วิธีเตรียมตัวสำหรับนักท่องเที่ยว ฉายเดี่ยว และเที่ยวในประเทศอันตราย

       

         การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่ไม่ค่อยมีใครเคยไป คงเป็นเรื่องท้าทายของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ คน เพราะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ รู้สึกตื่นเต้น ที่จะไปสัมผัสประเทศเหล่านี้ก่อนใคร แต่อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวต่างประเทศ อาจจะต้องชะงักไป หากเลือกเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่น อาจจะมีในเรื่องการเกิดสงครามกลางเมือง, ก่อการร้าย, การเกิดเหตุการณ์ฆ่าและลักพาตัวนักท่องเที่ยว รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยวต้องกลับมาพิจารณาความเสี่ยง ข้อดี ข้อเสีย ของการเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง แต่ถ้าเราจำเป็นต้องเดินทาง เราต้องมีการเตรียมความพร้อม เตรียมข้อมูล รวมทั้งข้อคำแนะนำในประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยก่อนการเดินทางเสียก่อน ดังต่อไปนี้


วิธีเตรียมตัว และข้อแนะนำสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเสี่ยง

 1. การเตรียมสัมภาระ จำเป็นต้องคำนึงถึงประเทศที่เราจะเดินทางไป ควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ รวมถึงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น
  • เตรียมชุดหรือผ้าคลุมผมติดตัวไปบ้าง หากท่องเที่ยวอยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง เพื่อทำให้ไม่โดดเด่นหรือสะดุดตา หรือตกเป็นเป้าสายตา ป้องกันกลุ่มคนผู้ไม่ประสงค์ดีที่เจาะจงก่อเหตุร้าย ซึ่งมักจะมุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่
  • เตรียมเครื่องแต่งกายที่มิดชิด เพื่อป้องกันแมลง หรือยุงกัดต่อย กรณีเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแถบแอฟริกาซึ่งเป็นแหล่งของยุง เพื่อป้องกันการติดโรคไข้เหลือง หรือ โรค African Trypanosomiasis เป็นต้น
 2. ศึกษากฎ หรือข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยว ในสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่เราจะไป
  • ยกตัวอย่าง การท่องเที่ยวเชิงซาฟารี ในประเทศในแถบแอฟริกา ควรจะปฏิบัติตามกฎกติกาของอุทยานนั้น ๆ เสมอ เช่น ห้ามส่งเสียงรบกวนสัตว์ ควรนั่งอยู่ในรถตลอดเวลา ไม่ควรเที่ยวเล่นตามลำพังในป่า เป็นต้น
  • ในประเทศที่เกิดการอาชญากรรมสูง ควรระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ดี ไม่ควรออกไปเดินเที่ยวในพื้นที่เสี่ยง หรือออกไปในเวลากลางคืน
 3. ติดต่อและขอข้อมูลคำแนะนำจากสถานทูตของแต่ละประเทศ และประเทศไทยล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง
  • บางประเทศอาจไม่ได้มีสถานทูตตั้งอยู่ที่ประเทศไทย เราต้องศึกษาข้อมูลและติดต่อไปยังสถานทูตที่ตั้งอยู่ใกล้แทน เพื่อขอคำแนะนำในการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการเดินทางประเทศอิรัก ให้ติดต่อสถานทูตที่ใกล้ที่สุดคือสถานกงสุลของสาธารณรัฐอิรัก ณ ประเทศมาเลเซีย หรือหากต้องการเดินทางไปประเทศซีเรีย ให้ติดต่อเอเจนซีรับวีซ่า หรือติดต่อที่ Syria Visa Service in Thailand หรือ ประเทศไนจีเรีย สามารถติดต่อที่ ณ สถานฑูตไนจีเรียในประเทศไทยได้เลย เป็นต้น
 4. ประกันการเดินทาง
  • ถือว่าเป็นข้อสำคัญ เพื่อคุ้มครองเราหากเราเกิดปัญหาระหว่างการเดินทาง เช่น ภาวะการเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ สูญเสียทรัพย์สิน กระเป๋าสูญหาย เป็นต้น แต่ควรศึกษาข้อจำกัดของประกันแต่ละบริษัทให้ดี เพราะในบางประเทศ ประกันบางประเภท บางบริษัท ก็อาจจะไม่คุ้มครองก็เป็นได้ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูล และเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียประกันจากแต่ละบริษัทเสียก่อน
 5. เอเจนซีท่องเที่ยว จัดหาไกด์
  • ในการท่องเที่ยวในบางประเทศการใช้บริการเอเจนซีท่องเที่ยวก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ช่วยนักท่องเที่ยวจัดวางแผนทริป ร่วมกับจัดหาไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์มาคอยดูแล แนะนำ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
 6. เตรียมสุขภาพ วัคซีน ยาประจำตัว
  • เตรียมร่างกาย ด้วยการออกกำลังกายก่อนเดินทาง เช่น การวิ่ง การเดิน เพื่อเตรียมสุขภาพของเราแข็งแรงให้พร้อมกับการเดินทางในประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ อาจจะต้องมีการเตรียมยาสำหรับการ Trekking ขึ้นเขา เพื่อป้องกันการเกิด High Altitude Sickness (ภาวะหรือโรคที่พบในนักท่องเที่ยวที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ในภาวะที่มีออกซิเจนน้อยได้)
  • ศึกษาข้อมูล และข้อบังคับของการท่องเที่ยวประเทศนั้น ยกตัวอย่าง หากต้องการไปเที่ยวในประเทศแถบแอฟริกา จำเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้เหลือง วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น รวมถึงรับประทานป้องกันเชื้อมาลาเรียไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง หากผู้ใดมีโรคประจำตัว จำเป็นอย่างมากที่ต้องเตรียมยาประจำตัวไปให้เพียงพอต่อระยะเวลาของการเดินทางท่องเที่ยว
  • วัคซีนบางชนิด เช่น วัคซีนบาดทะยัก วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แม้ไม่จำเป็น แต่ก็สามารถลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดการเจ็บป่วยในต่างแดนได้
  • ในกรณีผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนการเดินทางทุกครั้ง การจัดเตรียมยาประจำตัวให้มีปริมาณเพียงพอตลอดระยะเวลาการเดินทางก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย เช่นกัน
 7. เบอร์โทรติดต่อ ฉุกเฉิน
  • ติดต่อขอรับเบอร์ติดต่อฉุกเฉินของแต่ละประเทศจากสถานทูต
  • ควรติดต่อสอบถามสถานเอกอัครราชทูตไทย ถึงข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในประเทศนั้น ๆ ที่เราต้องการไปเที่ยวด้วยเช่นกัน
 8. ดูแลสุขภาพตัวเองขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศ
  • หลีกเลี่ยงการทานอาหาร หรือเนื้อสัตว์ป่าที่ไม่ผ่านความร้อน พยายามเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือดื่มน้ำจืดตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ เนื่องจากมีความเสี่ยงได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ได้ ควรเลือกดื่มน้ำดื่มที่ผ่านการต้มสุก หรือสะอาด

Reference:

 • ผู้จัดการออนไลน์.  (2565).  ต้องระวัง! กระทรวงต่างประเทศ เตือน 14 ประเทศเสี่ยงอันตราย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3XumbjK
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ.  (2565).  ประเทศที่นักเดินทางพึงระวัง! เปิด 10 ประเทศสุดอันตรายที่สุดในโลก.  สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3DPvwd8
 • สำนักพิมพ์ Beam Trip.  (2565).  5 ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก ใครอยากไปต้องระวัง.  สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3Eg8YUaวิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general