เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
หมวดหมู่ผลงานวิชาการภาษาไทย(ทุกระดับชั้น)
โดย : นางปฤษฎางค์ พารา
[ชม 284] [ดาวน์โหลด 148] โดย prisadang
โดย : นางสาวอานงค์ ใจรังกา
[ชม 313] [ดาวน์โหลด 50] โดย tong_u999
โดย : นายอาคม ศรีสวัสดิ์
[ชม 1,073] [ดาวน์โหลด 846] โดย sirakhomatsrisawat
โดย : โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
[ชม 353] [ดาวน์โหลด 53] โดย 04012509
โดย : นางวิลาวัลย์ เอื้อเฉลิมกุล
[ชม 408] [ดาวน์โหลด 0] โดย thaikru
โดย : นางสาวกรรณิการ์ โวอ่อนศรี
[ชม 421] [ดาวน์โหลด 0] โดย smallidea2557
โดย : นางกันยลักษมิ์ นวลอินทร์
[ชม 461] [ดาวน์โหลด 124] โดย jack2117joker
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :