เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
หมวดหมู่ผลงานวิชาการคณิตศาสตร์(ทุกระดับชั้น)
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
โดย : นางพรทิพภา แก่นเรือง
[ชม 1,211] [ดาวน์โหลด 2] โดย ครูพรทิพภา
โดย : นางสาวจรรยา หาญรบ
[ชม 1,232] [ดาวน์โหลด 2] โดย Janyayaya
โดย : ครูสุจิตรา เกตุแก้ว
[ชม 1,137] [ดาวน์โหลด 2] โดย sujitar
โดย : ยุพา ธนะพรสุขสันต์
[ชม 1,160] [ดาวน์โหลด 2] โดย kornkong1
โดย : นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์
[ชม 1,133] [ดาวน์โหลด 2] โดย songrat
โดย : นายกฤษกร จันทรเสนา
[ชม 1,116] [ดาวน์โหลด 2] โดย chattarika46
โดย : นางพรทิพย์ วงศานาถ
[ชม 1,200] [ดาวน์โหลด 2] โดย kruaor_loysai
โดย : นางสาวสุภาวดี พิมพรหมมา
[ชม 1,197] [ดาวน์โหลด 2] โดย สุภาวดี. พิ
โดย : ปกป้อง เฮ้าประมงค์
[ชม 1,119] [ดาวน์โหลด 2] โดย kroosit
โดย : ครูศุทธมน หงษ์หนึ่ง
[ชม 1,158] [ดาวน์โหลด 2] โดย kruya2502
โดย : ครูจำนงค์ มั่นคง
[ชม 1,083] [ดาวน์โหลด 2] โดย kruya2502
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :