เสียภาษีออนไลน์ทำอย่างไร ใครบ้างที่ต้องเสียยื่นภาษี?

       

          ปี 2565 กำลังจะหมดไปในอีกไม่กี่วัน หลายคนคงตั้งตารอ ปี 2566 ที่กำลังจะมาถึง แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะมาพร้อมกับปีใหม่ คือการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ที่ต้องทำกันในช่วงต้นปี การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบันสามารถยื่นทางออนไลน์โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่กรมสรรพากร วันนี้ วิชาการ จะพาทุกท่านมาดูในแต่ละขั้นตอนของการยื่นภาษีโดยเฉพาะมือใหม่ที่ต้องยืนภาษีเป็นครั้งแรก


เริ่มยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตอนไหน?

          สำหรับการยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดาจะยื่นเพียงปีละ 1 ครั้งภายในวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป พูดง่าย ๆ ก็คือภาษีที่จะต้องเสียระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นภาษีของรายได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565


สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 1. สำหรับมนุษย์เงินเดือนจะต้องเตรียมเอกสารแสดงรายได้จากนายจ้าง หรือใบ 50 ทวิ ซึ่งจะระบุรายได้รวม และการหักชำระกองทุนต่าง ๆ
 2. เอกสารหลักฐานการลดหย่อนภาษีตลอดทั้งปีเช่น ใบเสร็จการชำระเบี้ยประกันชีวิต หรือประกันแบบบำนาญ, ใบเสร็จชำระดอกเบี้ยเงินกู้บ้านและใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้


ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ทำอย่างไร

 1. สำหรับผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์เป็นครั้งแรกต้องทำการลงทะเบียนก่อน ลิงก์ https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/register
 2. กรอกรายละเอียดและรอรับ OTP
 3. สำหรับคนที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรกให้เลือกยื่น ภ.ง.ด. 90/91
 4. กรองข้อมูลเงินได้และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
 5. ตรวจสอบข้อมูล ว่าถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง
 6. ส่งแบบยื่นภาษี ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์


เด็กจบใหม่ต้องยื่นไหมและถ้ามีเงินเดือนหมื่นห้าต้องยื่นไหม?


          คำตอบคือ “ต้องยื่น” ทั้งสองคำถาม การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทยทุกคนที่มีรายได้พึ่งประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำคือ

 • สถานะโสด ที่มีเงินเดือนเป็นรายได้ 120,000 บาทต่อปีหรือ 10,000 ต่อเดือน ต้องยื่นภาษี หรือ หากท่านมีสถานะโสดที่มีรายได้ประเภทอื่น แต่ไม่ใช่เงินเดือนรวม 60,000 บาท ต่อปี หรือ 5,000 บาท ต่อเดือนก็ต้องยื่นภาษีเงินได้เหมือนกัน
 • สถานะสมรส ที่มีเงินได้เป็นเงินเดือนรวม 220,000 บาทต่อปี หรือราว 18,333 บาท ต่อเดือน หรือคู่สมรสที่มีเงินได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนรวม 120,000 บาทต่อปีหรือ 10,000 ต่อเดือน ก็ต้องยื่นภาษีเช่นกัน
 • โดยปกติแล้ว อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะคิดเป็นขั้นบันได โดยมีสูตรคำนวณคือ
  เงินได้สุทธิ = เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน
  โดยเงินได้สุทธิ 0-150,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี


หากไม่มีภาษีต้องชำระหรือชำระภาษีไว้เกิน

          หากคุณไม่มีภาษีที่ต้องชำระในปีภาษีที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลการยื่นภาษีและให้หมายเลขอ้างอิง อีกทั้งออกเอกสารแสดงหลักฐานว่าคุณได้ยื่นภาษีเรียบร้อยแล้ว
          หากคุณชำระภาษีเกินกว่าที่กำหนด ทางกรมสรรพกรจะคืนภาษีให้ทันที ผ่านสองช่องทางคือ พร้อมเพย์ และบัญชีธนาคารกรุงไทย ตามที่แจ้งไว้ในระบบ


หากไม่ยื่นภาษีหรือไม่ได้ชำระตามเวลาที่กำหนดจะเป็นอย่างไร?


การไม่ยื่นภาษีหรือไม่ชำระตรงตามกำหนดจะมีโทษทางกฎหมายเช่น

 1. หากไม่ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเพิ่มอีก 1.5 % ต่อเดือน (เศษของเดือนปัดเป็น 1 เดือน)
 2. กรณีถูกออกหมายเรียก เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบหรือชำระภาษีต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ต้องชำระเงินเพิ่ม และเสียเบี้ยปรับ 1 ถึง 2 เท่าแล้วแต่กรณี

หากไม่ยื่นแบบภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท เพิ่มเติม: https://www.rd.go.th/562.html

*หรือท่านไหนอยากที่จะหาช่องทางลดหย่อนภาษี สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ แนะ 7 ช่องทางการลงทุน เพื่อลดหย่อนภาษีปี 2565


Reference:

 • กรมสรรพกร.  (2563).  ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565, จาก https://bit.ly/3YSyxmo
 • planet 46.  (2565).  วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565 ฉบับมือใหม่ทำตามได้ง่ายสุด ๆ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565, จาก https://bit.ly/3YR44W8
 • CHONTHICHA.  (2565).  ห้ามพลาด! วิธียื่นภาษีเงินได้ออนไลน์ ปี 2566 (แบบละเอียด!!).  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565, จาก https://bit.ly/3C648az
วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general