เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการแบ่งตามระดับชั้นช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)(ทุกประเภทวิชา)
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
โดย : นางวรรณา อ่างบุญตา
[ชม 636] [ดาวน์โหลด 309] โดย wannaza
โดย : นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ
[ชม 601] [ดาวน์โหลด 216] โดย weha191919
โดย : นายจิรายุ ทองดี
[ชม 622] [ดาวน์โหลด 0] โดย ajboy
โดย : นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์
[ชม 984] [ดาวน์โหลด 375] โดย kroonok56
โดย : สีหนาท เกิดชูชื่น
[ชม 507] [ดาวน์โหลด 0] โดย sihanat
โดย : นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
[ชม 647] [ดาวน์โหลด 0] โดย santikorn
โดย : วันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด
[ชม 636] [ดาวน์โหลด 0] โดย wandee1417
โดย : นางนิทรา ลิ้มสุเวช
[ชม 440] [ดาวน์โหลด 813] โดย domelonelydog
โดย : นางนิทรา ลิ้มสุเวช
[ชม 450] [ดาวน์โหลด 445] โดย domelonelydog
โดย : นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์
[ชม 754] [ดาวน์โหลด 459] โดย tabukaki
โดย : นางสาวสายทอง อินถาสาร
[ชม 628] [ดาวน์โหลด 206] โดย ksaithong
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :