เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการแบ่งตามระดับชั้นช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)(ทุกประเภทวิชา)
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 57] [ดาวน์โหลด 33] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 53] [ดาวน์โหลด 38] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 50] [ดาวน์โหลด 38] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 49] [ดาวน์โหลด 33] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 49] [ดาวน์โหลด 65] โดย NT0009
โดย : สุทธวิทย์ ศรีบุตตะ
[ชม 566] [ดาวน์โหลด 336] โดย oad210486
โดย : สุทธวิทย์ ศรีบุตตะ
[ชม 529] [ดาวน์โหลด 0] โดย oad210486
โดย : นายพชร พิมพ์วาปี
[ชม 1,027] [ดาวน์โหลด 309] โดย kanok_462
โดย : นางลดาวัลย์ ใจเพชร
[ชม 567] [ดาวน์โหลด 519] โดย kidakarn
โดย : นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิชญ์
[ชม 1,103] [ดาวน์โหลด 710] โดย prawet2012
โดย : ทัศนวดี สืบนุการณ์
[ชม 604] [ดาวน์โหลด 2,308] โดย kroonok56
โดย : นางสาวหัทกานต์ บุญละคร
[ชม 560] [ดาวน์โหลด 0] โดย research-design@hotmail.com
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :