7 สายอาชีพ มาแรงกับในยุคนี้ ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 2022

       

          ในสภาวะเศรษฐกิจที่รายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ราคาน้ำมัน, ราคาอาหาร, ราคาแก๊สหุงต้ม, ต่างพากันปรับตัวสูงขี้น ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามด้วย มีบริษัทบางแห่งขาดทุน ต้องปิดตัวลง ส่งผลให้การจ้างงานลดลง มีโครงการสมัครใจลาออก แต่ในทางกลับกันมีธุรกิจบางประเภทที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน ทำให้เกิดการจ้างงานในสายงานต่าง ๆ วันนี้ วิชาการ จะพามารู้จัก มี 7 สายอาชีพที่มาแรงในยุคนี้

 1. การขายและการตลาด

  • เป็นกิจกรรมที่นำรายได้มาสู่ธุรกิจที่แสวงหากำไร จากการขายสินค้าหรือบริการ อาชีพการขายและการตลาดสามารถตอบโจทย์ชีวิตในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจดังกล่าว เข้ามามีบทบาทในการทำเงินมากขึ้น เพราะมีช่องทางการขายผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Facebook, TikTok, Lazada, Shopee เป็นต้น ดังนั้นอาชีพการขายและการตลาดจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มาแรงในยุคนี้ได้เลย เช่น อาชีพแม่ค้าออนไลน์, อาชีพการขาย, อาชีพนักโฆษณา เป็นต้น
 2. การขนส่งและโลจิสติกส์

  • เป็นงานบริการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง ทั้งการขนส่งทางน้ำ, ทางบก หรือทางอากาศ เนื่องจากการขายและการตลาดได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้การขนส่งและโลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่จะขนส่งสินค้าและบริการไปยังจุดหมายปลายทาง บริษัทขนส่งมีบริการด้วยกันหลายบริษัท เช่น Kerry, Express, Flash Express, DHL Express, Best Express, ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น
 3. งานด้านไอที

  • เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในยุคที่สื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น งานด้านไอทีจึงมีความสำคัญ เพราะในทุก ๆ หน่วยงานตั้งแต่หน่วยงานขนาดเล็ก ไปจนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร หรือแม้แต่เราเองก็ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งเพื่อการค้าขาย ติดต่อสื่อสาร เช่น IT Support, Data Analyst, System และ Network เป็นต้น
 4. งานบัญชีและการเงิน

  • เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางบัญชี หน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีนักบัญชีและการเงิน เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการคำนวณรายรับ-รายจ่าย งบประมาณต่าง ๆ ของบริษัทที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องชำระภาษีตามที่กฎหมายกำหนด การคำนวณค่าจ้างของพนักงาน งานบัญชีและการเงินยังเข้าไปมีบทบาทในการค้าขายออนไลน์ได้อีกด้วย จึงทำให้เป็นอาชีพที่มาแรงในยุคนี้ เช่น นักบัญชี เป็นต้น
 5. งานการผลิต

  • เป็นงานที่มีหน้าที่ในการทำให้วัตถุดิบกลายเป็นสินค้า โดยการแปรรูปจากทรัพยากรการผลิต ซึ่งมีความจำเป็น ถ้าไม่มีงานการผลิตก็จะไม่มีสินค้าเพื่อการค้าขาย สำหรับอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ดังนั้นงานการผลิตจึงเป็นอีกงานที่มาแรงในยุคนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น พนักงานฝ่ายผลิต, ช่างเทคนิค เป็นต้น
 6. งานวิศวกร

  • เป็นงานที่ต้องออกแบบ, วางแผน, ควบคุม และดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องจักร ประเมินสถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดและมีความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจ อาชีพวิศวกรจึงเป็นอาชีพที่มีความนิยมในทุกยุคสมัย เช่น วิศวกรโครงการ, วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรสิ่งแวดล้อม,วิศวกรอุตสาหการ เป็นต้น
 7. งานด้านการแพทย์และสุขภาพ

  • เป็นงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม, สนับสนุน, ป้องกัน, รักษาโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ของประชาชนทั่วไป ซึ่งในยุคที่มีโรคอุบัติใหม่อย่าง เช่น โรคโควิด-19 งานด้านการแพทย์และสุขภาพจึงเป็นงานที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และมาแรงในทุกยุคสมัย เช่น แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร,นักเทคนิคการแพทย์,ทันตแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,จิตแพทย์ เป็นต้น

          สำหรับอาชีพที่มาแรงในยุคนี้ คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าล้วนมีความเกี่ยวข้องกับใช้ชีวิตของเรา ทั้งการค้าขาย, การขนส่ง, การแพทย์ อาชีพเหล่านี้ล้วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ วิชาการ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ได้มีอาชีพที่มั่งคั่งและมั่นคง


Reference:

 • คมชัดลึก.  (2565).  ส่อง10”อาชีพ” ขาดแคลน ปี2656 ที่ตลาดแรงงานต้องการตัวมากที่สุด.  สืบค้นเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3A82Tqx
 • ประชาชาติธุรกิจ.  (2565).  อันดับอาชีพมาแรงปี 65 และอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเพิ่ม.  สืบค้นเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3Uva5VE
 • ทรูปลูกปัญญา.  (2565).  7 สายอาชีพน่าทำที่ตลาดแรงงานต้องการ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565, จาก https://bit.ly/3OcjkrL
วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general