วิธีสมัคร ครูผู้ช่วย ออนไลน์ ประจำปี 2564 (สอบครูผู้ช่วย สพฐ 64)

ในปี พ.ศ. 2564 ทาง สพฐ. ได้เปิดให้สมัครครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว โดยสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองเพื่อสอบเข้าแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสมัคร ครูผู้ช่วย ออนไลน์ ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564 สมัครสอบได้ดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่าย (ประเภทไฟล์เป็น JPG)
 5. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิและสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcipt of Record) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ตรงกับประกาศประกาศรับสมัครสอบ
 6. สำเนาเอกสารจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดในใบระเบียนแสดงผล การศึกษา (Transcipt of Record) ว่ารายวิชาที่ศึกษาใด ผู้สมัครสามารถนำมานับหน่วยกิตได้
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกโดยคุรุสภา
 8. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 9. หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้

โดยให้เตรียมเอกสารเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 1 MB พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและลงวันที่ ในสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ

วิธีสมัคร ครูผู้ช่วย ออนไลน์

 1. เข้าสู่เว็บสมัครครูผู้ช่วยออนไลน์ https://obec64.thaijobjob.com
 2. อ่านรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขัน และขั้นตอนการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 4. ระบบจะออกใบสมัครให้และแบบฟอร์มการจ่ายค่าสมัครสอบครูผู้ช่วย ผ่านธนาคารกรุงไทย
 5. พิมพ์ใบชำระเงิน (300 บาท)
 6. ชำระเงินสมัครครูผู้ช่วยได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือจ่ายผ่านแอพ กรุงไทย Next
 7. พิมพ์ใบสมัครได้ในวันถัดไปหลังจากชำระเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สามารถกดสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • ถ้าไม่สามารถอัพโหลดรูปถ่ายและเอกสาร PDF ก็จะไม่สามารถสมัครสอบได้
 • อัตราเงินเดือน 15,050 บาท – 17,690 ทั้งนี้ตามวุฒิการศึกษาและหลักสูตร
 • อ่านประกาศการรับสมัครของกรุงเทพมหานครได้ที่ > ไฟล์ PDF
แหล่งอ้างอิง
 1. http://obec64.thaijobjob.com/
 2. https://drive.google.com/file/d/1-euD1cfTOaWWL6yFr15biVc2MF9Vya6z/view

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general