เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการแบ่งตามระดับชั้นช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)(ทุกประเภทวิชา)
โดย : นางทักษิณา เทพประสิทธิ์ ครูชำนาญการ
[ชม 1,469] [ดาวน์โหลด 302] โดย 22072525
โดย : นายเทพรังสรรค์ ศรีกุดเลาะ
[ชม 1,044] [ดาวน์โหลด 0] โดย teprungsunsri
โดย : สอาด เทพช่วย
[ชม 1,147] [ดาวน์โหลด 0] โดย direkrit
โดย : นายฟัฎลี แนโม
[ชม 1,355] [ดาวน์โหลด 0] โดย krufadlee
โดย : นางสาวชื่นสุข ชำนิพร
[ชม 1,016] [ดาวน์โหลด 0] โดย kawkhing
โดย : นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง
[ชม 1,067] [ดาวน์โหลด 0] โดย 01052519
โดย : นางณัฎฐิยา วายุเวช
[ชม 1,124] [ดาวน์โหลด 0] โดย direkrit
โดย : นายศักรินทร์ หมู่เก็ม
[ชม 1,183] [ดาวน์โหลด 0] โดย uthidamornmanee
โดย : นางจุรี ดําอ่อน
[ชม 913] [ดาวน์โหลด 0] โดย uthidamornmanee
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :