รู้จัก “นโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน” ของพรรคก้าวไกล

ผลการเลือกตั้งคณะรัฐบาลของไทยในปี 2566 นี้ได้จบลงไปแล้ว ซึ่งพรรคที่ได้รับชัยชนะคือ “พรรคก้าวไกล” แน่นอนว่าการเป็นพรรคการเมืองก็ย่อมมีพันธะสัญญาที่จะทำตามสัญญาด้วยนโยบายต่าง ๆ ที่ให้ไว้กับประชาชนตอนหาเสียง หนึ่งในนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลที่เป็นที่พูดถึงกันมากก็คือ “นโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน”  โดยนโยบายนี้จะเป็นอย่างไร และใครได้รับผลกระทบบ้าง หรือใครได้ประโยชน์ วันนีไปดูรายละเอียดกับ วิชาการ ได้เลย

รู้จักนโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้านของพรรคก้าวไกล

“นโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน” คืออะไร ?

สำหรับนโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน  เป็นหนึ่งในนโยบายทางเศรษฐกิจที่นำเสนอต่อประชาชนตอนหาเสียงของพรรคก้าวไกล  โดยเป็นเทรนด์นโยบายด้านภาษีของโลกที่เรียกเก็บภาษีจากกลุ่มคนรวยมากขึ้น ซึ่งนโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน จะเก็บภาษีจากสินทรัพย์ของผู้ที่มีทรัพย์สินเกิน 300 ล้านบาท ขึ้นไปเพื่อนำเงินมาพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐต่อไป

“นโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน” กระทบใครบ้าง ?

           นโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน จะกระทบกับกลุ่มคนรวยที่เป็นยอดปิรามิดทางเศรษฐกิจซึ่งถือครองทรัพย์สินมากกว่า 300 ล้านบาท โดยขอยกตัวอย่างเช่น

  • นายพิธา มีทรัพย์สิน 500 ล้านบาท และมีหนี้สิน 200 ล้านบาท เมื่อนำทรัพย์สินมาหักลบด้วยหนี้สิน (500 ล้านบาท – 200 ล้านบาท) นายพิธาจะมีทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 300 ล้านบาท ก็จะเข้าเกณฑ์จะต้องเสียภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน นั่นเอง

“นโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน” มีเกณฑ์การเก็บภาษีอย่างไร ?   

สำหรับนโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน จะมีเกณฑ์การเก็บภาษีที่ 0.5% ของสินทรัพย์สุทธิ โดยคิดคำนวณจากทรัพย์สิน – หนี้สิน โดย วิชาการ ขอยกตัวอย่างเช่น

  • นางสาวกุ๊งกิ๊ง มีทรัพย์สิน 1,000 ล้านบาท และมีหนี้สิน 100 ล้านบาท นางสาวกุ๊งกิ๊งจะมีสินทรัพย์สุทธิที่ 900 ล้านบาท โดยจะต้องเสียภาษี 0.5% ของ 900 ล้านบาท คือ 4,500,000 บาทนั่นเอง

“นโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน” มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ?

ข้อดีของ “นโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน”

  • ภาครัฐจะสามารถมีรายได้จากการเก็บภาษีมากขึ้น โดยการเก็บภาษีเพิ่มจะไม่กระทบกลุ่มคนส่วนใหญ่ในประเทศที่มีรายได้น้อย
  • ภาครัฐมีเงินที่จะนำไปพัฒนาประเทศ พัฒนาการศึกษา ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้เยอะกว่าเดิม
  • ลดความเหลื่อมล้ำในด้านเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มคนในสังคม

ข้อเสียของ “นโยบายภาษีความมั่งคั่ง 300 ล้าน”

  • อาจเกิดการโยกย้ายทรัพย์สินของผู้ที่เข้าเกณฑ์การเสียภาษีไปยังต่างประเทศ หรือกระจายทรัพย์สินไปยังครอบครัว
  • อาจกระทบต่อกลุ่มที่พึ่งมีรายได้ถึงเกณฑ์ หรือกลุ่มที่ได้รับมรดกมากกว่ากลุ่มคนรวยที่มีทรัพย์สินจำนวนมากและมีที่ปรึกษาหรือการบริหารจัดการด้านภาษีที่ดีอยู่ก่อนแล้ว
  • กระทบต่อการถือครองหุ้น หรือการ IPO ของบริษัทต่าง ๆ เนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจต้องระวังการถือครองหุ้นจำนวนมากจนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี

 

 

Reference:

  • ลงทุนแมน.  (2566).  ภาษีเศรษฐี 300 ล้านของพรรคก้าวไกล.  สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566, จาก https://bit.ly/45myjYc

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general