มัธยมปลาย | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมปลาย    
1 2 3 4 5 6 7
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
1,100 ครั้ง (283)
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
โดย : jiraporn_pakorn
1,240 ครั้ง (675)
จักรยานน้ำ
โดย : jiraporn_pakorn
1,671 ครั้ง (810)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
1,564 ครั้ง (456)
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
โดย : jiraporn_pakorn
1,704 ครั้ง (521)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
13,634 ครั้ง (5,026)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 59,934 ครั้ง (41,931)
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 16,175 ครั้ง (5,964)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 16,611 ครั้ง (5,630)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 38,213 ครั้ง (19,478)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 29,845 ครั้ง (41,944)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 30,839 ครั้ง (17,292)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 15,476 ครั้ง (14,525)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 56,269 ครั้ง (53,801)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 31,237 ครั้ง (11,816)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 13,037 ครั้ง (4,845)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 43,372 ครั้ง (39,113)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 33,227 ครั้ง (14,315)
กระดาษนุ่นปุกปุย 40,808 ครั้ง (21,957)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 15,016 ครั้ง (7,841)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 16,358 ครั้ง (8,017)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 43,956 ครั้ง (32,846)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 11,304 ครั้ง (4,478)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 7,815 ครั้ง (2,288)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 21,710 ครั้ง (8,421)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 33,457 ครั้ง (18,768)
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา 7,915 ครั้ง (2,753)
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง 10,759 ครั้ง (7,547)
กระดาษกล้วย 51,113 ครั้ง (44,414)
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM 6,583 ครั้ง (2,274)
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง 13,681 ครั้ง (5,341)
สารกระตุ้นรากจากผักโขม 18,326 ครั้ง (9,736)
ราวอัตโนมัติ 21,505 ครั้ง (11,442)
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม 6,626 ครั้ง (2,013)
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ 23,059 ครั้ง (10,241)
วงล้อวัดระยะทาง 21,978 ครั้ง (14,320)
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว 21,742 ครั้ง (14,292)
เครื่องแกะกระเทียม 19,415 ครั้ง (15,661)
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าว 27,190 ครั้ง (18,715)
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีรสขม 14,177 ครั้ง (5,240)
ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง 42,234 ครั้ง (16,276)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,965 ครั้ง (2,898)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 26,398 ครั้ง (9,841)
หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager 10,043 ครั้ง (4,129)
จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you 5,902 ครั้ง (1,982)
เศรษฐีน้อยMillionaire Baby 6,638 ครั้ง (2,193)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,723 ครั้ง (13)
การกลับมาอัศวินน้อยนักคำนวณ 14,297 ครั้ง (5,115)
ระบบจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ (Simulation System of Learning Computer Code : SSLCC) 6,316 ครั้ง (2,292)
เสียงสวรรค์ 8,069 ครั้ง (4,138)
1 2 3 4 5 6 7
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ