มัธยมปลาย | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมปลาย    
1 2 3 4 5 6 7
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
457 ครั้ง (78)
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
โดย : jiraporn_pakorn
1,052 ครั้ง (562)
จักรยานน้ำ
โดย : jiraporn_pakorn
1,365 ครั้ง (640)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
1,310 ครั้ง (373)
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
โดย : jiraporn_pakorn
1,422 ครั้ง (411)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
13,334 ครั้ง (4,903)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 59,240 ครั้ง (41,638)
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 16,114 ครั้ง (5,952)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 16,491 ครั้ง (5,595)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 37,995 ครั้ง (19,405)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 29,685 ครั้ง (41,788)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 30,615 ครั้ง (17,196)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 15,375 ครั้ง (14,461)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 55,429 ครั้ง (53,319)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 31,102 ครั้ง (11,786)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 12,949 ครั้ง (4,826)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 43,071 ครั้ง (38,964)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 33,039 ครั้ง (14,251)
กระดาษนุ่นปุกปุย 40,536 ครั้ง (21,897)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 14,862 ครั้ง (7,797)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 16,240 ครั้ง (7,975)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 43,440 ครั้ง (32,705)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 11,204 ครั้ง (4,456)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 7,766 ครั้ง (2,277)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 21,537 ครั้ง (8,383)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 33,187 ครั้ง (18,687)
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา 7,850 ครั้ง (2,733)
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง 10,689 ครั้ง (7,525)
กระดาษกล้วย 50,458 ครั้ง (44,243)
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM 6,525 ครั้ง (2,270)
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง 13,593 ครั้ง (5,315)
สารกระตุ้นรากจากผักโขม 18,166 ครั้ง (9,690)
ราวอัตโนมัติ 21,352 ครั้ง (11,381)
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม 6,572 ครั้ง (2,000)
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ 22,878 ครั้ง (10,188)
วงล้อวัดระยะทาง 21,797 ครั้ง (14,255)
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว 21,565 ครั้ง (14,239)
เครื่องแกะกระเทียม 19,251 ครั้ง (15,608)
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าว 27,008 ครั้ง (18,667)
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีรสขม 14,062 ครั้ง (5,212)
ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง 41,874 ครั้ง (16,187)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,934 ครั้ง (2,877)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 26,201 ครั้ง (9,783)
หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager 9,989 ครั้ง (4,116)
จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you 5,852 ครั้ง (1,976)
เศรษฐีน้อยMillionaire Baby 6,574 ครั้ง (2,174)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,692 ครั้ง (13)
การกลับมาอัศวินน้อยนักคำนวณ 14,118 ครั้ง (5,070)
ระบบจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ (Simulation System of Learning Computer Code : SSLCC) 6,277 ครั้ง (2,281)
เสียงสวรรค์ 8,006 ครั้ง (4,115)
1 2 3 4 5 6 7
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ