เข้าสู่ระบบ

แบบทดสอบเรื่อง กลอน กาพย์ โคลง ฉันท์

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 29,183 การประลองฝีมือ : 188
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  ฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ คือกลอนประเภทใด58738
กลอนแปด
โคลงสี่สุภาพ
อินทรวิเชียรฉันท์ 11
ร่ายสุภาพ
กลอนสี่
2 )  ฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ เป็นกลอนประเภทใด 58739
กาพย์ฉบัง 16
กาพย์ยานี 11
กลอนหก
กลอนสี่
กมลฉันท์ 12
3 )  ฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ เป็นกลอนประเภทใด 58741
กาพย์สุราคนางค์ 28
กลอนสี่
กลอนหก
กลอนเจ็ด
ภุชงคประยาตฉันท์ 12
4 )  ฉันท์มีลักษณะเด่นอย่างไร
เสียงเอก-โท
ครุ-ลหุ
มีหลากหลายชนิด
ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
5 )  กมลฉันท์มีลีลาอย่างไร
รุ่งเรืองงดงามประดุจฟ้าอาวุธของพระอินทร์
กล่อมใจให้เพลิดเพลิน
งามวิจิตรประดุจรอยแต้มกลีบเมฆ
ประดุจสิงโตคะนอง
ถูกทุกข้อ
6 )  รวมใจไทยหนึ่งเดียว.......................ก่อเป็นเกลียวเหนียวแน่นหนา สามัคคีแต่ก่อนมา..........................ไม่เลิกราออกจากกัน หนึ่งสามัคคีนั้น..............................ขอให้มั่นเธอและฉัน แม้นโกรธอย่าประจัญ.....................อย่าเพิ่งฟันคิดตริตรอง สองเมตตานำพาสุข.......................หมดความทุกข์มีเพื่อนผอง จิตใจสุขสมปอง............................ตามครรลององค์ราชา สามนั้นปัญญาธรรม.......................คอยคิดจำในกายา หาอ่านหนังสือมา..........................จะนำพาสู่ธงชัย สี่คือชั่วและดี...............................แม้ฤทธีกายาหาย สนิทติดแทบกาย..........................ตอนตัวตายคือตราเอย --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- จากบทร้อยกรองข้างบนเป็นกาพย์ประเภทใด
กาพย์ยานี 11
กาพย์ฉบัง 16
กาพย์สุรางคนางค์ 28
กาพย์ยากลอน 26
ไม่มีข้อใดถูก
7 )  กลอนสุภาพมีพยางค์ 6-9 พยางค์ ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่
8 )  วรรณคดีมักใช้กลอนชนิดใดแต่ง
กาพย์ยานี 11
อีทิสังฉันท์ 20
กลอนสุภาพ
กลอนสี่
โคลงสองสุภาพ
9 )  ข้อใดต่อไปนี้เป็นฉันท์
ใดผิดอย่าคิดถึง.......................ให้คนึงในวิญญาน เร่งเพียรและเขียนงาน...............ด้านอักษรขอวอนมา
แต่ก่อนกาลนานเนาเราอาศัย..............หลายล้านใจจิตมั่นพันสมาน มิให้ใครเขาแบ่งแยกแตกจากกัน.........ไฉนวันนี้ไซร้ได้แตกคอ
แดดอ่อนสะท้อนแสง................ระยะแฝง ณ พุ่มไพร พฤกษาระบัดใบ...........................ชระดื่นเต็มพื้นดิน
..ศรรักมันปักลงจิต..................สุดถอนสุดคิด แต่รักแล้วทำเช่นใด
๐ ถ่อแพ..ตามลำน้ำ.................พบเสือดำแฝงกายา ไล่เสือ..ถ่อเงื้อง่า....................เสือโดดคว้าตกแพคืน ๐ ถ่อ..ยาวยืนยึดค้ำ.................ดันแรง แพ..ผ่านพบเสือแฝง.................ฝั่งน้ำ ไล่..เสือถ่อกวัดแกว่ง................ยันทิ่ม แทงเฮย เสือ..โดดคนรีบจ้ำ....................สู่น้ำ หนีเสือ
10 )  ใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์เรื่อง "เงาะป่า"
ร.1
ร.2
ร.3
ร.4
ร.5
11 )  กาพย์ยานี 11 วรรคแรกมีกี่พยางค์ วรรคที่สองมีกี่พยางค์
5 พยางค์ 5 พยางค์ตามลำดับ
5 พยางค์ 6 พยางค์ตามลำดับ
6 พยางค์ 6 พยางค์ตามลำดับ
11 พยางค์ 11 พยางค์ตามลำดับ
22 พยางค์โดยรวมสามวรรค
12 )  วิชาเหมือนสินค้า..................อันมีค่าอยู่เมืองไกล ต้องยากลำบากไป................จึงจะได้สินค้ามา จงตั้งเอากายเจ้า...................เป็นสำเภาอันโสภา ความเพียรเป็นโยธา..............แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ นิ้วเป็นสายระยาง.................สองเท้าต่างสมอใหญ่ ปากเป็นนายงานไป..............อัชฌาศัยเป็นเสบียง สติเป็นหางเสือ....................ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง ถือไว้อย่าให้เอียง................แล่นเลาะเลี่ยงข้ามคงคา ปัญญาเป็นกล้องแก้ว............ส่องดูแถวแนวหินผา เจ้าจงเอาหูตา.....................เป็นล้าต้าฟังดูลม ขี้เกียจคือปลาร้าย...............จะทำลายให้เรือจม เอาใจเป็นปืนคม..................ยิงระดมให้จมไป จึงจะได้สินค้ามา.................คือวิชาอันพิศมัย จงหมั่นมั่นหมายใจ..............อย่าได้คร้านการวิชา จากบทร้อยกรองนี้ ล้าต้าคืออะไร
ลูกเรือ
คนขับเรือ
คนถือบัญชีเรือสำเภา
นายท้ายเรือ
ลม
13 )  ภาษาไทยนั้นใคร่ให้คิดถึง โปรดคนึงในจิตคิดสงสาร กว่าจะเป็นภาษาเวลานาน ต้องคืบคลานเข้าพงสู่ธงชัย กลอนบทนี้คือกลอนอะไร เกี่ยวกับเรื่องอะไร
กลอนสี่ ภาษาอังกฤษ
กลอนเจ็ด ภาษาจีน
กลอนแปด ภาษาไทย
กลอนเก้า ภาษาไทย
14 )  เจ้าเด็กน้อยน่ารัก......น่าชัง เจ้าเด็กน้อยหน้ารุงรัง.............หันขวา เจ้าเด็กน้องถือกะตังค์............หันซ้าย หันขวา เจ้าเด็กน้อยเดินมา................ถือเงิน โคลงสี่สุภาพต่อไปนี้แต่งถูกต้องหรือไม่
ใช่
ไม่
20 )  มองใกล้ไกลไกลใกล้ดูใกล้ยิ่ง ใกล้ยิ่งจริงหนักหนานะเด็กเอ๋ย เด็กเอ๋ยมองด้วยพินิจอย่างจิตเคย จิตเคยเมยซะเมื่อไหร่หากใจดี กลอนต่อไปนี้เป็นกลบทประเภทใด
กลบทสร้อยสน
กลบทเมฆลาโยนแก้ว
กลบทดอกไม้พวงพู่ร้อย
กลบทวัวพันหลัก
กลบทสารถีชักรถ