เข้าสู่ระบบ

คณิตศาสตร์พื้นฐานและเสริม

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ทั่วไป
จำนวน : 3 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,147 การประลองฝีมือ : 197
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
2 )  นงนุชมีเงิน XC บาท ใช้ไป XL บาท ถามว่านงนุชเหลือเงินกี่บาท
40 บาท
50 บาท
90 บาท
30 บาท
60 บาท
3 )  อมรมีเงิน 124( ฐาน 5 )บาท ใช้ไป 20 บาท ได้มาอีก 111( ฐาน 2 )บาท ถามว่าอมรมีเงินเท่าไร
39 บาท
20 บาท
30 บาท
6 )  ถ้าที่นิวยอร์คอยู่ในเส้นเวลา 60 องศาตะวันตก เวลา 17.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม ถามว่า ประเทศไทยจะวันที่เท่าไรและเวลาเท่าไรถ้าประเทศไทยอยู่เส้น 105 องศาตะวันออก
04.00 วันที่ 28 กรกฎาคม
06.00 วันที่ 27 กรกฎาคม