เข้าสู่ระบบ

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่15

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 17,193 การประลองฝีมือ : 661
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 ) 

คำว่า “พระชนก” หมายถึงข้อใด

พ่อ

แม่

พี่

เพื่อน

2 ) 

คำว่า “เสวย” หมายถึงข้อใด

อาบน้ำ

นอน

ตาย

กิน

3 ) 

ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์

เสวย

ทรงม้า

ทรงนอน

ตรัส

4 ) 

ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก

มรณภาพ

ประสูติ

สวรรคต

สิ้นพระชนม์

5 ) 

พระราชปฏิสันถาร หมายความว่าอะไร

สนทนา

พูด

คำสั่ง

ทักทาย

6 ) 

คำว่า “ให้” (เราให้) ถ้าเราใช้กับพระเจ้าแผ่นดินต้องใช้คำว่าอะไร

ประทาน

พระราชทาน

ทูลเกล้าฯถวาย

พระราชอัธยาศัย

7 ) 

คำว่า “บรรทม” หมายถึงข้อใด

มาก

ฝัน

นอน

เกิด

8 ) 

คำว่า “พระราชดำเนิน” หมายถึงข้อใด

ไป

เล่น

เดิน

อยู่

9 ) 

ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์

พระพักตร์

พระนาง

พระเนตร

พระเก้าอี้

10 ) 

คำว่า “พระทนต์” หมายถึงข้อใด

ฟัน

เท้า

มือ

นิ้ว

11 ) 

ข้อใดไม่เข้าพวก

สวรรคต

ทิวงคต

สิ้นพระชนม์

มรณภาพ

12 ) 

“วันนี้คุณแม่อยากทานผักบุ้งจิ้มน้ำพริก” คำว่า ผักบุ้ง เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้อย่างไร

ผักรู้นอน

ผักทอดยอด

ผักเหลือง

ผักสามหาว

13 ) 

มีการทำบุญ ไถ่ชีวิต.....ที่วัดไร่ขิง  ควรเติมคำสุภาพในข้อใดจึงจะเหมาะสม

สุนัข หมู

พลาย ม้า

โค กระบือ

มัจฉา นกกา

14 ) 

ข้อ 14 – 16 เติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง ให้ถูกต้อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสวย........ค่ำ

พระกระยาหาร

ภัตตาหาร

เครื่องคาวหวาน

อาหาร

15 ) 

พระสงฆ์..........อยู่ในกุฏิ

บรรทม

นอน

จำวัด

หลับ

16 ) 

สมเด็จพระสังฆราช..........สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พระราชทาน

ประทาน

ถวาย

ประทานถวาย

17 ) 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 17 – 20

      พ.ศ. 2504 ผู้ใหญ่รีตีกลองประชุม 
ชาวบ้านต่างมาชุมนุม             
มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่รี 
ต่อไปนี้ผู้ใหญ่รีจะขอกล่าว
ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา 
ทางการเขาสั่งมาว่า 
ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงสุกร 
ฝ่ายตาสีหัวคอน  ถามว่าสุกรนั้นคืออะไร  
ผู้ใหญ่รีลุกขึ้นตอบทันใด  
สุกรนั้นไซร้  คือ  หมาน้อยธรรมดา
ในข้อความมีสัตว์ที่กล่าวถึงกี่ชนิด

1 ชนิด

2 ชนิด

3  ชนิด

4 ชนิด

18 ) 

จากข้อความ สุกร เป็นคำสุภาพของสัตว์ชนิดใด

ม้า

หมา

หนู

หมู

19 ) 

หากชาวนาเชื่อความคิดของผู้ใหญ่รีจะต้องเลี้ยงสัตว์ชนิดใด

เป็ด – ม้า 

เป็ด – หมู

เป็ด – หมา

เป็ด – หนู

20 ) 

ใครมีวิธีการเขียนคล้ายการเขียนบันทึกประจำวัน

ทิพย์เขียนค่าใช้จ่ายของตัวเองทุกวัน

ตู๋เขียนนิยายให้เพื่อนอ่าน

กมลเขียนบทกวีเป็นประจำ

ปุยฝ้ายชอบแต่งเพลง