ยกเลิก Test and Go ก่อนเข้าประเทศ ต้องทำยังไง?

          นับตั้งแต่มีการระบาดของโรค Covid-19 รัฐบาลไทยก็มีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการเดินทางเข้าประเทศไทย เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง หลาย ๆ ประเทศมีการปรับลดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ อย่างประเทศไทยเองก็มีการปรับมาตรการดังกล่าวสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศเช่นกัน

          ตามที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบยกเลิกระบบ Test and Go สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย พร้อมเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มาตรการนี้ทำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศและได้วัคซีนครบตามเกณฑ์ ไม่จำเป็นต้องจองโรงแรมเพื่อกักตัว ส่วนผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย แต่ได้วัคซีนไม่ครบ ต้องกักตัว 5 วัน

มาตรการใหม่รับผู้ที่เดินทาง

 1. ยกเลิกระบบ Test and Go
 2. ยกเลิกการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR สำหรับผู้เดินทางที่ได้วัคซีนครบตามเกณฑ์
 3. ลดวงเงินประกันสุขภาพจากเดิม 20,000 เหรียญสหรัฐ เหลือ 10,000 เหรียญสหรัฐ (เฉพาะชาวต่างชาติ)
 4. ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ สามารถลงทะเบียนยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ผลเป็นลบ) ผ่าน Thailand Pass ก่อนการเดินทาง

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ

 1. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนมี ดังนี้
  • รูปถ่ายหนังสือเดินทาง
  • หลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ที่มี ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ, หมายเลขหนังสือเดินทาง, รายละเอียดการฉีดวัคซีน
  • แนบ QR Code ของใบรับรองการฉีดวัคซีน (ถ้ามี) จะช่วยให้ตรวจสอบได้สะดวกและได้รับการพิจารณาเร็วขึ้น
  • ข้อมูลสถานที่พักในประเทศไทย
  • ประวัติการเดินทางและเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  • หลักฐานประกันสุขภาพ ที่คุ้มครองระหว่างพักในประเทศไทย วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะชาวต่างชาติ)

การตรวจ COVID-19 เมื่อถึงประเทศไทย

 1. กรณีผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบ
  • ลงทะเบียนผ่านระบบ “Thailand Pass” เพื่อแสดงหลักฐานวัคซีนและประกันภัย วงเงินประกันภัยหรือประกันในรูปแบบอื่น ๆ จำนวน 10,000 ดอลลาร์
  • เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้ว แนะนำให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเองระหว่างพำนักในไทย เมื่อรู้สึกว่ามีความเสี่ยง
  • กรณีเสี่ยงสูง กักตัว 5 วัน บวกกับการสังเกตอาการ 5 วัน หรือ 5+5 โดยแนะนำให้ตรวจ ATK วันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 2. กรณีผู้เดินทางยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนแต่ยังไม่ครบ
  • ลงทะเบียนผ่านระบบ “Thailand Pass” เพื่อแสดงหลักฐานการจองห้องพัก (AQ) และประกันภัย วงเงินประกันภัย หรือประกันในรูปแบบอื่น ๆ จำนวน 10,000 ดอลลาร์
  • ยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย
  • ลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้
  • กักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5
  • แนะนำให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเองระหว่างพำนักในไทย หรือเมื่อรู้สึกว่ามีความเสี่ยง
  • กรณีเสี่ยงสูง กักตัว 5 วัน บวกกับการสังเกตอาการ 5 วัน หรือ 5+5 โดยแนะนำให้ตรวจ ATK วันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

          ก่อนการเดินทางทุกครั้ง จะต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass ผู้เดินทางจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ดังนั้นก่อนเดินทางเข้าประเทศควรวางแผนการเดินทาง และควรลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของเราเอง

 


Reference:

 • ประชาชาติธุรกิจ.  (2565).  1 พ.ค. ยกเลิก Test & Go นักท่องเที่ยวต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง?.  สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565, จาก https://bit.ly/3OZaAVK
 • Thaiontour Team.  (2565).  Thailand Pass: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565, จาก https://bit.ly/3P1c9CH
 • ฐานเศรษฐกิจ.  (2565).  ยกเลิก Test and Go กลุ่มได้รับวัคซีน-ไม่ได้รับวัคซีน ต้องทำอย่างไร.  สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565, จาก https://bit.ly/3w9a92m

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general