มัธยมปลาย | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมปลาย    
1 2 3 4 5 6 7
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
867 ครั้ง (192)
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
โดย : jiraporn_pakorn
609 ครั้ง (114)
“Plastic bottle to string”
โดย : jiraporn_pakorn
540 ครั้ง (125)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
3,935 ครั้ง (1,170)
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
โดย : jiraporn_pakorn
2,126 ครั้ง (1,234)
จักรยานน้ำ
โดย : jiraporn_pakorn
2,921 ครั้ง (1,428)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
2,483 ครั้ง (790)
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
โดย : jiraporn_pakorn
2,967 ครั้ง (960)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
15,296 ครั้ง (5,720)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 63,038 ครั้ง (43,537)
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 16,380 ครั้ง (6,015)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 17,114 ครั้ง (5,799)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 39,393 ครั้ง (19,908)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 31,080 ครั้ง (43,197)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 31,978 ครั้ง (17,812)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 16,078 ครั้ง (14,935)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 60,349 ครั้ง (56,901)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 31,935 ครั้ง (12,018)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 13,402 ครั้ง (4,934)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 45,310 ครั้ง (40,049)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 34,261 ครั้ง (14,655)
กระดาษนุ่นปุกปุย 42,461 ครั้ง (22,359)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 15,723 ครั้ง (8,004)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 16,866 ครั้ง (8,187)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 46,904 ครั้ง (33,628)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 11,750 ครั้ง (4,587)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 8,062 ครั้ง (2,345)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 22,451 ครั้ง (8,620)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 34,654 ครั้ง (19,142)
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา 8,160 ครั้ง (2,822)
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง 11,100 ครั้ง (7,612)
กระดาษกล้วย 55,586 ครั้ง (45,793)
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM 6,801 ครั้ง (2,316)
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง 14,068 ครั้ง (5,433)
สารกระตุ้นรากจากผักโขม 19,054 ครั้ง (9,974)
ราวอัตโนมัติ 22,207 ครั้ง (11,724)
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม 6,844 ครั้ง (2,075)
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ 23,846 ครั้ง (10,464)
วงล้อวัดระยะทาง 22,944 ครั้ง (14,704)
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว 22,552 ครั้ง (14,538)
เครื่องแกะกระเทียม 20,178 ครั้ง (15,968)
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าว 28,283 ครั้ง (19,064)
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีรสขม 14,788 ครั้ง (5,418)
ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง 44,522 ครั้ง (16,908)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 5,076 ครั้ง (2,972)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 27,302 ครั้ง (10,128)
หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager 10,260 ครั้ง (4,204)
จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you 6,099 ครั้ง (2,023)
เศรษฐีน้อยMillionaire Baby 6,884 ครั้ง (2,271)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,835 ครั้ง (13)
1 2 3 4 5 6 7
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ