เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
หมวดหมู่ผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์(ทุกระดับชั้น)
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
โดย : นางสาวขวัญใจ ใจอินถา
[ชม 1,361] [ดาวน์โหลด 1] โดย lori
โดย : วันวิสา ภูมิประเสริฐ
[ชม 1,143] [ดาวน์โหลด 2,612] โดย ananwatcharanon
โดย : นางพนมพร เดชะ
[ชม 1,164] [ดาวน์โหลด 685] โดย ครูสระแก้ว
โดย : นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล
[ชม 1,262] [ดาวน์โหลด 966] โดย supattraja
โดย : นางสาวไข่มุก หังสบุตร์
[ชม 1,456] [ดาวน์โหลด 727] โดย khaimook56
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :