เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช
[ชม 282] [ดาวน์โหลด 32] โดย jack2117joker
โดย : นางปรีดาวรรณ วิภาดา
[ชม 293] [ดาวน์โหลด 0] โดย pongsatit2521
โดย : อัจฉรา สมัครกิจ
[ชม 285] [ดาวน์โหลด 28] โดย navapun55
โดย : นางสาวสุนทร อุตมหาราช
[ชม 289] [ดาวน์โหลด 0] โดย soontorn1992
โดย : นางอุบล เดชพงษ์
[ชม 302] [ดาวน์โหลด 103] โดย Ubol2504
โดย : ณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
[ชม 298] [ดาวน์โหลด 36] โดย jam3354
โดย : สุภาพร บินทจร
[ชม 304] [ดาวน์โหลด 85] โดย binthajorn
โดย : นายสนชัย พรหมทอง
[ชม 358] [ดาวน์โหลด 0] โดย Sonchai1234
โดย : นางกานดา วิริยากุล
[ชม 357] [ดาวน์โหลด 0] โดย direkrit
โดย : นางพรพิศ ศรีทอง
[ชม 342] [ดาวน์โหลด 0] โดย jiraporn_pakorn
โดย : นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์
[ชม 331] [ดาวน์โหลด 96] โดย wisetsak
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :
 
โครงงานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดภายใน30วัน
โครงงานแนะนำ(Recommended)