เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายชื่อผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : นายประเสริฐ ฟักสอาด
[ชม 347] [ดาวน์โหลด 49] โดย serttop
โดย : อรชนก รวมสันเทียะ
[ชม 338] [ดาวน์โหลด 0] โดย fernfai
โดย : อรชนก รวมสันเทียะ
[ชม 341] [ดาวน์โหลด 73] โดย fernfai
โดย : โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
[ชม 328] [ดาวน์โหลด 43] โดย 04012509
โดย : จารุนีย์ ใจแจ่ม
[ชม 355] [ดาวน์โหลด 75] โดย jj_charunee
โดย : นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ
[ชม 328] [ดาวน์โหลด 0] โดย direkrit
โดย : นางวิลาวัลย์ เอื้อเฉลิมกุล
[ชม 355] [ดาวน์โหลด 0] โดย thaikru
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :