เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : นายวรพจน์ บดสันเทียะ
[ชม 271] [ดาวน์โหลด 7] โดย pattery
โดย : นายเกียรติธนพัฒน์ หิมหงษ์
[ชม 244] [ดาวน์โหลด 0] โดย keattanapat
โดย : นายเกียรติธนพัฒน์ หิมหงษ์
[ชม 271] [ดาวน์โหลด 55] โดย keattanapat
โดย : นายเอกชัย ฤทธิโคตร
[ชม 813] [ดาวน์โหลด 364] โดย aekachairit
โดย : นางสะอาด ดาบแก้ว
[ชม 278] [ดาวน์โหลด 0] โดย kruya2011
โดย : นายเกียรติธนพัฒน์ หิมหงษ์
[ชม 307] [ดาวน์โหลด 51] โดย keattanapat
โดย : นางปฤษฎางค์ พารา
[ชม 294] [ดาวน์โหลด 159] โดย prisadang
โดย : นางสุชาดา ชูสุคนธ์
[ชม 325] [ดาวน์โหลด 48] โดย poosuchada
โดย : ศุภลักษณ์ ภูนาโคก
[ชม 285] [ดาวน์โหลด 0] โดย fachcy
โดย : นายพงศ์ศิริ อ่อนคำ
[ชม 299] [ดาวน์โหลด 0] โดย pongnaja
โดย : นายต้องชนะ จันทรสาขา
[ชม 292] [ดาวน์โหลด 0] โดย Tong2522
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :
 
โครงงานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดภายใน30วัน
โครงงานแนะนำ(Recommended)