เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
หมวดหมู่ผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์(ทุกระดับชั้น)
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
โดย : น.ส.ปัณฑิตา เกษรศุกร์
[ชม 672] [ดาวน์โหลด 449] โดย pop161175
โดย : นายอดุลย์ เข็มเพ็ชร
[ชม 658] [ดาวน์โหลด 0] โดย adulkub
โดย : นางกัณณ์ณิศา สันติบวรวงศ์
[ชม 689] [ดาวน์โหลด 479] โดย anirut97
โดย : นางสาวขวัญใจ ใจอินถา
[ชม 967] [ดาวน์โหลด 1] โดย lori
โดย : วันวิสา ภูมิประเสริฐ
[ชม 747] [ดาวน์โหลด 2,038] โดย ananwatcharanon
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :