รู้จัก “ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา” มิติใหม่ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

ปัจจุบัน โลกของดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งกิจกรรมหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเราได้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของการเงิน ที่ปัจจุบันเราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายบนโทรศัพท์มือถืง

ซึ่งในฝั่งธนาคารผู้ให้บริการเองก็ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ โดยธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือ Virtual Bank เป็นอีกบริการใหม่ของการทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศไทย ในวันนี้ วิชาการ จึงขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ “ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา” กัน จะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา” คืออะไร ?

            สำหรับธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) เป็นการก่อตั้งบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน อันเนื่องมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินได้เข้ามามีบทบาทในการให้บริการเสนอบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งการก่อตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ทำให้สามารถลดต้นทุนในเรื่องของจำนวนพนักงาน อาคารสถานที่ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

จุดเด่นที่สำคัญของ “ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา”

  • มีบริการที่เหมาะสม และยืดหยุ่น ตอบรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างได้
  • สร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการทางการเงินให้กับลูกค้า ทั้งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
  • เกิดการแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินในประเทศ ทำให้ธนาคารรูปแบบเดิมต้องปรับตัว
  • สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย จากการบริหารข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า
  • ผู้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ไม่ต้องลงทุนในการประกอบธุรกิจด้านแรงงานหรือสถานที่ สามารถนำเงินไปลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่

“ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา” ปลอดภัยและเชื่อถือได้ไหม ?

สำหรับใครที่อยากลองใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา แต่กังวลเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ตรงนี้ วิชาการ บอกเลยว่าปลอดภัยและเชื่อถือได้ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาถูกกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขและเกณฑ์การประเมินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ยังจะต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) [1]* และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (PDA) [2]* เพื่อเข้ามาตรการคุ้มครองเงินฝากของลูกค้าตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

* [1] FIDF (Financial Institutions Development Fund) ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับสถาบันการเงินที่เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

* [2] PDA (DPA Deposit Protection Agency) ทำหน้าที่คุ้มครองเงินฝากของประชาชน โดยจ่ายคืนเงินฝากเมื่อสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต

เราจะได้อะไรจากการมี “ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา” ?

  • ต้นทุนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งดอกเบี้ยอาจถูกลง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
  • ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบมาเฉพาะตัวเรา เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา  จะใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์พฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินของเรา จึงสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมให้กับเฉพาะบุคคลได้
  • เมื่อเกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารมากขึ้น ย่อมทำให้เกิดบริการ, ผลิตภัณฑ์, หรือโปรโมชันใหม่ ๆ ฯลฯ มาจูงใจผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์คือเราที่เป็นลูกค้านั่นเอง

 

Reference:

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2566).  แนวทางการอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank).  สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566, จาก  http://bit.ly/3GLTszv

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general