตขึ้นมาทดแทนยางธรรมชาติซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอกับการใช้งาน

ยางเทียมสามารถนำมาใช้งานต่างๆแทนยางธรรมชาติได้ในทุกกรณี

ยางเทียมมีต้นทุนการผลิตถูกกว่ายางธรรมชาติ เนื่องจากใช้วัตถุดิบจากปิโตรเลียม

16 ) 

ข้อใดถูก

ยางเทียมเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและอ่อนตัวได้เมื่อร้อน

ยางเทียมเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่น

ยางเทียมมีสมบัติคล้ายพลาสติกประเภทเทอร์โมเซต คือ นำมาหลอมใหม่ไม่ได้

ยางเทียมมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบต่างจากพลาสติกโดยสิ้นเชิง

17 ) 

ข้อเสียของอุปกรณ์ที่ทำจากซิลิโคน คือข้อใด
 

ฉีกขาดได้ง่าย

สลายตัวได้ยาก

ไม่ว่องไวในการทำปฏิกิริยา

ถูกทุกข้อ

18 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของซิลิโคน

การผลิตกาว

การทำสายเคเบิล

การผลิตอวัยวะเทียม

การทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

19 ) 

นักเรียนนำปุยฝ้ายมาผสมกับคอปเปอร์ (II) คาร์บอเนตแล้วเติมแอมโมเนียเข้มข้นลงไปผสมให้เข้ากัน การทดลองนี้จะมีปฏิกิริยา และสารที่ได้มีลักษณะอย่างไร

ลักษณะสารที่ได้

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

1.
2.
3.
4.

เป็นเส้นใย
เป็นเส้นใย
เป็นของเหลวข้น
เป็นของเหลวข้น

เซลลูโลสจับกันเองเป็นสายยาว
เซลลูโลสจับคอปเปอร์ (II) คาร์บอเนตเป็นสายยาว
เซลลูโลสเกิดการละลาย
เซลลูโลสแพร่กระจายไปในสารละลาย

1

2

3

4

20 ) 

ในการทดลองผลิตเส้นใยโดยใช้ปุยฝ้ายในขั้นฉีดสาร ถ้าให้ปลายเข็มอยู่เหนือระดับสารละลายกรดซัลฟิวริกเล็กน้อยจะได้ผลอย่างไร

ได้เส้นใยสีน้ำเงินขาดเป็นท่อนๆ

ได้ของแข็งมีรูปร่างไม่แน่นอน

ได้ของเหลวเหนียวอยู่ก้นสารละลายกรดซัลฟิวริก

ได้สารละลายสีน้ำเงินเป็นเนื้อเดียวกันกับสารละลายกรดซัลฟิวริก

21 ) 

ถ้าต้องการทดสอบเส้นใยว่าเป็นฝ้าย ไนลอน หรือ เตโตรอน ควรใช้วิธีการใด

ดูความคงทนต่อกรด

ดูความคงทนต่อเบส

ดูความยากง่ายในการติดไฟ

ดูลักษณะของเถ้าที่ได้จากการเผา

22 ) 

นำเศษผ้าชนิดหนึ่งไปเผาไฟ ปรากฏว่าติดไฟง่ายและเร็ว มีกลิ่นคล้ายกระดาษไหม้ผ้าชิ้นนี้น่าจะทอจากเส้นใยชนิดใด

ฝ้าย

ไหม

ไนลอน

เตโตรอน

23 ) 

นำเศษผ้าชิ้นหนึ่งไปจ่อที่เปลวไฟ ปรากฏว่าผ้าชิ้นนั้นติดไฟ มีกลิ่น เหลือเถ้าเป็นก้อนดำ แข็ง ไม่ฟุ้งกระจาย เราอาจสันนิษฐานได้ว่าผ้าชิ้นนั้นทอด้วยเส้นใยชนิดใด

ธรรมชาติจากพืช

ธรรมชาติจากสัตว์

ธรรมชาติจากพืชและสัตว์ผสมกัน

สังเคราะห์

24 ) 

ตารางต่อไปนี้เป็นผลการทดลองสมบัติบางประการของเส้นใย

เส้นใยตัวอย่าง

ระยะยืดตัวของเส้นใยที่แรงดึง 1 นิวตัน (ซ.ม.)

แรงดึงที่ทำให้เส้นใยขาด (นิวตัน)

เตโตรอน

ฝ้าย

ไนลอน

ไหมไทย

0.4

0.4

0.9

0.3

7.1

2.5

6.3

3.5

เส้นใยในข้อใดที่มีความเหนียวมากที่สุด

ฝ้าย
 

ไหม

ไนลอน

เตโตรอน

25 ) 

ข้อใดถูกต้อง
                ก.  ยางธรรมชาติไม่มีความต้นทานต่อน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ
                ข.  ยางเป็นพลาสติกจากสารประกอบพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ
                ค.  ยางธรรมชาติทีความแข็งแรงทนทานและความยืดหยุ่นน้อยกว่าสังเคราะห์ จึงนำยางสังเคราะห์มาผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
                ง.  ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทำการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของยางธรรมชาติให้มีความต้านทานต่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้แล้ว

ข้อ ก และ ข
 

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

26 ) 

ข้อใดกล่าวถึงน้ำตาลและเซลลูโลสในพืชได้ถูกต้อง
    ก.  เป็นพอลิเมอร์เหมือนกัน
    ข.  ประกอบด้วยอะตอมของสารตั้งต้นเท่ากัน
    ค.  เป็นสารสังเคราะห์ธรรมชาติ
    ง.  เป็นสารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์

ข้อ ก และ ข

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

27 ) 

ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตจากมอนอเมอร์ที่เป็นสารอนินทรีย์

ซิลิโคน

พลาสติก

ยางสังเคราะห์

พอลิเอสเทอร์

28 ) 

ข้อใดถูก
    ก.  อุปกรณ์ที่ทำจากซิลิโคนมีความคงทนต่อความชื้นและฉีกขาดยาก
    ข.  แพทย์ศัลยกรรมตกแต่งใช้ซิลิโคนเสริมจมูกหรือชิ้นส่วนต่างๆของหู
    ค.  ซิลิโคนมีหลายชนิดและหลายลักษณะขึ้นอยู่กับขนาดของพอลิเมอร์
    ง.  ซิลิโคนเป็นพลาสติกที่พอลิเมอร์ของธาตุคาร์บอนจับอยู่กับพอลิเมอร์ของธาตุซิลิโคน

ข้อ ก และ ข
 

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

29 ) 

การทดสอบข้อใดไม่สามารถใช้ในการจำแนกประเภทของเส้นใย

ความทนทานต่ออุณหภูมิ

ความคงทนต่อสารเคมี

ความยืดหยุ่นของเส้นใย

ความยากง่ายในการเปรอะเปื้อนของเส้นใย

30 ) 

ข้อใดผิด

ซิลิโคนเป็นพอลิเมอร์ของซิลิกอน และคาร์บอน

การกำจัดขวดพลาสติกที่ใช้แล้วโดยการเผาอาจทำให้เกิดฝนกรด

พอลิเอทิลีนเป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีประโยชน์มากสามารถใช้ทำภาชนะที่นอน เบาะรองนั่ง

พลาสติกที่เผาแล้วมีกลิ่นเหมือนน้ำมัน หรือ พาราฟิน แสดงว่าเป็นสารประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน และไฮโดรเจนเท่านั้น

31 ) 

ถ้าต้องการเสื้อที่มีน้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่ายไม่ยับ ควรเลือกผ้าที่ทอด้วยเส้นใยใดตามลำดับ

ฝ้าย 50 % ไหม 50 %

ไนลอน 50 % เตโตรอน 50 %

ไนลอน 50 % วิสคอส 50 %

ฝ้าย 50 % เตโตรอน 50 %

32 ) 

ข้อใดผิด

ผ้าไหมติดไฟง่ายกว่าไนลอน

พอลิเมอร์ของเส้นใยสังเคราะห์ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดยาวเรียงตัวค่อนข้างเป็นระเบียบตามแนวแกนของเส้นใย

เสื้อผ้าที่สวมใส่ในฤดูหนาวควรเป็นผ้าที่ทำจากไนลอนหรือเตโตรอน

เส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ต่างก็มีข้อดี ข้อเสีย เหมือนๆกัน

33 ) 

ข้อใดกล่าวถึงซิลิโคนไม่ถูกต้อง

มีหลายสถานะ

เป็นฉนวนไฟฟ้า

สลายตัวยาก

เป็นพอลิเมอร์ของซิลิกอนและคาร์บอน

34 ) 

ข้อใดผิด
 

ซิลิโคนสลายตัวได้ยากจึงนิยมทำอวัยวะเทียม

ซิลิโคนใช้เป็นกาวประสานท้องเรือเพื่อกันน้ำซึมได้

ซิลิโคนมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับขนาดของพอลิเมอร์

ซิลิโคนที่แข็งแรงจะมีคาร์บอนประกอบในโครงสร้าง

35 ) 

จากปฏิกิริยา
    สาร  สารเหนียวใสสีน้ำเงิน ------>  ฉีดเป็นเส้นใย
ข้อใดใช้เป็นสาร A ได้ทุกตัว

ใยมะพร้าว ใยไหม ใยหิน

ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลินิน

ใยฝ้าย ใยนุ่น ใยแก้ว

กระดาษทิชชู ใยมะพร้าว กระดาษหนังสือพิมพ์

36 ) 

ถ้าต้องการตัดชุดกีฬาที่ต้องการะบายความร้อนดี และมีความยืดหยุ่นควรใช้ผ้าในข้อใด

ผ้าถักจากฝ้าย

ผ้าถักจากใยสังเคราะห์

ผ้าทอจากฝ้าย

ผ้าทอจากใยสังเคราะห์

37 ) 

ข้อใดเป็นกระบวนการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น
    ก.  กรดอะมิโน + กรดอะมิโน + กรดอะมิโน+... ----->  โปรตีน + น้ำ
    ข.  กลูโคส + กลูโคส+ กลูโคส+... -----> แป้ง + น้ำ
    ค.  เอทิลีน + เอทิลีน + เอทิลีน +...----->  พอลิเอทิลีน
    ง.  ไวนิลคลอไรด์ + ไวนิลคลอไรด์ + ไวนิลคลอไรด์ +... -----> พอลิไวนิลคลอไรด์

ข้อ ก และ ข

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

38 ) 

ผลิตภัณฑ์ข้อใดทำจากพลาสติกเทอร์โมเซตติ้งทั้งคู่

กล่องโฟม เลนส์ตา

เส้นใยผ้า ฟิล์มถ่ายภาพ

กาวอิพอกซี เต้าเสียบไฟฟ้า

ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ แก้ว

39 ) 

การคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ จะทำให้สะดวกในการกำจัด ถ้าพบสัญลักษณ์  ที่ถังขยะ ขยะในข้อใดควรทิ้งลงในถังใบนี้

พรม เต้าเสียบไฟฟ้า แบตเตอรี่

ใบไม้ กระดาษ เศษผ้า

ถ่านไฟฉาย เศษแก้ว กาว

ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ แก้ว

40 ) 

วิธีที่ดีที่สุด ที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะพลาสติก คือข้อใด
    ก.  เผาขยะพลาสติก
    ข.  ฝังกลบหรืนำไปถมที่
    ค.  ลดปริมาณการใช้
    ง.  นำกลับมาใช้ใหม่

ข้อ ก และ ข

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

41 ) 

พลาสติกที่ใช้ทำกล่อง โฟมใส่อาหาร และยางรัดของจะมีสมบัติคล้ายกับพอลิเมอร์ชนิดใด

พอลิเมอร์

ลักษณะทางกายภาพ

สภาพการไหม้

นำมารีไซเคิล

A

B

C

D

โปร่งใส เปราะ

ยืดหยุ่น เหนียว

ยืดหยุ่น เหนียว

ทึบแสง แข็ง

เขม่ามาก ควันมีกลิ่น

ควันขาว กลิ่นกรด

เขม่ามาก ควันดำ

ติดไฟยาก ไม่หลอมเหลว

แต่ไหม้เป็นเถ้า

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

A และ C
 

B และ C

C และ B

D และ B

42 ) 

การคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ จะทำให้สะดวกในการกำจัด ถ้าพบสัญลักษณ์  ที่ถังขยะ ขยะในข้อใดควรทิ้งลงในถังใบนี้

พรม เต้าเสียบไฟฟ้า แบตเตอรี่

ใบไม้ กระดาษ เศษผ้า

ถ่านไฟฉาย เศษแก้ว กาว

ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ แก้ว

43 ) 

ข้อใดจัดเป็นประเภทของพลาสติกได้ถูกต้อง

เทอร์มอพลาสติก

พลาสติกเทอร์มอเซต

1.

2.

3.

4.

โฟม

ถุงพลาสติก

กระดาษปิดผนัง

ด้ามจับเตารีด

เก้าอี้พลาสติก

ดอกไม้พลาสติก

เต้าเสียบไฟฟ้า

ฟิล์มถ่ายภาพ

1

2

3

4

44 ) 

โครงสร้างของพลาสติกในข้อใดที่ไม่สอดคล้องกับสมบัติของพลาสติกนั้น

ข้อ

สมบัติ

โครงสร้าง

โซ่ตรง

โซ่กิ่ง

ตาข่าย

ก.
ข.
ค.
ง.

ยืดหยุ่น โค้งงอได้
นำกลับมาใช้ใหม่ได้
นำมาขึ้นรูปใหม่ได้
ได้รับความร้อนไม่อ่อนตัว

/
/
-
-

/
/
-
/

-
-
/
/

ข้อ ก และ ข
 

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

45 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
    ก.  ไนลอนและอีพอกซีจัดเป็นเทอร์มอพลาสติก
    ข.  เอทิลีนจัดเป็นมอนอเมอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในการผลิตพอลิเมอร์
    ค.  ซิลิโคน ที่ใช้ในงานศัลยกรรมจัดเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง
    ง.  ยางธรรมชาติและยางเทียม IR ต่างมีไอโซปรีนเป็นมอนอเมอร์
ข้อใดถูก

ก. ข. และ ค.

ข. ค. และ ง.

ก. ข. และ ง

ก. ค. และ ง.

46 ) 

ถ้ามีขยะพลาสติกที่เป็นขวดน้ำดื่ม เต้าเสียบไฟฟ้า และเครื่องโทรศัพท์ สามารถกำจัดได้โดยวิธีใดถูก
    ก.  นำมาบดให้ละเอียด หลอมให้เหลว นำไปผลิตเป็นกะละมัง
    ข.  นำมาบดให้ละเอียด ผสมน้ำมันเบนซิน กวนให้เข้ากัน นำไปหล่อเป็นภาชนะ
    ค.  แยกเอาส่วนที่เป็นขวดน้ำดื่มออกเพื่อนำไปหลอมผลิตเป็นถุง ส่วนที่เหลือนำมาบดให้ละเอียด ผสมกาวลงไป อัดให้เป็นแผ่นปูพื้น
    ง.  นำมาบดให้ละเอียด ผสมคอนกรีตทำเป็นแผ่นทางเดินเท้า

ข้อ ก และ ข

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

47 ) 

ข้อใดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติทั้งหมด

แป้ง เซลลูโลส พอลิสไตรีน
 

โปรตีน พอลิไอโซพรีน กรดนิวคลิอิก

ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน

ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน

48 ) 

พลาสติกชนิดหนึ่งมีสมบัติดังนี้
    ก.  ประกอบด้วยมอนอเมอร์เพียงชนิดเดียว
    ข.  เป็นเทอร์มอพลาสติก
    ค.  เมื่อไหม้ไฟจะเกิดควันสีขาว กลิ่นคล้ายกรดเกลือ
    ง.  ใช้ทำรองเท้า กระดาษติดผนัง
    พลาสติกชนิดใดมีสมบัติดังกล่าว

พอลิยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์

พอลิสไตรีน

พอลิโพรฟิลีน

พอลิไวนิลคลอไรด์

49 ) 

โพลีเมอร์ชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม โค้งงอได้ปานกลาง ยืดตัวได้เล็กน้อย ขูดด้วยตะปูเป็นรอย เราจะนำโพลิเมอร์ชนิดนี้มาทำเครื่องใช้สอยอะไรได้บ้าง

ท่อน้ำประปา

ถ้วยชามใส่ของร้อน

ขวดใส่น้ำดื่ม

เชือกไนลอน

50 ) 

การเติมกำมะถันลงในยางพารา ใช้ความร้อนนวดเข้ากันเพื่อปรับปรุงคุณภาพ เรียกว่าอะไร

พอลิเมอร์ไรเซชัน

วัลคาไนส์เซชัน

สะปอนนิฟิเคชัน

ไฮโดรจิเนชัน

51 ) 

ข้อใดถูก

การสังเคราะห์สารใหม่ขึ้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายในการสังเคราะห์สารขึ้นมาก็เพื่อให้ได้สารที่มีคุณภาพดีกว่าสารธรรมชาติที่มีปริมาณอันจำกัด

การสังเคราะห์สารใหม่อาจจะต้องลดลง เพราะยังไม่สามารถแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารและขาดแคลนวัตถุดิบ

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้สารสังเคราะห์มีบทบาททั้งคุณและโทษอย่างสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

52 ) 

ข้อใดควรปฏิบัติ

ควรลดการผลิตพลาสติกชนิดต่างๆลง เพราะพลาสติกก่อปัญหาให้กับสภาวะแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล

ควรชะลออัตราการผลิตสารสังเคราะห์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้เพราะการสังเคราะห์สารขึ้นมาใช้อาจส่งผลเสียต่อสภาวะแวดล้อม

ควรหาวิธีนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ เพราะในอนาคตปิโตรเลียมซึ่งเป็นวัตถุดิบของการผลิตพลาสติกจะค่อยหมดไปจากโลก

ควรปล่อยวัสดุธรรมชาติไว้ แล้วเร่งหาวิธีผลิตสารสังเคราะห์ขึ้นมาใช้แทน เพราะโดยปกติวัสดุธรรมชาติจะมีสมบัติด้อยกว่าวัสดุจากการสังเคราะห์

53 ) 

ถ้าต้องการทดสอบเส้นใยว่าเป็นฝ้าย ไนลอน หรือ เตโตล่อน ควรใช้วิธีการใด

ดูความคงทนต่อกรด

ดูความคงทนต่อเบส

ดูความยากง่ายในการติดไฟ

ดูลักษณะจากเถ้าที่ได้จากการเผา

54 ) 

ส่องใดที่ทำให้คุณสมบัติของพอลิเมอร์แตกต่างกัน

ชนิดสารตั้งต้นและกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตและการหล่อแบบ

ชนิดสารตั้งต้นและการหล่อแบบ

การหล่อแบบและอุณหภูมิที่ใช้ในการหล่อ

55 ) 

ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายสำคัญของการสังเคราะห์สาร

เพื่อทดแทนสารธรรมชาติ

เพื่อให้ได้สารแปลกใหม่

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสารธรรมชาติ

เพื่อให้ได้สารที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามต้องการ

56 ) 

เซลลูโลสและเส้นใยไหม เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ชนิดใดตามลำดับ

กลูโคส และโปรตีน

กลูโคส และกรดอะมิโน

น้ำตาล และโปรตีน

น้ำตาล และกรดอะมิโน

57 ) 

ชนิดพลาสติก

เผาไหม้ด้วยเปลวไฟ

ก๊าซที่เกิดขึ้นทดสอบด้วย
กระดาษลิตมัสที่ชื้น

แช่น้ำร้อน

A

B

C

D

ลุกไหม้ดี

ลุกไหม้ดี

ลุกไหม้ดี

ลุกไหม้ดี

เปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นแดง

ไม่เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนสีจากแดงเป็นน้ำเงิน

ไม่เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนรูปทรงได้

รูปทรงไม่เปลี่ยนแปลง

รูปทรงไม่เปลี่ยนแปลง

นิ่มบิดเป็นเกลียวได้

จากข้อมูลในตาราง พลาสติกชนิดใดเหมาะสมนำมาทำท่อประปา และเต้าเสียบไฟฟ้าตามลำดับ

A และ C
 

A และ D

B และ C

B และ A

58 ) 

ข้อใดถูก
    ก.  ยางสังเคราะห์มีความต้านทานต่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติน้อยกว่ายางธรรมชาติ
    ข.  ยางสังเคราะห์มีความแข็งแรงทนทาน และความยืดหยุ่นดีกว่ายางธรรมชาติ
    ค.  ยางธรรมชาติ เมื่อผสมด้วยพลาสติกบางชนิดจะได้ยางที่มีความคงทนเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น
    ง.  ยางธรรมชาตินับวันจะมีความต้องการมากขึ้น เพราะสามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้เลย เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพขึ้น

ข้อ ก และ ข
 

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

59 ) 

ข้อใดผิด

ซิลิโคนที่มีลักษณะเป็นน้ำมันมีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์ขนาดเล็กกว่าซิลิโคนที่มีลักษณะเป็นขี้ผึ้ง
 

ซิลิโคนที่มีลักษณะเป็นยางเหนียวมีโครงสร้างแบบตาข่ายใช้เป็นแม่แบบ

ซิลิโคนใช้เป็นกาวประสานรอยต่อของขอบกระเบื้อง หรือท้องเรือเพื่อกันน้ำซึม

ซิลิโคนว่องไวในปฏิกิริยาเคมี สลายตัวง่าย ไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

60 ) 

ข้อใดถูก
    ก.  เซลลูโลสทุกชนิดนำมาผลิตเป็นเส้นใยสังเคราะห์ได้
    ข.  น้ำนมสัตว์ หรือน้ำนมถั่วเหลืองนำมาทำเป็นใยสังเคราะห์ที่สลายตัวได้
    ค.  นักวิทยาศาสตร์ได้แนวคิดในการสังเคราะห์เส้นใยจากการเลียนแบบการสังเคราะห์เส้นใยของฝ้าย
    ง.  สารธรรมชาติที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ไม่อาจจะนำมาทำปฏิกิริยาเคมีกับสารบางชนิดเพื่อให้ได้เส้นใยสังเคราะห์

ข้อ ก และ ข

ข้อ ข และ ค

ข้อ ค และ ง

ข้อ ง และ ก

61 ) 

ข้อใดเป็นสารสังเคราะห์จากธรรมชาติทั้งหมด

ข้าว น้ำตาล เกลือแกง

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย คาร์บอนไดออไซด์

ผ้าฝ้าย คลอโรฟิลล์ เนื้อสัตว์เทียมทำจากถั่ว

น้ำมันพืช กรดกำมะถัน น้ำส้มสายชูหมัก

62 ) 

ให้พิจารณาการเกิดพอลิเมอร์ 2 แบบต่อไปนี้

ข้อใดถูกต้อง
 

พอลิเมอร์ที่ใช้ทำขวดน้ำกลั่นเกิดจากปฏิกิริยาแบบที่หนึ่ง

โครงสร้างของพอลิเมอร์แบบที่หนึ่งคือโครงสร้างแบบสาขา

การเกิดพอลิเมอร์แบบที่สองเป็นการรวมของสารมอนอเมอร์แบบควบแน่น

การรวมตัวของเมลามีนและฟอร์มัลดีไฮด์เป้นการเกิดพอลิเมอร์แบบที่สอง

63 ) 

พลาสติกชนิดหนึ่งอาจจะเป็น พีวิซี พอลิเอทิลีน หรือยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เมื่อนำมาทดสอบได้ผลดังตาราง

การทดสอบ

ผล

1.  ดูการติดไฟ

2. กดด้วยแท่งแก้วร้อน

3.  นำกระดาษลิตมัสมาอังกับพลาสติก

ติดไฟยาก

เกิดการอ่อนตัว

สีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยน

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าพลาสติกนี้เป็นชนิดใด

พีวีซี
 

พอลิเอทิลีน หรือ พีวีซี

พีวีซี หรือ ยูเรีย ฟอร์มาลดีไฮด์

พอลิเอทิลีน หรือ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์

64 ) 

ในการทดสอบคุณสมบัติของเส้นใย 3 ชนิด ได้ผลดังนี้

ชนิดเส้นใย

ลักษณะทั่วไป

ไม่มัน ไม่นุ่ม น้ำหนักมาก ยับง่าย เหนียวปานกลางดูดความชื้นได้ดี
ระบายความชื้นและความร้อนได้เร็ว

เป็นมัน นุ่ม น้ำหนักเบา ยับง่าย เหนียวมาก ดูดความชื้นได้ดี

เป็นมัน นุ่ม น้ำหนักน้อย ไม่ยับ เหนียวมาก ดูซับความชื้นได้น้อย
ระบายความร้อนได้ช้ามาก

ถ้าต้องการตัดเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบา ค่อนข้างนุ่ม ไม่อมความชื้นเพื่อใช้ในฤดูหนาว ท่านจะเลือกใช้เส้นใยในข้อใด

เส้นใยชนิด ก 90% ผสมเส้นใยชนิด ข 10%

เส้นใยชนิด ข 80% ผสมเส้นใยชนิด ค 20%

เส้นใยชนิด ค 85% ผสมเส้นใยชนิด ก 15%

เส้นใยชนิด ก 35% ผสมเส้นใยชนิด ข 35% ผสมเส้นใยชนิด ค 30%

65 ) 

คุณสมบัติของโพลิเมอร์ขึ้นอยู่กับอะไร

ชนิดของโมโนเมอร์
 

การจัดเรียงตัวของโมโนเมอร์

ชนิดและการจัดเรียงตัวของโมโนเมอร์

รูปร่างลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ที่นำเอาโพลิเมอร์นั้นไปใช้

66 ) 

กระบวนการใดต่อไปนี้ เป็นพอลิเมอร์ไรเซชันแบบต่อเติม
    ก)  เอทิลีน + เอทิลีน +...----->  พอลิเอทิลีน
    ข)  ยูเรีย + ฟอร์มัลดีไฮด์-----> ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
    ค)  เรียฟอร์มัลดีไฮด์ + ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ +...----->  พอลิเมอร์ของยูเรียฟอร์มัลดิไฮด์ + น้ำ
    ง)  กลูโคส+ กลูโคส... -----> แป้ง + น้ำ

ก และ ข

ข และ ค

ค และ ง

67 ) 

พอลิเมอร์ในข้อใดเหมาะสมในการผลิตขวดน้ำ ซึ่งสมบัติโค้งงอได้มาก อ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง

ชนิดโครงสร้างแบบร่างแหหรือแบบแขนง

ชนิดโครงสร้างแบบสายยาวหรือแบบสาขา

ชนิดโครงสร้างแบบสาขาหรือแบบตาข่าย

ชนิดโครงสร้างแบบตาข่ายหรือแบบสายยาว

68 ) 

จากตาราง

ผ้าชนิดต่างๆ

การติดไฟ

ความเปื้อนเปรอะ

ความคงทนต่อ

กรด

เบส

ผ้าฝ้าย

ผ้าไหม

ผ้าไนลอน

ผ้าเตโตรอน

ติดไฟทันที

ติดไฟเร็ว

ลุกช้าๆหลอมตัว

ไหม้อย่างช้าๆหลอมตัว

สีจางลงเมื่อซัก

สีจางลงเมื่อซัก

ซักออก

สีจางลงเมื่อซัก

เปื่อยยุ่ย

เปื่อยยุ่ย

ละลายเหนียว

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

จากตาราง จะตั้งสมมุติฐานอย่างไร

ใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติโดยส่วนรวมดี
 

ใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติโดยส่วนรวมไม่ดี

ใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติติดไฟได้ดีกว่าใยธรรมชาติ

ใยธรรมชาติมีคุณสมบัติติดไฟได้ดีกว่าใยสังเคราะห์

69 ) 

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถาม
    ก)  ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมาหลอมใช้ได้ใหม่
    ข)  พลาสติกที่ใช้ทำไฟท้ายรถยนต์นำมาหลอมใหม่ไม่ได้
    ค)  เทอร์โมพลาสติกอยู่ในน้ำทนทานกว่าอยู่ใต้ดินหรือถูกแดดลม
    ง)  เมื่อกรดซัลฟุริกผสมกับน้ำจะเกิดความร้อนสูงมาก ต้องใช้ถังทำด้วยพลาสติกเทอร์โมเซตติ้งเป็นภาชนะผสม

ก กับ ข

ข กับ ค

ค กับ ง

ง กับ ข

70 ) 

ข้อใดถูก

เชือกไนล่อนผลิตได้จากการใช้แก๊สธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ

น้ำนมถั่วเหลืองใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์เส้นใยได้

ตัวไหมผลิตเส้นใยประเภทเซลลูโลสโดยมีใบหม่อนเป็นวัตถุดิบ

เส้นใยเตโตรอนเป็นเส้นใยของเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยธรรมชาติ