มัธยมปลาย | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมปลาย    
1 2 3 4 5 6 7
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
8,611 ครั้ง (3,178)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 47,205 ครั้ง (36,471)
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 14,737 ครั้ง (5,473)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 15,032 ครั้ง (5,169)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 34,332 ครั้ง (18,063)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 26,971 ครั้ง (38,673)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 27,858 ครั้ง (15,913)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 13,970 ครั้ง (13,377)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 47,076 ครั้ง (47,005)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 29,653 ครั้ง (11,335)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 11,874 ครั้ง (4,538)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 39,479 ครั้ง (37,127)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 30,926 ครั้ง (13,611)
กระดาษนุ่นปุกปุย 37,577 ครั้ง (21,064)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 13,333 ครั้ง (7,393)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 14,977 ครั้ง (7,557)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 38,955 ครั้ง (31,437)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 10,201 ครั้ง (4,190)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 7,012 ครั้ง (2,078)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 19,679 ครั้ง (7,883)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 31,044 ครั้ง (18,038)
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา 7,102 ครั้ง (2,518)
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง 9,635 ครั้ง (7,273)
กระดาษกล้วย 43,628 ครั้ง (41,964)
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM 5,739 ครั้ง (2,086)
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง 12,452 ครั้ง (5,024)
สารกระตุ้นรากจากผักโขม 16,460 ครั้ง (9,140)
ราวอัตโนมัติ 19,411 ครั้ง (10,662)
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม 5,745 ครั้ง (1,790)
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ 21,083 ครั้ง (9,677)
วงล้อวัดระยะทาง 19,903 ครั้ง (13,538)
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว 19,616 ครั้ง (13,608)
เครื่องแกะกระเทียม 17,310 ครั้ง (14,847)
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าว 25,014 ครั้ง (18,085)
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีรสขม 12,762 ครั้ง (4,870)
ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง 38,430 ครั้ง (15,243)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,475 ครั้ง (2,624)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 23,527 ครั้ง (8,780)
หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager 9,282 ครั้ง (3,906)
จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you 5,315 ครั้ง (1,847)
เศรษฐีน้อยMillionaire Baby 5,822 ครั้ง (1,943)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,198 ครั้ง (13)
การกลับมาอัศวินน้อยนักคำนวณ 12,341 ครั้ง (4,621)
ระบบจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ (Simulation System of Learning Computer Code : SSLCC) 5,648 ครั้ง (2,089)
เสียงสวรรค์ 7,366 ครั้ง (3,810)
โปรแกรมฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 5,926 ครั้ง (2,262)
โปรแกรมฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 5,362 ครั้ง (12)
ตะลุย !!! ปราสาทอัลมาเกส Go! Go! Almagest Castle 3,976 ครั้ง (3,464)
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาเคมีพื้นฐานเรื่องสารชีวโมเลกุล โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ 7,861 ครั้ง (5,972)
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 17,667 ครั้ง (7,010)
1 2 3 4 5 6 7
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ