มัธยมปลาย | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมปลาย    
1 2 3 4 5 6 7
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
8,412 ครั้ง (3,087)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 47,006 ครั้ง (36,303)
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 14,604 ครั้ง (5,408)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 14,948 ครั้ง (5,131)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 34,212 ครั้ง (17,969)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 26,862 ครั้ง (38,518)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 27,760 ครั้ง (15,848)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 13,883 ครั้ง (13,268)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 46,870 ครั้ง (46,779)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 29,598 ครั้ง (11,307)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 11,819 ครั้ง (4,507)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 39,350 ครั้ง (37,054)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 30,820 ครั้ง (13,577)
กระดาษนุ่นปุกปุย 37,487 ครั้ง (21,037)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 13,252 ครั้ง (7,360)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 14,896 ครั้ง (7,525)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 38,846 ครั้ง (31,406)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 10,143 ครั้ง (4,153)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 6,953 ครั้ง (2,052)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 19,585 ครั้ง (7,847)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 30,955 ครั้ง (18,007)
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา 7,030 ครั้ง (2,494)
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง 9,573 ครั้ง (7,247)
กระดาษกล้วย 43,449 ครั้ง (41,895)
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM 5,681 ครั้ง (2,056)
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง 12,363 ครั้ง (4,988)
สารกระตุ้นรากจากผักโขม 16,389 ครั้ง (9,119)
ราวอัตโนมัติ 19,332 ครั้ง (10,628)
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม 5,669 ครั้ง (1,764)
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ 21,005 ครั้ง (9,646)
วงล้อวัดระยะทาง 19,824 ครั้ง (13,495)
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว 19,527 ครั้ง (13,572)
เครื่องแกะกระเทียม 17,215 ครั้ง (14,794)
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าว 24,921 ครั้ง (18,052)
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีรสขม 12,711 ครั้ง (4,848)
ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง 38,333 ครั้ง (15,211)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,425 ครั้ง (2,593)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 23,377 ครั้ง (8,711)
หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager 9,234 ครั้ง (3,883)
จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you 5,265 ครั้ง (1,819)
เศรษฐีน้อยMillionaire Baby 5,773 ครั้ง (1,917)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,152 ครั้ง (13)
การกลับมาอัศวินน้อยนักคำนวณ 12,282 ครั้ง (4,595)
ระบบจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ (Simulation System of Learning Computer Code : SSLCC) 5,594 ครั้ง (2,063)
เสียงสวรรค์ 7,306 ครั้ง (3,772)
โปรแกรมฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 5,874 ครั้ง (2,242)
โปรแกรมฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 5,307 ครั้ง (12)
ตะลุย !!! ปราสาทอัลมาเกส Go! Go! Almagest Castle 3,941 ครั้ง (3,392)
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาเคมีพื้นฐานเรื่องสารชีวโมเลกุล โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ 7,806 ครั้ง (5,914)
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 17,619 ครั้ง (6,948)
1 2 3 4 5 6 7
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ