เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : นายสนชัย พรหมทอง
[ชม 270] [ดาวน์โหลด 0] โดย Sonchai1234
โดย : นางกานดา วิริยากุล
[ชม 293] [ดาวน์โหลด 0] โดย direkrit
โดย : นางพรพิศ ศรีทอง
[ชม 281] [ดาวน์โหลด 0] โดย jiraporn_pakorn
โดย : นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์
[ชม 278] [ดาวน์โหลด 42] โดย wisetsak
โดย : นางณัฐพจี ปัญญาชนะกุล
[ชม 372] [ดาวน์โหลด 0] โดย krootoon
โดย : นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ
[ชม 364] [ดาวน์โหลด 0] โดย direkrit
โดย : นางนวมนตณ์ มากมี
[ชม 413] [ดาวน์โหลด 138] โดย krudon17
โดย : นางเนืองนิจ วุ่นสุก
[ชม 397] [ดาวน์โหลด 127] โดย bigcom64
โดย : นายวิชัย เกียรตินิติประวัติ
[ชม 436] [ดาวน์โหลด 0] โดย kiatnitiprawat
โดย : นันทนา สืบเพ็ง
[ชม 453] [ดาวน์โหลด 151] โดย nantanasaubpang
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :
 
โครงงานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดภายใน30วัน
โครงงานแนะนำ(Recommended)