5 เคล็ดลับดี ๆ เพิ่มคะแนนสอบ TOEIC ให้สูงขึ้น          ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทอย่างมาก ส่วนใหญ่ใช้ในการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาบางสาขาวิชา, การรับสมัครเข้าทำงานในบริษัทชื่อดังในประเทศ ไปจนถึงการรับสมัครทำงานต่างประเทศ ซึ่งจะมีการกำหนดมาในคุณสมบัติว่าต้องผ่านการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน (TOEIC) ตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนดของแต่ละที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะต้องการผลในระดับ 550-700 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น วิชาการ จึงมีสาระเกี่ยวกับการสอบ TOEIC มาให้ทุกท่านได้อ่านกัน

TOEIC คืออะไร ?

          TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นบททดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน คะแนนการสอบ TOEIC อ้างอิงจาก CPA (Thailand) จะมีคะแนนเต็มที่ 990 คะแนน และมีอายุของผลสอบอยู่ที่ 2 ปีด้วยกัน โดยมาจากการรวมคะแนน 2 ส่วน คือ

 1. Listening Comprehension มี 4 แบบทดสอบ ข้อสอบ 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ใช้เวลา 45 นาที

  • Photographs : มี 5 ข้อ ดูภาพและฟังเสียง 4 ตัวเลือก
  • Question-Response : มี 25 ข้อ ฟังเสียง 3 ตัวเลือก
  • Short Conversation : มี 39 ข้อ ฟังเสียง 3 ตัวเลือก
  • Short Talks : มี 30 ข้อ 10 บท 1 ผู้พูด บางบทมีภาพประกอบ
 2. Reading Comprehension มี 3 แบบทดสอบ ข้อสอบ 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ใช้เวลา 75 นาที
  • Incomplete Sentences : มี 30 ข้อ เติมคำลงในรูปประโยค
  • Text Completion : มี 16 ข้อ เติมคำหรือประโยคลงในเนื้อเรื่อง
  • Reading Comprehension : มี 54 ข้อ
   • บทความเดี่ยว 29 ข้อ
   • บทความคู่ 10 ข้อ
   • บทความ 3 ส่วน 5 ข้อ

เคล็ดลับการเพิ่มคะแนน TOEIC ให้สูงขึ้น

 1. ศึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ TOEIC

            ศึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการสอบว่ามีแนวทางในการสอบอย่างไร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง นำไปสู่การทำความเข้าใจเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ แล้วนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการสอบต่อไป
 2. ฝึกฝนตามเนื้อหาที่ไปศึกษา

            การสอบ TOEIC เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นการวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ดังนั้นทักษะที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นการฟังและการอ่านเป็นหลัก ซึ่งทักษะการฟังนั้นจำเป็นจะต้องมีการฝึกฝน เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสำเนียง ทำความเข้าใจและสามารถจับใจความสำคัญขณะที่ฟัง นำไปสู่การตอบข้อสอบ ถ้าฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจก็จะทำให้คะแนนในส่วนนี้หายไป ซึ่งสามารถฝึกการฟังได้ดังนี้
  • ฟังข่าวภาษาอังกฤษ เช่น BBC, TNN Thailand News ฯลฯ
  • รายการภาษาอังกฤษจาก YouTube
  • การฟังเพลงภาษาอังกฤษ
  • การดูหนังหรือภาพยนต์ภาษาอังกฤษ
 3. ท่องคำศัพท์ตามเนื้อหาที่เคยออกข้อสอบ

            การท่องคำศัพท์จะช่วยให้เรามีคลังคำศัพท์ในสมองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสอบอย่างมาก โดยเฉพาะข้อสอบส่วนของการอ่านซึ่งจำเป็นจะต้องทราบคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ
  • ศัพท์ในการทำงาน
  • การใช้ชีวิตประจำวัน
  • ตามสถานที่หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
  • การนัดหมาย
 4. ประเมินจุดแข็ง – จุดอ่อนของตัวเอง

            การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง มีส่วนช่วยในการเพิ่มคะแนน TOEIC จะทำให้เราสามารถกำจัดจุดอ่อนของเราได้โดยการฝึกฝนและทำข้อสอบในส่วนนั้น ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อช่วยให้คะแนนในส่วนที่เราอ่อนก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วย
 5. การฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง

          การฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง ช่วยจำลองสถานการณ์จริงในการสอบ TOEIC ที่ไม่เหมือนการสอบปรนัยทั่วไป ซึ่งจะมีการฟังแล้วตอบคำถามเลย ผ่านไปแล้ว ผ่านไปเลย ไม่สามารถย้อนกลับมาทำข้อเดิมได้อีก รวมไปถึงเป็นการฝึกการบริหารจัดการเวลาในการสอบที่จะต้องทำข้อสอบให้ทันตามเวลาที่กำหนด ถ้าทำไม่ทันก็จะทำให้เสียคะแนนในส่วนนั้นไป

          การสอบ TOEIC ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยาก ขอให้มีความขยัน หมั่นฝึกฝน ตั้งใจ ใส่ใจในการศึกษาเนื้อหาที่จะสอบ คำศัพท์ การฟัง ตลอดจนการฝึกทำข้อสอบให้บ่อย ๆ ก่อนจะมีการสอบจริงเพราะจะได้ทำคะแนนสอบให้สูง ๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสอบแต่ละครั้งค่อนข้างสูง การสอบหลาย ๆ ครั้งย่อมส่งผลไม่ดีต่อเงินในกระเป๋า ดังนั้นฝึกฝนจนมั่นใจก่อนสอบ จะได้ไม่พลาดคะแนนที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

 

 

Reference:

 • Aims.  (2565).  TOEIC คืออะไร? ทำไมต้องสอบ?.  สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566, จาก https://9va6.short.gy/efZ81e
 • JT. (2563).  5 ความลับที่ข้อสอบ TOEIC ไม่เคยบอกคุณ.   สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566, จาก https://9va6.short.gy/7Yzxp5
 • SI ENGLISH LIVE STUDY TRAVEL.  (2560).  5 เคล็ดลับ TOEIC ที่จะช่วยให้คุณได้คะแนนสูงขึ้น.  สืบค้นเมื่อวันที่ 17มิถุนายน 2566, จาก https://9va6.short.gy/wB65Nv

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general