เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการแบ่งตามระดับชั้นช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)(ทุกประเภทวิชา)
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
โดย : สุทธวิทย์ ศรีบุตตะ
[ชม 523] [ดาวน์โหลด 316] โดย oad210486
โดย : สุทธวิทย์ ศรีบุตตะ
[ชม 493] [ดาวน์โหลด 0] โดย oad210486
โดย : นายพชร พิมพ์วาปี
[ชม 956] [ดาวน์โหลด 298] โดย kanok_462
โดย : นางลดาวัลย์ ใจเพชร
[ชม 468] [ดาวน์โหลด 477] โดย kidakarn
โดย : นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิชญ์
[ชม 1,043] [ดาวน์โหลด 683] โดย prawet2012
โดย : ทัศนวดี สืบนุการณ์
[ชม 510] [ดาวน์โหลด 2,077] โดย kroonok56
โดย : นางสาวหัทกานต์ บุญละคร
[ชม 495] [ดาวน์โหลด 0] โดย research-design@hotmail.com
โดย : ชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์
[ชม 576] [ดาวน์โหลด 0] โดย chayanit2515
โดย : ธีรภัทรวัฒน์ กล้าแข็ง
[ชม 566] [ดาวน์โหลด 0] โดย kkbunbun
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :