เข้าสู่ระบบ

ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1

วิชา : ข้อสอบ ก.พ. ระดับชั้น : ทั่วไป
จำนวน : 98 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,117 การประลองฝีมือ : 338
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 ) 

25   33   43   61  89...........
 

102
 

125
 

135
 

140

2 ) 

41   121  259  241  65...........

0

1

2

-1

3 ) 

65   245  259  129.............

79  

53        

41   

39

4 ) 

39   416  525  636.......

749

747

684

648

5 ) 

25  21  17  23  19  15  18........

17

16

15

14

6 ) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด: 7-> ?:?
  

นายอำเภอ : 6 

เจ้าพนักงานปกครอง  : 3     

เจ้าหน้าที่ทะเบียน :5  

ปลักจังหวัด : 3

7 ) 

หอเอนเมืองปิซ่า : สโตนเฮ้นท์  -> ?:?
 

กำแพงเมืองจีน : ปิรามิค     

ทัชมาฮาล:กำแพงเมืองจีน

ทัชมาฮาล:หอไอเฟล

ปิรามิค:แกร์แคยอน

8 ) 

กีฬา : พระ ->กติกา :?
   

วัด  

ศีล  

ข้อกำหนด 

ธรรม

9 ) 

รุ้งกินน้ำ : เขียว ->ธงชาติไทย :?
 

ขาว

แดง&nbs p;    

น้ำเงิน     

เหลือง

10 ) 

. แสง:เสียง  -> ?:?
   

จักรยาน:จักรยานยนต์

เครื่องบิน:รถยนต์

เดินเท้า: วิ่ง

วิ่ง:i5wa

11 ) 

แดงขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียน  ซึ่งห่างกัน  15 ไมล์  ด้วยความเร็วเฉลี่ย 15 ไมล์  ต่อชั่วโมงแต่ในขา  กลับแดงเดินกลับบ้านด้วยความเร็วเฉลี่ย 5 ไมล์ต่อชั่วโมง  จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของแดงทั้งไปและกลับ

7.5 ไมล์/ชม.   

10 ไมล์/ชม.    

12.5 ไมล์/ชม.    

3 ไมล์/ชม.

12 ) 

หาก 3*9=3
             4*8=8
     ดังนั้น 5*5=?
    

1  

5  

25 

50

13 ) 

ซื้อไข่ไก่มา ราคา 10 ฟอง 19 บาท  ขายไปในราคา 6 ฟอง ได้กำไรร้อยละ เท่าใด
  

28.7

31.6  

41.2 

ไม่มีคำตอบที่ถูก

14 ) 

วงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว  88 นิ้ว  และสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง  มีด้านกว้าง = 4 นิ้ว มีด้านยาว = 120 นิ้ว  จงหาว่าวงกลมจะมีพื้นที่มากกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าร้อยละเท่าใด
     

56.67   

61.23    

65.14 

ไม่มีคำตอบที่ถูก

15 ) 

นักเรียนชั้น ม. 5 ห้องหนึ่ง มีนักเรียน 22 คน ที่เรียนวิชาชีววิทยา  มี 30 คนที่เรียนวิชาเคมี  และมี 9 คน ที่เรียนทั้งสองวิชา  อยากทราบว่านักเรียนห้องดังกล่าวมีกี่คน  หาก
      นักเรียนในห้องดังกล่าวไม่มีนักเรียนคนใดเลยที่ไม่เรียนวิชาชีว วิทยา  หรือวิชาเคมี      

40 คน


42 คน

43 คน

ไม่มีคำตอบที่ถูก


16 ) 

. ถ้าความสูงโดยเฉลี่ยของคน 3 คน คือ 68 นิ้ว คนที่เตี้ยที่สุด จะสูงมากกว่า 60 นิ้ว

     หรือไม่

                 1) คนที่สูงที่สุด สูง 72 นิ้ว                                        2) มีคนหนึ่งสูง 70 นิ้ว

ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ

  ต่อการตอบคำถาม

ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่

   เพียงพอ ต่อการตอบคำถาม

ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม ไม่สามารถใช้ข้อมูล

    หนึ่งเพียงลำพังได้

ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม

ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้ อมูล

   เพิ่มเติม

17 ) 

ในปี พ.ศ.2538 บริษัทได้กำไร 6,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2539 บริษัทได้กำไรเท่าใด

                 1) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้น 20%

                 2) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 25%

ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ

ต่อการตอบคำถาม

ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่

  เพียงพอ ต่อการตอบคำถาม

ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม ไม่สามารถใช้ข้อมูล

   หนึ่งเพียงลำพังได้

ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม

ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้ อมูล

  เพิ่มเติม

18 ) 

ถ้ามี  a+b+c  = 50 จงหาค่า a

                 1) c = 4a - b                                                                      2) ค่าเฉลี่ยของ b  และ c  เท่ากับ 2a

ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ

ต่อการตอบคำถาม

ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่

  เพียงพอ ต่อการตอบคำถาม

ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม ไม่สามารถใช้ข้อมูล

   หนึ่งเพียงลำพังได้

ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม

ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้ อมูล

  เพิ่มเติม

19 ) 

นักศึกษาจำนวน  120 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส  หรือภาษอังกฤษ  หรือทั้ง 2 วิชาจะมีนักศึกษากี่คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

                 1) มีนักศึกษา 10 คน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและวิชาฝรั่งเศส

                 2) มีนักศึกษา 50 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝรั่งเศส

ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ

ต่อการตอบคำถาม

ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่

  เพียงพอ ต่อการตอบคำถาม

ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม ไม่สามารถใช้ข้อมูล

   หนึ่งเพียงลำพังได้

ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม

ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้ อมูล

  เพิ่มเติม

20 ) 

   (1) s ≠ P / 2

   (2) A < 0

เงื่อนไข  2a>b/4≥(k-2r)= (s-r)

                 s> 0 = t≤(p/2+m)

                 ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม  และมีค่ามากกว่าศูนย์

ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ

                       กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

21 ) 

.         (1) 5 > s

          (2) 3k ≥ T

เงื่อนไข  2a>b/4≥(k-2r)= (s-r)

                s> 0 = t≤(p/2+m)

                ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม  และมีค่ามากกว่าศูนย์

ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ

                      กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

22 ) 

(1) R B

(2) B = M

เงื่อนไข  2a>b/4≥(k-2r)= (s-r)

                s> 0 = t≤(p/2+m)

                ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม  และมีค่ามากกว่าศูนย์

ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ

                      กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

23 ) 

(1) K = R

(2) 2A/3P/2

เงื่อนไข  2a>b/4≥(k-2r)= (s-r)

                s> 0 = t≤(p/2+m)

                ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม  และมีค่ามากกว่าศูนย์

ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ

                      กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

24 ) 

         (1) (A – 3T ) S

           (2) (4B + M) < 8

เงื่อนไข  2a>b/4≥(k-2r)= (s-r)

               s> 0 = t≤(p/2+m)

               ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม  และมีค่ามากกว่าศูนย์

ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

     ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ

                     กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

25 ) 

(1) C < B

(2) A > (B + 15)

เงื่อนไข      &nbs p;          (A+45)<(C+50)=(B+60) D E

                 ( F + G) = B < ( H + 36) = ( C + 15) K/5

                 ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่าศูนย์

                

ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ

                    กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

26 ) 

.          (1) (B+50) > (D-11)

          (2) ( F+G+30) < (B+50)

เงื่อนไข    &nbs p;          (A+45)<(C+50)=(B+60) D E

               ( F + G) = B < ( H + 36) = ( C + 15) K/5

               ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่าศูนย์

ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

            

ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข

ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ

                  กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

27 ) 

. จงหาค่า (x+y)(x-2)=?

                 1) y+2=10                                                                            2) x+ y=5

ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ

  ต่อการตอบคำถาม