เข้าสู่ระบบ

แนวข้อสอบเข้าม.1

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 3 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,145 การประลองฝีมือ : 62
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  เครื่องหมายที่อ่านออกเสียงว่า " โอม " เกี่ยวข้องกับศาสนาใด
ศาสนาซิกข์
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาพุทธ
ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 4
2 )  นายกรัฐมนตรีคนใดที่ชูนโยบาย " ชาตินิยม " โดยใช้คำขวัญว่า " เชื่อผู้นำ ชาติพ้นภัย "
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
นายควง อภัยวงศ์
นายชวน หลีกภัย
3 )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่แห้งแล้งที่สุดเพราะเหตุใด
ปริมาณฝนตกน้อย
พื้นที่ลาดเอียงมาก
ไม่มีเขื่อนกั้นน้ำ
เป็นพื้นที่ราบสูง
ดินเป็นดินทราย