เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : นางสุภาพร ชมหมื่น
[ชม 32] [ดาวน์โหลด 0] โดย krusuthep
โดย : ปนิดา ทวีชาติ
[ชม 52] [ดาวน์โหลด 0] โดย panidaphokpit
โดย : นางวรางคณา บุรณะสุทธิ์
[ชม 39] [ดาวน์โหลด 11] โดย WARANGKANA37
โดย : กชกร โรจน์จันทัน
[ชม 50] [ดาวน์โหลด 25] โดย kruya2502
โดย : นางณัฎฐิยา วายุเวช
[ชม 220] [ดาวน์โหลด 0] โดย direkrit
โดย : นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์
[ชม 524] [ดาวน์โหลด 318] โดย yasumin_w
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :
 
โครงงานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดภายใน30วัน
โครงงานแนะนำ(Recommended)