รู้จัก “Business Go-around” พาธุรกิจกลับไปเหินฟ้าอีกครั้ง

ในโลกของการทำธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากจะต้องบริหารกิจการต่าง ๆ ด้วยตนเองแล้ว ยังต้องวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้อีกด้วยและหากใครที่ทำธุรกิจมานาน หรือรับช่วงธุรกิจต่อจากครอบครัวก็อาจจะมีบางครั้งที่รู้สึกว่าธุรกิจของเราเริ่มมียอดขายและลูกค้าลดลง หรือเริ่มสู้ในการแข่งขันกับคู่แข่งไม่ได้ และเมื่อสัญญาณนี้มาถึง ก็อาจถึงเวลาต้องทำ Business Go-around ก่อนที่ธุรกิจเราจะไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
โดยการทำ Business Go-around คืออะไร ? มีรายละเอียดแบบไหน วันนี้ตาม วิชาการ ไปศึกษาเรื่อง Business Go-around กันได้เลย

รู้จัก “Business Go-around” พาธุรกิจกลับไปเหินฟ้าอีกครั้ง

“Business Go-around” คืออะไร ?

การทำ Business Go-around คือ การปรับธุรกิจที่เริ่มมีศักยภาพในการประกอบกิจการลดลง เช่น กำไรลดลง, ยอดขายลดลง, หรือเริ่มแข่งขันสู้คู่แข่งไม่ได้ แม้กระทั่งสินค้าและบริการที่ธุรกิจเคยมีเป็นจุดเด่นถูกทดแทนด้วยสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า ฯลฯ ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อกลับมาแข่งขันได้ และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปตลอดจนมีผลกำไรมาหล่อเลี้ยงเหมือนเดิม

ควรทำ “Business Go-around” เมื่อไหร่ ?

หลายคนอาจมีความเข้าใจผิดว่าเราจะต้องทำ Business Go-around ก็ต่อเมื่อธุรกิจของเราเริ่มตกต่ำ หรือไม่สามารถทำกำไรต่อไปได้แล้ว แต่บอกเลยว่าคิดผิดถนัด เนื่องจากหากเราทำ Business Go-around ตอนที่ธุรกิจของเราเริ่มตกต่ำแล้ว เราจะขาดทั้งเวลา, ขาดทั้งเงินทุน, ขาดทั้งกำลังใจ ในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ และมัวแต่ยุ่งแต่การประคองธุรกิจของเราให้อยู่รอดให้ได้อย่างแน่นอน

ดังนั้นการทำ Business Go-around จะต้องทำตอนที่ธุรกิจของเรากำลังรุ่งเรืองอยู่ ที่เรามีทั้งเวลา, เงินทุน และโอกาสมากมายที่จะหาช่องทางพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของเรา ว่าในอนาคตจะมีธุรกิจ, สินค้า, นวัตกรรมอะไรที่จะมาต่อยอดให้ธุรกิจของเรารุ่งเรืองต่อไปได้

รู้จักประเภทของการทำ “Business Go-around”

สำหรับการทำ Business Go-around มีหลากหลายวิธี โดย วิชาการ ขอแนะนำรูปแบบการทำ Business Go-around ดังนี้

1. การพัฒนาธุรกิจเดิม

หากมองว่าธุรกิจของเรายังพอมีลูกค้าหรือสินค้าและบริการยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ ก็อาจปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเดิมให้มีศักยภาพการทำธุรกิจมากขึ้น อย่างการขยายช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากขึ้น, การเพิ่มรูปแบบการบริการใหม่ ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น

  • ร้านขายของชำที่เพิ่มโต๊ะให้ลูกค้าสามารถนั่งทานสุรา, เบียร์ และมีกับแกล้มบริการ

  • ร้านขายเครื่องสาน ที่เปิดช่องทางการขายออนไลน์และส่งขายไปทั่วโลก

  • ร้านขายวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในร้านด้วย

โดยขอสรุปการพัฒนาธุรกิจเดิมสามารถทำได้ ดังนี้

  1. การขยายช่องทางการเข้าถึงลูกค้า
  2. การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ
  3. การขยายหรือย้ายสาขาไปยังพื้นที่ที่ยังต้องการสินค้าและบริการของเราอยู่
  4. การหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่จะมาเสริมศักยภาพธุรกิจของเรา

 2. การย้ายไปสู่ธุรกิจใหม่

หากธุรกิจของเราไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้แล้ว โดยสินค้าและบริการของเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แล้ว หรือธุรกิจของเราไม่สามารถมีศักยภาพสู้คู่แข่งขันได้อีกต่อไป การย้ายไปสู่ธุรกิจใหม่อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เช่น

  • ร้านขายหนังสือที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปเป็นร้านกาแฟ ที่มีหนังสือให้ลูกค้าได้เข้าไปนั่งอ่าน

  • โรงสีเก่าที่ปรับปรุงไปเป็นคาเฟ่

  • ร้านขายยาที่ย้ายจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอห่างไกล

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general