มัธยมปลาย | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมปลาย    
1 2 3 4 5 6 7
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
646 ครั้ง (123)
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
โดย : jiraporn_pakorn
481 ครั้ง (75)
“Plastic bottle to string”
โดย : jiraporn_pakorn
434 ครั้ง (85)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
3,741 ครั้ง (1,108)
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
โดย : jiraporn_pakorn
2,041 ครั้ง (1,175)
จักรยานน้ำ
โดย : jiraporn_pakorn
2,810 ครั้ง (1,361)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
2,423 ครั้ง (768)
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
โดย : jiraporn_pakorn
2,867 ครั้ง (933)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
15,175 ครั้ง (5,675)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 62,644 ครั้ง (43,359)
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 16,366 ครั้ง (6,010)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 17,078 ครั้ง (5,785)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 39,290 ครั้ง (19,858)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 30,942 ครั้ง (43,017)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 31,853 ครั้ง (17,743)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 16,022 ครั้ง (14,899)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 60,027 ครั้ง (56,648)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 31,870 ครั้ง (11,993)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 13,364 ครั้ง (4,923)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 45,129 ครั้ง (39,970)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 34,167 ครั้ง (14,618)
กระดาษนุ่นปุกปุย 42,340 ครั้ง (22,320)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 15,643 ครั้ง (7,990)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 16,826 ครั้ง (8,172)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 46,618 ครั้ง (33,550)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 11,696 ครั้ง (4,577)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 8,052 ครั้ง (2,343)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 22,367 ครั้ง (8,599)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 34,564 ครั้ง (19,113)
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา 8,152 ครั้ง (2,819)
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง 11,080 ครั้ง (7,605)
กระดาษกล้วย 55,148 ครั้ง (45,652)
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM 6,796 ครั้ง (2,314)
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง 14,034 ครั้ง (5,414)
สารกระตุ้นรากจากผักโขม 18,991 ครั้ง (9,948)
ราวอัตโนมัติ 22,149 ครั้ง (11,691)
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม 6,833 ครั้ง (2,063)
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ 23,783 ครั้ง (10,438)
วงล้อวัดระยะทาง 22,862 ครั้ง (14,667)
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว 22,486 ครั้ง (14,509)
เครื่องแกะกระเทียม 20,122 ครั้ง (15,948)
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าว 28,202 ครั้ง (19,027)
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีรสขม 14,742 ครั้ง (5,396)
ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง 44,250 ครั้ง (16,830)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 5,066 ครั้ง (2,958)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 27,217 ครั้ง (10,104)
หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager 10,240 ครั้ง (4,195)
จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you 6,080 ครั้ง (2,017)
เศรษฐีน้อยMillionaire Baby 6,861 ครั้ง (2,260)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,828 ครั้ง (13)
1 2 3 4 5 6 7
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ