เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
หมวดหมู่ผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์(ทุกระดับชั้น)
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
โดย : สุวรรณา จันทร์สุวรรณ์
[ชม 1,222] [ดาวน์โหลด 632] โดย suwanna2014
โดย : นางเสาวลักษณ์ ตะมะพุทธ
[ชม 1,008] [ดาวน์โหลด 0] โดย spks
โดย : นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์
[ชม 1,063] [ดาวน์โหลด 0] โดย kroowijit
โดย : น.ส.ปัณฑิตา เกษรศุกร์
[ชม 1,116] [ดาวน์โหลด 583] โดย pop161175
โดย : นายอดุลย์ เข็มเพ็ชร
[ชม 1,151] [ดาวน์โหลด 0] โดย adulkub
โดย : นางกัณณ์ณิศา สันติบวรวงศ์
[ชม 1,128] [ดาวน์โหลด 612] โดย anirut97
โดย : นางสาวขวัญใจ ใจอินถา
[ชม 1,424] [ดาวน์โหลด 1] โดย lori
โดย : วันวิสา ภูมิประเสริฐ
[ชม 1,188] [ดาวน์โหลด 2,707] โดย ananwatcharanon
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :