เข้าสู่ระบบ

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 13

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,580 การประลองฝีมือ : 50
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 ) 

เครื่องหมาย ( - ) เรียกว่าอะไร

ไม้ยมก

ปรัศนี

นขลิขิต

 จุลภาค

2 ) 

เครื่องหมาย  “__” เรียกว่าอะไร

ปรัศนี

นขลิขิต

บุพสัญญา

อัญประกาศ

3 ) 

เครื่องหมาย   !   เรียกว่าอะไร

บุพสัญญา

นขลิขิต

ปรัศนี

 อัศเจรีย์

4 ) 

ข้อใดใช้เครื่องหมายไม่ถูกต้อง

ใครทำน้ำหก ?

โธ่เอ๊ย ! นึกว่าเรื่องร้ายแรงอะไร

แดงขาดเรียนบ่อยๆ

ไผ่รู้สึก “ตื่นเต้น” ที่จะได้ไปเที่ยว

5 ) 

“ฝนตกทุกวันๆ” อ่านว่าอย่างไร

ฝนตกทุกทุกวัน

ฝนตกทุกวันวัน

ฝนตกทุกวันทุกวัน

ฝนตกทุกวัน ฝนตกทุกวัน

6 ) 

ข้อใดใช้เครื่องหมาย ? ไม่ถูกต้อง

ฉันไปก่อนนะ ?

เธออยู่ที่ไหน ?

ใครมาบ้านเธอ ?

เขาไปตลาดหรือ ?

7 ) 

กรุงเทพมหานคร ถ้าจะเขียนให้สั้น ควรใช้เครื่องหมายใด

กรุงเทพ.

กรุงเทพฯ

“กรุงเทพ”

กรุงเทพๆ

8 ) 

ข้อใดใช้ไม้ยมกไม่ถูกต้อง

เขามาหาฉันบ่อยๆ

ฝนตกเกือบทุกวันๆ นี้ไม่ตก

วันนี้ฉันรู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ

สัปดาห์หนึ่งๆ เราหยุดเรียน 2 วัน

9 ) 

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เครื่องหมายที่อยู่ใต้คำว่า ทำดี เรียกว่าอะไร

บุพสัญญา

อัศเจรีย์

อัญประกาศ

สัญประกาศ

10 ) 

ข้อใดใช้อักษรย่อถูกต้อง

ดช. นิพนธ์ไปเที่ยว

เด็กๆ ต้องไปร.ร.

น้องหนัก 5 ก.ก.

วันที่ 1 มค. เป็นวันปีใหม่

11 ) 

จากข้อความ ในปัจจุบันทั่วโลกมีรถยนต์  เป็นจำนวนเท่าใด

6  แสนล้านคัน

7  แสนล้านคัน

8  แสนล้านคัน

9  แสนล้านคัน

12 ) 
เมื่อเราหายใจเอาอากาศที่มีไอเสียจากรถยนต์เข้าสู่ร่างกายมากๆ จะเกิดอาการอย่างไร

เวียนศีรษะ

สดชื่น

หัวใจเต้นแรง

ตาพร่ามัว

13 ) 

สารตะกั่วที่เด็กได้รับจะเข้าสู่ส่วนใดของร่างกาย

ตา

ผิวหนัง

เส้นเลือด

ทุกส่วนของร่างกาย

14 ) 

คำว่า มลพิษ หมายความว่าอย่างไร

ความสกปรก

ความไม่บริสุทธิ์

ความมัวหมอง

สิ่งที่มีอันตราย

15 ) 

จากข้อความ หมอกควันพิษเกิดจากอะไร

การคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้

การกลั่นตัวของน้ำเน่าในลำคลอง

อากาศรอบตัวเรา

ไอเสียจากรถยนต์

16 ) 

สารชนิดใดปนอยู่ในน้ำมันที่ใช้กับรถยนต์   

แอลกอฮอล์

ตะกั่ว

ยูนิเทน

ทินเนอร์

17 ) 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษที่เลวร้าย ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมน้ำมันชนิดใด

น้ำมันเบนซิน 

น้ำมันโซลา

น้ำมันไร้สารตะกั่ว

น้ำมันก๊าด

18 ) 

วิธีแก้ปัญหาอากาศเป็นพิษที่พอจะทำได้ในปัจจุบันนี้คืออะไร

เลิกใช้รถ แล้วหันมาเดินแทน

หันมาใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว

ย้ายบ้านไปใกล้ๆ ที่ทำงาน เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้รถ

เดินขบวนประท้วงต่อต้านการใช้รถยนต์ 

19 ) 

ถ้าเราสูดดมไอเสียจากรถยนต์เข้าไปสะสมในร่างกายมากๆ จะเกิดผลอย่างไรต่อตัวเรา

สมองเสื่อม

ตามองไม่เห็น

ร่างกายจะพิการ

เลือดสูบฉีดแรงขึ้น

20 ) 

นักเรียนเห็นด้วยกับการใช้น้ำมันที่มีสารตะกั่วกับรถยนต์หรือไม่ เพราะเหตุใด

เห็นด้วย เพราะอากาศเสียเกิดจากควันพิษจากโรงงานไม่ได้เกิดจากรถ

เห็นด้วย เพราะน้ำมันที่มีสารตะกั่วมีราคาถูก

ไม่เห็นด้วย เพราะสารตะกั่วเป็นอันตรายต่อสมอง

ไม่เห็นด้วย เพราะน้ำมันที่มีสารตะกั่วมีราคาแพง