โลกาภิวัตน์ คืออะไร? ส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไร ตัวอย่างโลกาภิวัตน์ 2022

          เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม, เศรษฐกิจ, การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก ทำให้ประเทศต่าง ๆ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น จากโลกที่เคยกว้างใหญ่กลับถูกย่อให้เล็กและแคบลง ประเทศที่อยู่ไกลกันก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น การไปมาหาสู่กันก็ใช้เวลาไม่มากและรวดเร็วขึ้น ทุกอย่างขยับเข้ามาใกล้กันอย่างไร้อุปสรรค ทุกอย่างบนโลกกลายเป็นเรื่องไร้พรมแดนของกันและกัน หากใครที่กำลังปรับตัวหรือปรับตัวไม่ทัน คุณอาจจะตกเทรนด์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้

โลกาภิวัตน์ คืออะไร?

          โลกาวิวัตน์ (Globalization) คือ การที่ทุกคนบนโลกนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลและรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโลกาภิวัตน์คือสิ่งที่เป็นผลพวงมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ในอีกความหมายหนึ่ง Globalization ก็คือ การแพร่กระจายของข่าวสารไปทั่วโลก ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้ หรือได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ (จากพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ปี 2542)

โลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไร

          เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นและรวดเร็วจนเราตามแทบไม่ทัน ทำให้เราสามารถรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากมายจากทั่วทุกมุมโลกได้ทันเหตุการณ์ บางอย่างก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งเรามาดูกันว่า โลกาภิวัตน์นี้ ส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรบ้าง

  • เทรนด์ (Trend) หรือกระแสที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเทียบกับเมื่อก่อน เราจะใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ แต่ในปัจจุบันนี้มีการใช้ชีวิตที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเราได้รับอิทธิพลการใช้ชีวิตที่คลาย ๆ กันที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ดังนั้นเทรนด์จึงมีผลต่อการรับรู้ของคนทั่วโลก บ้างก็เรียกกระแสไวรัล (Viral) ที่สามารถทำให้หลายคน ดังได้เพียงข้ามคืนหรือร่วงได้เพียงข้ามคืนเช่นกัน
  • การตลาด แนวทางในการทำการตลาดเริ่มมีระดับ Global มากขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนจะเน้นการทำตลาดในแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้สนใจกันมากนัก แต่ในปัจจุบัน กับมีการสนใจตลาดในประเทศอื่น ๆ และมีความต้องการเข้าไปลงทุนหรือทำตลาดในต่างประเทศมากขึ้น
  • แฟชั่น เรื่องของแฟชั่นก็เช่นกัน ปัจจุบันบางประเทศได้รับอิทธิพล การแต่งกาย ความนิยมที่เป็นกระแสในต่างประเทศ เข้ามามีบทบาทในประเทศของตัวเองจนน่าตกใจว่า ความนิยมในแฟชั่นนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก
  • เศรษฐกิจการเมืองและการเงิน การรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้านการเมืองระหว่างประเทศหรือเศรษฐกิจต่าง ๆ ในทั่วทุกมุมโลก ทำให้การลงทุนต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น แม้จะอยู่ที่บ้านก็สามารถควบคุมการลงทุนของตัวเองในต่างประเทศได้

ตัวอย่างโลกาภิวัตน์ 2022

          ในช่วงที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงท่าทีจะขึ้นดอกเบี้ย หรือจะแถลงนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกา สิ่งที่เกิดขึ้นคือ นักลงทุนทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับข่าวนี้อย่างมาก จนทำให้มีการโยกย้ายเงินเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกา เพื่อต้องการอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหรือผลตอบแทนที่คาดว่าจะมากขึ้น ซึ่งข่าวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วทำให้เราไม่พลาดการลงทุนที่สำคัญนั้นไป

 

          โลกาภิวัตน์ หรือ Globalization ก็คือการกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาทำให้ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอีกมุมหนึ่งของโลก ผลกระทบหลักของโลกาภิวัตน์คือ เทรนด์ของโลก (World Trend) มีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บางครั้งอาจเรียกว่ากระแสโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกาภิวัตน์ เพราะความคิดทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงเกิดผลกระทบอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน

 


Reference:

  • K.pair (2562).  โลกาภิวัตน์(Globalization) และผลกระทบของโลกาภิวัตน์.  สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565, จาก https://bit.ly/3yEDDZ4
  • ประชาชาติธุรกิจ (2560).  มองโลกาภิวัตน์ยุคใหม่ผ่านแนวคิด digital globalization และ platform business.  สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565, จาก https://bit.ly/3wssNCA
  • บ้านจอมยุทธ.  (2543).  สภาพปัจจุบันของสังคมโลก สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์.  สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565, จาก https://bit.ly/3laXsir

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general