ยกเลิกใส่หน้ากากอนามัย แต่ยังกลัวโควิด-19 อยู่ ทำอย่างไรดี?

          หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทำให้มีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ประกาศ ซึ่งอีกมาตรการที่มีการผ่อนปรน นั่นก็คือ การประกาศยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัย สามารถเลือกสวมใส่ตามความสมัครใจ ส่งผลให้มีบุคคลบางกลุ่มที่ยังมีความกังวลต่อการติดเชื้อโควิด-19 รู้สึกมีความไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน กลัวว่าจะเกิดการติดเชื้อโควิด-19 บทความนี้ วิชาการ จึงนำข้อปฏิบัติเพื่อให้มีความปลอดภัย ห่างไกลจากการติดเชื้อโควิด-19 จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

ข้อปฏิบัติเพื่อให้มีความปลอดภัย ห่างไกลจากการติดเชื้อโควิด-19

1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 • การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบตามจำนวนเข็มที่ควรจะได้รับ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค, ลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของอาการป่วยและความรุนแรงของโรค ไปจนถึงเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ที่มีความกังวลว่าจะมีการติดเชื้อหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกการใส่หน้ากากอนามัย วัคซีนโควิด-19 จึงเหมือนเป็นเกราะป้องกันโรคนั่นเอง

2. การเว้นระยะห่างทางสังคม

 • การทำกิจกรรมนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน, การซื้อของ, การออกกำลังกาย เป็นต้น ควรมีการเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการรับและแพร่เชื้อโควิด-19 จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ผ่านการไอ, จาม หรือการพูดคุย 

3. การล้างมือเป็นประจำ

 • การล้างมือบ่อย ๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกาย และต้องล้างมือให้สะอาดในทันที หลังจากกลับจากข้างนอก, ก่อน-หลังรับประทานอาหาร, หลังการไอหรือจาม, หลังจากเข้าห้องน้ำ ฯลฯ ซึ่งมีวิธีล้างมือให้ถูกต้อง 7 ขั้นตอน (อ้างอิงจาก กรมอนามัย) มีดังต่อไปนี้
   • 1) ฝ่ามือถูกัน
   • 2) ถูหลังมือและซอกนิ้ว
   • 3) ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว
   • 4) หลังนิ้วมือ ถูฝ่ามือ
   • 5) ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ
   • 6) ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ
   • 7) ถูรอบข้อมือ

4. ออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

 • การออกกำลังกายเป็นประจำ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี อีกทั้งยังทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อโรค และไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายอีกด้วย

5. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

 • สถานที่แออัด เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เป็นสถานที่มีผู้คนมากมาย ทั้งผู้ที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อปะปนกันอยู่ ถ้าอยากให้ตัวเองปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ เช่น สวนสนุก, ตลาดสด, ร้านอาหาร เป็นต้น เนื่องจากสถานที่เหล่านี้ทำให้การเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นไปได้ยาก

6. การสวมหน้ากากอนามัย

 • ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิกการสวมใส่หน้ากากอนามัย และสวมใส่ตามความสมัครใจแล้ว แต่สำหรับท่านใดที่มีความกังวล ยังสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้อยู่ การสวมหน้ากากอนามัย เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อผ่านละอองฝอยการจาม, ไอ, การพูดคุย ถือว่าเป็นการป้องกันการแพร่เชื้ออีกวิธีหนึ่ง ไม่เฉพาะเชื้อโควิด-19 ยังป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้อีกด้วย

          โรคโควิด-19 ป้องกันได้ เพียงแค่ทุกท่านใส่ใจ และถึงแม้ว่าจะมีการประกาศยกเลิกการสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่บางสถานที่อาจจะยังมีกฎการปฏิบัติให้ใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิม ก็ยังคงต้องปฏิบัติตาม ซึ่งวิชาการหวังว่าทุกท่านจะนำข้อปฏิบัติข้างต้น ไปปฏิบัติเพื่อคลายความกังวลในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้

 

 


Reference:

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  (2563).  คู่มือป้องกันโรคโควิด-19.  สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2565, จาก https://bit.ly/3g9d7Qo
 • กรมควบคุมโรค.  (2563).  5 วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เมื่อใช้ชีวิตนอกบ้าน.  สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2565, จาก https://bit.ly/3fY1P1b
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย.  (2565).  5 ข้อควรปฏิบัติช่วงการระบาดโควิด-19 ระลอก 4.  สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2565, จาก https://bit.ly/3ehIvM1

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general