เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : นายพงศ์ศิริ อ่อนคำ
[ชม 249] [ดาวน์โหลด 0] โดย pongnaja
โดย : นายต้องชนะ จันทรสาขา
[ชม 250] [ดาวน์โหลด 0] โดย Tong2522
โดย : นางสุชาดา ชูสุคนธ์
[ชม 271] [ดาวน์โหลด 0] โดย poosuchada
โดย : นางมณี เที่ยงธรรม
[ชม 323] [ดาวน์โหลด 0] โดย kwanta123
โดย : นางสาวอานงค์ ใจรังกา
[ชม 300] [ดาวน์โหลด 38] โดย tong_u999
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :
 
โครงงานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดภายใน30วัน
โครงงานแนะนำ(Recommended)