หน้ากากอนามัยเลือกแบบไหน ให้เหมาะกับการใช้งาน

          หน้ากากอนามัย เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก เมื่อเราทุกคนพบเจอกับวิกฤตโรคระบาด อย่างโรคโควิด-19 จึงทำให้มีมาตรการจากรัฐบาลที่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามมัย เพื่อป้องกันเชื้อโรค รวมไปถึงการป้องกันฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ ทำให้เราคุ้นเคยกับหน้ากากอนามัย แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักชนิดของหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปสู่การเลือกใช้ที่เหมาะสมตามการใช้งานและสถานการณ์ต่าง ๆ จะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้น ไปดูกันได้เลย

ความหมายของหน้ากากอนามัย

          “หน้ากากอนามัย” คือ หน้ากากที่สวมใส่เพื่อปกป้องระบบทางเดินหายใจจากเชื้อโรคและมลพิษต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

ชนิดของหน้ากากอนามัย

1. หน้ากาก N95

          เป็นหน้ากากที่ทำมาจากพอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP) มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคของเชื้อโรคและฝุ่นละอองต่าง ๆ ขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่ต่ำกว่า 95% 

 • ข้อดี: ครอบบริเวณปากและจมูกได้อย่างมิดชิด, ป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรคได้
 • ข้อจำกัด: หากใส่เวลานานทำให้หายใจลำบาก, มีราคาแพง, สวมใส่ค่อนข้างยาก
 • วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย: 
  • ล้างมือก่อนสวมหน้ากาก
  • ถือหน้ากากไว้ที่อุ้งมือ แล้วครอบหน้ากากบริเวณปากและจมูก
  • ดึงสายรัดด้านล่างคล้องศีรษะ แล้วดึงลงบริเวณใต้หู สายรัดด้านบนคล้องศีรษะให้อยู่บริเวณหลังศีรษะ
  • บีบบริเวณเส้นลวดให้พอดีกับจมูก และตรวจสอบว่าหน้ากากแนบสนิทกับใบหน้า
  • ทดสอบความพอดี โดยใช้มือทั้ง 2 ข้างทาบบริเวณหน้ากากแล้วลองหายใจ เมื่อหายใจเข้าหน้ากากจะยุบตัว หายใจออกจะพองตัว

2. หน้ากากกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

 1. หน้ากากมาตรฐาน KN95 – สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนได้ เป็นหน้ากากจากประเทศเกาหลี
 2. หน้ากากที่มีรูระบายอากาศและความชื้น – สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ ช่องระบายอากาศทำให้หายใจสะดวกขึ้น
 3. หน้ากากรูปทรง 3 มิติ – สามารถกรองฝุ่นละอองขนาด 0.1-1 ไมครอนได้ มีฟิลเตอร์ระบายอากาศ 3 ชั้น เป็นหน้ากากจากประเทศญี่ปุ่น
 • ข้อดี: สามารถป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้, ระบายอากาศได้ดี
 • ข้อจำกัด: ราคาแพง

วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย

  • ล้างมือก่อนสวมหน้ากาก
  • เลือกหน้ากากอนามัยให้พอดีกับใบหน้า
  • ถือหน้ากากไว้ในอุ้งมือ แล้วครอบบริเวณปากและจมูก
  • คล้องเชือกไว้กับหู ปรับให้พอดี และบีบลวดให้พอดีกับจมูก
  • ตรวจสอบว่าหน้ากากแนบสนิทกับใบหน้า

3. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

          เป็นหน้ากากที่ทำด้วยเยื่อกระดาษ 3 ชั้น ด้านหนึ่งเป็นสีเขียวหรือฟ้า สวมใส่โดยเอาลวดขึ้นด้านบน สามารถป้องกันเชื้อโรคขนาด 3 ไมครอนได้

 • ข้อดี: หาซื้อง่าย, ราคาถูก, ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางละอองฝอยได้
 • ข้อจำกัด: ไม่แนบชิดใบหน้า, ไม่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5, ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 • วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย:
  • ล้างมือก่อนสวมหน้ากาก
  • หันหน้ากากด้านเขียวเข้มออก แล้วเอาด้านขาวหันเข้าหาตัวเอง (ถ้าหน้ากากไม่มีสี ให้มุมรอยพับชี้ลงด้านล่าง ด้านนั้นจะเป็นด้านนอก)
  • แนบหน้ากากเอาด้านที่มีโลหะไว้ด้านบน แล้วคล้องเชือกไว้กับหู
  • ดึงหน้ากากส่วนล่างให้ลงมาปิดคาง
  • กดโลหะให้โค้งรับสันจมูกพอดี ให้แนบชิดใบหน้าที่สุด

4.หน้ากากอนามัยแบบคาร์บอน

          เป็นหน้ากากที่มีความหนาของเส้นใย 4 ชั้น ด้านหนึ่งมีสีเทา สามารถกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์และฝุ่นละอองขนาด 3 ไมครอนได้

 • ข้อดี: ป้องกันเชื้อโรคได้, กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์และฝุ่นละอองได้, ราคาไม่แพง
 • ข้อจำกัด: ไม่แนบชิดใบหน้า, ไม่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5,
 • วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย:
  • ล้างมือก่อนสวมหน้ากาก
  • ถือหน้ากากไว้ในอุ้งมือแล้วครอบบริเวณปากและจมูก
  • คล้องเชือกไว้กับหู ปรับให้พอดี และบีบลวดให้พอดีกับจมูก
  • ตรวจสอบว่าหน้ากากแนบสนิทกับใบหน้า

5. หน้ากากอนามัยแบบผ้า

          เป็นหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าสาลู ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นและเชื้อไวรัสขนาดใหญ่กว่า 3 ไมครอน

 • ข้อดี: ป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคได้, ราคาถูก, หาซื้อง่าย, ระบายอากาศดี, นำกลับมาใช้ซ้ำได้
 • ข้อจำกัด: ไม่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5
 • วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย:
  • ล้างมือก่อนสวมหน้ากาก
  • ดึงสายทั้งสองข้างคล้องที่ใบหู
  • ขยับหน้ากากให้พอดีกับใบหน้าและเรียบตึงพอดี
  • หากสายแน่นหรือหลวมเกินไปให้ปรับสายให้พอดีกับใบหน้า

6. หน้ากากอนามัยแบบฟองน้ำ

          เป็นหน้ากากอนามัยที่ทำจากโพลียูรีเทนคาร์บอน (Polyurethane) ใช้สำหรับกรองอากาศโดยเฉพาะ

 • ข้อดี: ทำความสะอาดได้, แห้งเร็ว, ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
 • ข้อจำกัด: ไม่สามารถป้องกันไวรัสได้, ไม่สามารถป้องกัน PM 2.5
 • วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย:
  • ล้างมือก่อนสวมหน้ากาก
  • ดึงสายทั้งสองข้างคล้องที่ใบหู
  • ขยับหน้ากากให้พอดีกับใบหน้าและให้เรียบตึง 

          หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงข้อมูลของหน้ากากอนามัยชนิดต่าง ๆ และวิธีการสวมใส่ ท่านสามารถเลือกใส่ได้ตามความเหมาะสม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ เลือกซื้อให้สอดคล้องกับการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้เลย

 

 

Reference:

 • List Sotheby’s international realty.  (2563).  เปรียบเทียบหน้ากากอนามัย 7 ชนิดและความสามารถในการป้องกัน Covid-19และ PM2.5.  สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565, จาก https://bit.ly/3PH9CfK
 • เรือนแก้ว เสตถายน.  (2565).  ประเภทของหน้ากากอนามัย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565, จาก https://bit.ly/3T8L7Lp
 • เงินติดล้อ.  (2565).  เลือกหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ต่างๆ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565, จาก https://bit.ly/3QEXlKc

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general