เตรียมตัวเลือกตั้งครั้งแรก สำหรับคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปต้องทำอย่างไร

       

          สำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ น่าจะมีใครหลาย ๆ คนที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ซึ่งมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งและยังไม่มีประสบการณ์ในการเลือกตั้ง วิชาการ มีสาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งมาให้อ่านกัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 1. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2566
 2. มีสัญชาติไทยหรือโอนสัญชาติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 3. มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน ถ้าน้อยกว่า 90 วันต้องไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาเดิมที่ย้ายมา

ปฏิทินการเลือกตั้ง 2566

 • วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกราชอาณาจักร
 • วันที่ 3-7 เมษายน 2566 รับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 • วันที่ 4-7 เมษายน 2566 รับสมัครส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายในการเพิ่ม-ถอน ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้งล่วงหน้า
 • วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 วันแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ
 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้ง
 • วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 วันแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข้อห้ามวันเลือกตั้ง

 1. ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นก่อนวันเลือกตั้งไปจนถึง 6 โมงเย็นวันเลือกตั้ง
 2. ห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ทำตามเครื่องหมายแล้ว
 3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งกลับบ้าน
 4. ห้ามทำสัญญาลักษณ์บนบัตรเลือกตั้ง
 5. ห้ามเล่นการพนันทายผลการเลือกตั้ง
 6. กากบาทบนช่องเลือกตั้งเท่านั้น ห้ามวาดรูปหรือขีดเขียนอย่างอื่นลงบนบัตรเลือกตั้ง
 7. ห้ามซื้อสิทธิ ขายเสียง

ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน้าหน่วยเลือกตั้ง
 2. ยื่นหลักฐานแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
 3. รับบัตรเลือกตั้งมีด้วยกัน 2 ใบ
  • เลือกส.ส.แบบแบ่งเขต(เลือกคนที่รัก)
  • เลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ(เลือกพรรคที่ใช่)
 4. เข้าคูหากากบาทบัตรเลือกตั้ง
 5. พับบัตรเลือกตั้งและหย่อนลงหีบเลือกตั้งด้วยตัวเอง

การเตรียมตัวในการเลือกตั้ง

 1. ตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้ง
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งตามเอกสารที่กกต.ส่งมาตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านว่ามีรายชื่อในการเลือกตั้งหรือไม่
 2. ศึกษาข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งและนโยบายพรรคการเมืองต่าง ๆ
  ทำความรู้จักกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและนโยบายพรรคการเมืองจากป้ายหาเสียงและการปราศรัยตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประการตัดสินใจในการเลือกคนดีที่โดนใจเข้ามาบริหารบ้านเมืองและประเทศชาติ
 3. ศึกษาวิธีการเลือกตั้ง
  ก่อนเข้าคูหากากบาท ควรศึกษาวิธีการในการกากบาทเลือกตั้งรวมไปถึงชนิดของบัตรเลือกตั้งว่ามีกี่แบบแล้วเลือกคนที่ใช่ พรรคที่ชอบให้ถูกต้องตามแบบแล้วจึงหย่อนลงหีบบัตร
 4. เตรียมหลักฐานในการแสดงตัวตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้งคือบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าไม่มีสามารถใช้ใบขับขี่รถยนต์ หนังสือเดินทาง ที่มีรูปภาพแสดงตัวตนในบัตร
 5. วัน เวลาในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • การไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีวัน และเวลาประกาศชัดเจน วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
   การลงทะเบียนเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
  • สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเวลาที่กำหนดหรือไม่สามารถมาเลือกตั้งในภูมิลำเนาได้ สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและส่งผลไปถึงอนาคต

          การเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย ถ้าเราอยากให้คนดี คนที่เราอยากให้มาบริหารบ้านเมือง ทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เราควรออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกันให้เยอะ ๆ โดยผู้ที่มีสิทธิออกเสียงครั้งแรกก็สามารถศึกษาข้อมูลในการเตรียมตัวไปเลือกตั้งได้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือเช็คได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3KRvBAv สำหรับประชาชนชาวไทยไม่นอนหลับทับสิทธิ เลือกคนดีมาบริหารบ้านเมือง


Reference:

 • อีจัน.  (2566).  ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งต้องเตรียมอะไรบ้าง.  สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566, จาก https://bit.ly/3UL5nEh
 • Elect.  (2562).  บทที่ 1 ข้อควรรู้ก่อนเข้าคูหา.  สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566, จาก https://bit.ly/43HKbDc
 • iLaw.  (2566).  เลือกตั้ง 66: จดไว้เลย! เลือกตั้ง 14 พฤษภา เตรียมเข้าคูหากาบัตรสองใบ เลือกคนที่รัก-พรรคที่ชอบ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566, จาก https://bit.ly/43XdCl1
วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general