เข้าสู่ระบบ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 5 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,768 การประลองฝีมือ : 17
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ทำงานตามลักษณะข้อใด
คิดค้นอาวุธใหม่
แสวงหาความรู้ใหม่
รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ
ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ
2 )  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตรงกับวันในข้อใด
18สิงหาคม
18กันยายน
28สิงหาคม
8กันยายน
3 )  อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสจะเท่ากับกี่องศาโรเมอร์
5 องศาโรเมอร์
20 องศาโรเมอร์
16 องศาโรเมอร์
25 องศาโรงเมอร์
4 )  ปรอทในเทอร์โมมิเตอร์ใช้หลักการอะไร
การขยายตัว
แรงดันอากาศ
ความกดอากาศ
ความร้อนจะลอยตัวขึ้นสูง
5 )  โธมัส แอลวา เอดิสัน เป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า แสดงว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ประเภทใด
แบบบริสุทธิ์
แบบประยุกต์