รู้จัก “MOU” ของพรรคก้าวไกล ข้อตกลงร่วมกันของทุกฝ่าย


หลังจากการเลือกตั้งเพื่อหาพรรคการเมืองที่จะได้เป็นรัฐบาลในสมัยปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งก็คือ “พรรคก้าวไกล” ที่เป็นที่รวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ ทำให้มีการนำรูปแบบการทำงานที่ไม่เคยมีมาก่อนในการเมืองไทยมาใช้มากมาย อาทิ รูปแบบการหาเสียง, การเปิดพิมพ์เขียวในการทำงาน และที่ขาดไม่ได้และกำลังเป็นกระแสสังคมอยู่ก็คือการทำ “MOU ร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งรัฐบาล” ซึ่ง MOU คืออะไร ทำไมถูกใช้ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ วิชาการ จะพาไปหาคำตอบกัน ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

รู้จัก “MOU” ข้อตกลงร่วมกันของทุกฝ่าย

“MOU” คืออะไร ?

   “MOU” เป็นคำย่อมาจาก Memorandum of Understanding หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า “บันทึกความเข้าใจร่วมกัน” ที่ถือเป็นการตกลงทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคลหรือองค์กร ในรายละเอียดเนื้อหาข้อตกลงของที่ประชุม โดยเมื่อได้ข้อสรุปแล้วตัวแทนของแต่ละฝ่ายจะลงนามใน MOU เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำมาดูรายละเอียดข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันภายหลัง หรือนำมาใช้ยุติปัญหาในการทำงานระหว่างกัน

“MOU” แตกต่างจากหนังสือสัญญาอย่างไร ?

สำหรับใครที่เกิดความสงสัยว่า แล้ว MOU แตกต่างจากสัญญาอย่างไร วิชาการ ขออธิบายว่า

  • MOU : ถือเป็นบันทึกข้อตกลงตามความสมัครใจ ที่ไม่ได้มีผลผูกพันธ์ตามกฎหมายเหมือนหนังสือสัญญาประเภทต่าง ๆ แต่ MOU สามารถถูกนำมาอ้างอิงเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเมื่อคู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่าง ๆ
  • หนังสือสัญญา : จะมีผลผูกพันธ์ตามกฎหมายในรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญานั้น ๆ เมื่อคู่สัญญาได้ทำการลงนามในข้อตกลงของหนังสือสัญญาเป็นที่เรียบร้อย เช่น หนังสือสัญญากู้เงิน, หนังสือสัญญาจ้างงาน, หนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

“MOU” มีข้อดีอย่างไร ทำไมพรรคก้าวไกลนำมาใช้ทางการเมือง ?

สำหรับข้อดีของการทำ MOU คือ เป็นการสร้างหลักฐานรายละเอียดความเข้าใจร่วมกันในที่ประชุม

ในเมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้วก็จะได้จัดทำรายละเอียดและลงนามรับทราบ เมื่อมีปัญหาภายหลังก็จะสามารถกลับไปดูรายละเอียดใน MOU ที่ได้ลงนามไว้ตอนแรกได้ว่ามีการตกลงกันไว้อย่างไร ทำให้พรรคก้าวไกลนำ MOU มาใช้เพื่อกำหนดรายละเอียดข้อตกลงร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน ว่าเห็นพ้องต้องกันในเรื่องใดบ้าง และเป็นการเปิดเผยสัญญาร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบอีกด้วย

 

 

Reference:

  • Workpointoday.  (2562).  MOU (Memorandum of Understanding) ต้องยินยอมทั้งสองฝ่าย.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566, จาก https://bit.ly/43kZuRk

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general