เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : นายเทพรังสรรค์ ศรีกุดเลาะ
[ชม 41] [ดาวน์โหลด 0] โดย teprungsunsri
โดย : นายเทพรังสรรค์ ศรีกุดเลาะ
[ชม 37] [ดาวน์โหลด 0] โดย teprungsunsri
โดย : สอาด เทพช่วย
[ชม 45] [ดาวน์โหลด 0] โดย direkrit
โดย : นางหทัยทิพย์ เพชรสุข
[ชม 40] [ดาวน์โหลด 0] โดย Hathaitip_
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 37] [ดาวน์โหลด 14] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 34] [ดาวน์โหลด 18] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 32] [ดาวน์โหลด 17] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 30] [ดาวน์โหลด 14] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 29] [ดาวน์โหลด 29] โดย NT0009
โดย : นายฟัฎลี แนโม
[ชม 46] [ดาวน์โหลด 0] โดย krufadlee
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :
 
โครงงานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดภายใน30วัน
โครงงานแนะนำ(Recommended)