ข่าวสารการศึกษา

สพฐ.เพิ่มหลักสูตรอุทกภัยศึกษาเทอม2-สอนเด็กสู้ภัยน้ำท่วม สพฐ.เพิ่มหลักสูตรอุทกภัยศึกษาเทอม2-สอนเด็กสู้ภัยน้ำท่วม September 15,2014

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี September 12,2014

ที่แท้แบบเรียนปกนางเอกเอวีเป็นของอาชีวะ  ที่แท้แบบเรียนปกนางเอกเอวีเป็นของอาชีวะ "สอศ."แจงแบบเรียนปกนางเอกเอวีเป็นของอาชีวะ ผู้พิมพ์ยอมรับพลาดเอง เตรียมเรียกคืนพร้อมจัดส่งเล่มใหม่ปกใหม่ทดแทน September 12,2014

“ชัยพฤกษ์” ฟุ้งเด็กต่างสัญชาติแห่เรียนต่ออาชีวะไทย เหตุมีมาตรฐานสูง เผยเมื่อเด็กเรียนจบมีสิทธิ์ได้เข้าทำงานเช่นเดียวกับเด็กไทย ชี้เป็นการรองรับเคลื่อนย้ายแรงงาน และเป็นฮับอาเซียน “ชัยพฤกษ์” ฟุ้งเด็กต่างสัญชาติแห่เรียนต่ออาชีวะไทย เหตุมีมาตรฐานสูง เผยเมื่อเด็กเรียนจบมีสิทธิ์ได้เข้าทำงานเช่นเดียวกับเด็กไทย ชี้เป็นการรองรับเคลื่อนย้ายแรงงาน และเป็นฮับอาเซียน September 12,2014

"กมล"ลั่นพิจารณาตัวเองถ้าโอเน็ตไม่กระเตื้อง “กมล”ยืดอกพร้อมรับผิดชอบผลงาน พิจารณาตัวเองถ้าคะแนนโอเน็ตไม่กระเตื้อง มั่นใจร่วมมือสทศ.อุดจุดอ่อนได้ September 12,2014

“สุรวาท”แนะ สพฐ.ควรศึกษาปรัชญาการให้การบ้านก่อนออกแนวปฏิบัติ ชี้ปัญหาจ้างคนทำการบ้านต้องแก้ที่คุณภาพการเรียนการสอน ถ้าครูสอนดีถึงการบ้านยากเด็กก็ทำได้ “สุรวาท”แนะ สพฐ.ควรศึกษาปรัชญาการให้การบ้านก่อนออกแนวปฏิบัติ ชี้ปัญหาจ้างคนทำการบ้านต้องแก้ที่คุณภาพการเรียนการสอน ถ้าครูสอนดีถึงการบ้านยากเด็กก็ทำได้ September 12,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2

ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

อ่าน 694 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่องเครื่องขูดลูกมะพร้าวคั้นกะทิพลังงานจักรยานปั่น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา
สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21
สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21
สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21
ถนอมจิต
ถนอมจิต จันทร์พินิจ
สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21
สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21
สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21
พงศกร จันทะเป้
กาญจนา คล่องแคล่ว
ครูกาญจนา