เข้าสู่ระบบ

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 2 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,202 การประลองฝีมือ : 148
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  จำนวน12อยู่ในแบบรูปชุดใด
4 6 8 10 ...
3 5 7 9 ...
2 3 5 9 ...
1 4 7 9 ...
2 )  จำนวนเต็มสองจำนวนเมื่อรวมกันแล้วได้60และผลคูณของจำนวนนั้นมีค่าน้อยที่สุด ข้อใดคือจำนวนเต็มทั้งสองจำนวนนั้น
50กับ10
45กับ15
40กับ20
30กับ30