เข้าสู่ระบบ

สนามของแรง

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 12,414 การประลองฝีมือ : 298
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 ) 

ข้อใดทำให้วัตถุมีอำนาจไฟฟ้าเกิดขึ้น
  

 

โปรตอน
 

อิเล็กตรอน
  

ประจุไฟฟ้า
 

อำนาจไฟฟ้า    

2 ) 

เมื่อทำให้ปลายทั้งสองของแท่งโลหะมีความต่างศักย์ไฟฟ้า จะมี


 

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
 

การถ่ายเทประจุไฟฟ้าผ่านพื้นที่หน้าตัดของแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
  

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
  

การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบวกไปยังขั้วลบและประจุไฟฟ้าลบไปยังขั้วบวก    

3 ) 

เมื่อนำวัตถุชิ้นหนึ่งถูผ้าแพรแล้วนำมาจ่อเศษกระดาษที่เป็นกลางทางไฟฟ้าปรากฏว่าเศษกระดาษถูกดูดแสดงว่า


 

วัตถุมีประจุไฟฟ้าบวก
 

วัตถุมีประจุไฟฟ้าลบ
  

วัตถุขาดอิเล็กตรอนไปหรือได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น
  

ข้อมูลไม่เพียงพอ   

4 ) 

ข้อใดไม่ใช่สมบัติของเส้นแรงไฟฟ้า


 

ออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ
 

ช่วยหาทิศของสนามไฟฟ้าได้
  

ผ่านตัวนำได้ แต่ไม่ผ่านฉนวน
   

ตั้งฉากกับผิวของตัวนำ   

5 ) 

จากรูป อิเล็กตรอนจะมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไร

6 ) 

ปล่อยวัตถุจากยอดตึกเมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที จะมีความเร็วเท่าใด


 

9.8 เมตร/วินาที
 

10 เมตร/วินาที
  

49 เมตร/วินาที
  

98 เมตร/วินาที   

7 ) 

โยนวัตถุด้วยความเร็วขึ้นไปในแนวดิ่ง 98 เมตร/วินาที นานเท่าใดวัตถุจึงจะถึงจุดสูงสุด


 

5 วินาที
 

10 วินาที
 

15 วินาที
 

30 วินาที    

8 ) 

คำกล่าวข้อใดถูกต้อง


 

แรงโน้มถ่วงและสนามความโน้มถ่วงเหมือนกัน
 

มวลและน้ำหนักต่างเป็นปริมาณสเกลาร์
  

แรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าความเร่งเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาที2
    

แรงนิวเคลียร์เป็นแรงดึงดูดระหว่างโปรตรอนกับอิเล็กตรอน  

9 ) 

คำกล่าวข้อใดผิดแรงที่เกิดจากวัตถุทั้งสองกระทำต่อกัน

 

ค่าของมวลมากจะมีแรงมาก ค่าของมวลน้อยจะมีแรงน้อย
 

มวลขนาดใหญ่ดึงดูดมวลขนาดเล็กให้ตกลงมายังมวลขนาดใหญ่

  

ค่าของระยะห่างมากแรงจะมีค่าน้อย ระยะห่างน้อยแรงจะมีค่ามาก
  

ทั้งมวลและน้ำหนักจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดึงดูดของดาวเคราะห์นั้นๆ  

10 ) 

จากรูปแสดงสนามไฟฟ้าที่เกิดจากวัตถุ A และ B ข้อใดถูก 

วัตถุ A และวัตถุ B มีประจุเป็นลบ
  

วัตถุ A มีประจุเป็นบวก และวัตถุ B มีประจุเป็นลบ
 

วัตถุ A มีประจุเป็นลบ และวัตถุ B มีประจุเป็นบวก
 

วัตถุ A และวัตถุ B มีประจุเป็นบวก   

11 ) 

คำกล่าวในข้อใดผิด
 

เส้นแรงแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ
  

เส้นแรงแม่เหล็กโลกมีทิศพุ่งจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้
 

ผลที่เกิดจากอิเล็กตรอนหมุนรอบตัวเองและนิวเคลียสทำให้เกิดเป็นโดเมนแม่เหล็กเป็นชุดๆ

    

เส้นแรงแม่เหล็กแต่ละเส้นจะไม่ตัดกัน
 

12 ) 

ในการทดลองเรื่องผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านดังรูป เมื่อสับสวิตช์ S ให้กระแส I ไหลผ่านแถบอะลูมิเนียมฟอยล์ ผลการทดลองเป็นไปตามข้อใด 

แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันขึ้น
  

แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันลง
 

แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันไปด้านขวาเข้าหาแท่งแม่เหล็กขั้วใต้
 

แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันไปด้านซ้ายเข้าหาแท่งแม่เหล็กขั้วเหนือ

    

13 ) 

ภายใต้สนามไฟฟ้าบริเวณหนึ่ง พบว่าอนุภาค A เคลื่อนที่ไปตามทิศของเส้นสนามไฟฟ้า อนุภาค B เคลื่อนที่ไปในทิศตรงกันข้ามกับทิศของเส้นสนามไฟฟ้า และอนุภาค C ไม่มีการเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าของอนุภาค A B และ C เป็นไปตามข้อใดตามลำดับ
 

บวก เป็นกลาง และ ลบ
 

ลบ บวก และเป็นกลาง
 

เป็นกลาง ลบ และ บวก
  

บวก ลบ และ เป็นกลาง     

14 ) 

เครื่องฟอกอากาศใช้หลักการของแรงชนิดใด

 

แรงระหว่างประจุ
  

แรงระหว่างมวล

  

แรงนิวเคลียร์
 

แรงโน้มถ่วง  

15 ) 

หินก้อนหนึ่งบนดวงจันทร์มีมวล  5 กิโลกรัม และมีน้ำหนัก 8.1 นิวตัน ความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวดวงจันทร์มีค่าเท่าใด


9.8  m/s2
 

1.2 m/s2
  

1.62 m/s2
     

2 m/s

16 ) 

จากข้อ 15 หินดังกล่าวจะมีน้ำหนักเท่าใดบนโลก
 

5  นิวตัน
 

8.1 นิวตัน
  

49 นิวตัน
  

55 นิวตัน    

17 ) 

ชายคนหนึ่งมีน้ำหนัก 500 นิวตัน ที่ผิวโลก เขาจะมีมวลเท่าใดบนดวงจันทร์ ซึ่งมีค่าความเร่งโน้มถ่วงเป็น \[\frac{1}{6} เท่าของโลก
 

50 kg
   

\frac{{50}}{2}kg
 

\[\frac{{50}}{4}kg
 

\[\frac{{50}}{6} kg
  

18 ) 

เมื่อวางเส้นลวดตัวนำที่ทีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอที่อยู่ระหว่างขั้วเหนือ และขั้วใต้ของแม่เหล็ก โดยให้กระแสไฟฟ้ามีทิศเดียวกับสนามแม่เหล็ก ข้อใดถูกต้อง
 

ลวดตัวนำหยุดนิ่งกับที่
 

ลวดตัวนำหมุนรอบตัวเอง
้   

ลวดตัวนำเคลื่อนที่เข้าหาขั้วเหนือ
 

ลวดตัวนำเคลื่อนที่เข้าหาขั้วใต  

19 ) 

A  B และ C เป็นแผ่นวัตถุ 3 ชนิดที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าโดยการถูซึ่งได้ผลดังนี้ A และ B ผลักกัน ส่วน A และ C ดูดกัน ข้อใดถูกต้อง

 

A และ C มีประจุบวก แต่ B มีประจุลบ
 

B และ C มีประจุลบ แต่ A มีประจุบวก
  

A และ B มีประจุบวก แต่  C มีประจุลบ
  

A และ C มีประจุลบ แต่ B มีประจุบวก
   

20 ) 

จุด A และ B อยู่ภายในสนามไฟฟ้าที่มีทิศตามลูกศรดังรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง


 

วางประจุลบลงที่ A ประจุลบเคลื่อนไปที่ B
 

วางประจุลบลงที่ B ประจุบวกเคลื่อนไปที่ A
 

สนามไฟฟ้าที่ A สูงกว่า B
  

สนามไฟฟ้าที่ A มีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าที่ B    

21 ) 

จากรูปแสดงโครงสร้างของหลอดรังสีแคโทด เมื่อให้ความต่างศักย์กับแผ่นเบี่ยงเบนโดยสนามไฟฟ้าทั้ง 2 คู่ อิเล็กตรอนควรจะตกกระทบจอเรืองแสง ณ ส่วนใด 

ส่วนที่ 1
  

ส่วนที่ 2
  

ส่วนที่ 3
 

ส่วนที่ 4  

22 ) 

ลำอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กดังรูป ถ้าต้องการบังคับให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแนวเส้นประ จะต้องใช้ทิศสนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กในทิศทางข้อใด
 

จากทิศใต้ไปทิศเหนือ
  

จากทิศเหนือไปทิศใต้
   

จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
 

จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก  

23 ) 

โดยปกติเข็มทิศจะวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ เมื่อนำเข็มทิศมาวางใกล้ๆกับกึ่งกลางแท่งแม่เหล็กที่ตำแหน่งดังรูป เข็มทิศจะชี้ในลักษณะใด
 

24 ) 

ลำอนุภาค P และ Q เมื่อเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก B ที่มีทิศพุ่งออกตั้งฉากกับกระดาษมีการเบี่ยงเบนดังรูป ถ้านำอนุภาคทั้งสองไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ แนวการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไร


  

 

เคลื่อนที่ไปทางเดียวกันในทิศทางตามเส้นสนามไฟฟ้า
 

เคลื่อนที่ไปทางเดียวกันในทิศทางตรงข้ามกับสนามไฟฟ้า
 

เคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกันโดยอนุภาค P ไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้า
 

เคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกันโดยอนุภาค Q ไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้า   

25 ) 

อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมา เมื่อเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก ข้อใดไม่เกิดการเบน

 

อนุภาคแอลฟา

 

อนุภาคบีตา
 

รังสีแกมมา
 

อนุภาคแอลฟาและบีตา  

26 ) 

วางลวดไว้ในสนามแม่เหล็กดังรูป เมื่อให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดตัวนำจะเกิดแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กกระทำต่อลวดนี้ในทิศทางใด

 

ไปทางซ้าย (เข้าหา N)
  

ไปทางขวา (เข้าหา S)
   

ลงข้างล่าง
 

ขึ้นด้านบน   

27 ) 

อนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศพุ่งเข้าหากระดาษ แนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนจะเป็นอย่างไร
 

วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงตัว
  

เบนไปทางขวา
 

เบนไปทางซ้าย


    

วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงและถอยหลังกลับในที่สุด 

28 ) 

จากภาพแผ่นเบี่ยงเบน บริเวณระหว่างแผ่นมีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ มีทิศขึ้น

 

29 ) 

หลักการที่ขดลวดหมุนในสนามแม่เหล็กนำไปสร้างเครื่องใช้ใด
 

หม้อหุงข้าว
     

พัดลม
  
 

หลอดไฟฟ้า
 

ไดนาโม 

30 ) 

การหมุดขดลวดในสนามแม่เหล็ก ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เป็นหลักการของอุปกรณ์ใด
 

มอเตอร์
  

ไดนาโม
   

โทรทัศน์
 

เครื่องดูดฝุ่น   

31 ) 

ขณะที่อนุภาคมีประจุไฟฟ้า+q มวล m เคลื่อนที่ในแนวระดับในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กดังรูป อนุภาคจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร
 

โค้งขึ้น
  
 

โค้งลง
 

โค้งออกมาจากกระดาษ
 

โค้งเข้าไปในกระดาษ 

32 ) 

สนามแม่เหล็กโลกมีลักษณะตามข้อใด (ข้างบนเป็นขั้วเหนือภูมิศาสตร์)

 

33 ) 

ข้อใดแสดงเส้นสนามไฟฟ้าได้ถูกต้อง


 

34 ) 

กำหนดให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้าไปในสนามไฟฟ้าในแนวฉากดังรูป ทางเดินของอิเล็กตรอนในสนามไฟฟ้าจะเป็นรูปใด    

เส้นตรงเร็วขึ้น


 

เส้นตรงช้าลง
 

โค้งขึ้น
 

โค้งลง   

35 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสนามโน้มถ่วงของวัตถุ

 

มีทิศพุ่งเข้าหาศูนย์กลางของวัตถุ
 

วัตถุอื่นที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงจะถูกแรงดึงดูด
  

แรงดึงดูดเนื่องจากสนามโน้มถ่วงมีค่าคงตัว
  
   

วัตถุทั้งหลายมีสนามโน้มถ่วงของตนเอง 

36 ) 

ปรากฏการณ์ใดเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลก


 

น้ำขึ้น – น้ำลง
 

ดวงจันทร์โคจรรอบโลก
 

ขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศ วัตถุตกสู่พื้นเสมอ
  

ถูกทุกข้อ    

37 ) 

มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์ สื่อสารกันด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด


 

คลื่นเสียงธรรมดา
 

คลื่นเสียงอัลตราซาวด์
 

คลื่นวิทยุ
  

คลื่นโซนาร์  

38 ) 

เมื่ออยู่บนดวงจันทร์ชั่งน้ำหนักของวัตถุที่มีมวล 10 กิโลกรัมได้ 16 นิวตัน ถ้าปล่อยให้วัตถุตกที่บนผิวดวงจันทร์ วัตถุจะมีความเร่งเท่าใด
 

1.6 m/s2
  

3.2 m/s2
 

6.4 m/s2
 

9.6 m/s2 

39 ) 

ถ้ามีอนุภาคมีประจุไฟฟ้า +q อยู่ในสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นคู่ขนานดังรูป ถ้าเดิมอนุภาคอยู่นิ่ง ต่อมาอนุภาคจะเคลื่อนที่อย่างไร

ทิศ +X ด้วยความเร่ง
 

ทิศ –X ด้วยความเร่ง

ทิศ +Y ด้วยความเร่ง

ทิศ –Y ด้วยความเร่ง

40 ) 

สนามแม่เหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแสงนั้น มีทิศทางตามข้อใด

ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง

ขนานกับสนามไฟฟ้า แต่ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของแสง

ตั้งฉากกับทั้งสนามไฟฟ้า และทิศการเคลื่อนที่ของแสง

ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าแต่ขนานกับทิศของการเคลื่อนที่ของแสง

41 ) 

ถ้านำเข็มทิศไปวางไว้ที่บริเวณขั้วโลกเหนือ ปลายเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใด

ทิศเหนือ

ทิศใต้

ทิศตะวันออก

ชี้ลงสู่พื้นดิน

42 ) 

สนามแม่เหล็กโลกมีประโยชน์ในด้านใด

ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ บนโลก
 

ทำให้เกิดกลางวัน และกลางคืน

ป้องกันรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์

ป้องกันอันตรายจากลมสุริยะ

43 ) 

ด.ช.ดำ มีมวล 45 กิโลกรัม อยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งซึ่งมีค่าความเร่งเนื่องจากสนามโน้มถ่วง 9.2 เมตร/วินาที2  น้ำหนักของ ด.ช. ดำ ควรเป็นเท่าใด

414 N

441 N

450 N

481 N

44 ) 

นักบินอวกาศ ซึ่งชั่งน้ำหนักบนโลกได้ 750 N ถ้าเขาเดินทางไปทำงานในสถานีอวกาศ ซึ่งมีสนามโน้มถ่วง \frac{1}{5} เท่าของสนามโน้มถ่วงบนโลก นักบินอวกาศคนนี้จะมีมวล และน้ำหนักเท่าใดในสถานีอวกาศตามลำดับ (ค่า gx 10m/s2)

15 kg 150 N

75 kg 150 N

15 kg 750 N

75 kg 750 N

45 ) 

ถ้าต้องการทดสอบว่าบริเวณใดมีสนามไฟฟ้าหรือไม่ ทำโดยวิธีใด

นำประจุไปวางบริเวณนั้น

นำอนุภาคไปวางบริเวณนั้น

นำเข็มทิศไปวางบริเวณนั้น

ถูกทุกข้อ

46 ) 

เมื่ออิเล็กตรอน เคลื่อนที่ผ่านบริเวณหนึ่ง กรณีใดที่ความเร็วและทิศการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไม่เปลี่ยนแปลง

ขนานกับสนามแม่เหล็ก

ขนานกับสนามไฟฟ้า

ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก

ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า

47 ) 

ให้อิเล็กตรอนตกภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกซึ่งมีสนามแม่เหล็กพุ่งจากทิศใต้ไปเหนือ อยากทราบว่ากรณีนี้อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปทิศใด
 

ตะวันออก

ตะวันตก

เหนือ

ใต้

48 ) 

หลักการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำของไมเคิล ฟาราเดย์ นำไปอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ใด

เซลล์สุริยะ

แบตเตอรี่

ไดนาโม

มอเตอร์

49 ) 

ลวดตัวนำเส้นหนึ่ง มีกระแสผ่านจากทิศใต้ไปเหนือ ถ้ามีสนามแม่เหล็กตกกระทบลวดในทิศพุ่งลงในแนวดิ่ง จงหาทิศของแรงที่เกิดบนลวดเส้นนี้
 

ตะวันตก

ตะวันออก

เหนือ

ใต้

50 ) 

ในสภาพปกติ อะตอมของธาตุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าชนิดใด

บวก

ลบ

กลาง

เป็นไปได้ทั้ง 3 ข้อ