รู้จัก S.W.O.T. Analysis คู่มือกำหนดทิศทางธุรกิจของเรา           ในเชิงธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้คิดวิเคราะห์วางแผนทิศทางของธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจการเติบโตและมีผลกำไร ซึ่งแนวทางและทฤษฎีที่ช่วยในการวิเคราะห์ธุรกิจของเราในปัจจุบันมีมากมาย แต่ก็มีไม่กี่แนวทางที่เป็นที่นิยมใช้กันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในนั้นก็คือ S.W.O.T. Analysis โดยเป็นที่นิยมใช้เป็นโมเดลในการวิเคราะห์ธุรกิจกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และในวันนี้ วิชาการ จะขอพาทุกคนไปรู้จักกับ  S.W.O.T. Analysis ว่าคืออะไร และมีบทบาทสำคัญในการช่วยกำหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างไร ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

รู้จัก S.W.O.T. Analysis คู่มือกำหนดทิศทางธุรกิจของเรา

S.W.O.T. Analysis คืออะไร ?

           สำหรับ S.W.O.T. Analysis เป็นแนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่คิดค้นโดยคุณอัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ซึ่งอาศัยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามากระทบธุรกิจของเราเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน, การป้องกันและแก้ไขปัญหา, โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์ว่าสิ่งใดที่ธุรกิจทำได้ดี, สิ่งใดยังเป็นจุดอ่อนอยู่ โดย S.W.O.T. Analysis ประกอบไปด้วย

 • S (Strength) จุดแข็ง : การวิเคราะห์ตัวธุรกิจของเราเองว่ามีสิ่งใดที่เป็นข้อได้เปรียบในการดำเนินงาน หรือสิ่งใดที่ธุรกิจของเราทำได้ดีอยู่แล้ว อาทิ ธุรกิจของเรามีจำนวนสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ, ธุรกิจของเรามีทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นต้น
 • W (Weakness) จุดอ่อน : การวิเคราะห์ธุรกิจของเราว่าสิ่งใดยังทำได้ไม่ดีหรือยังต้องพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจของเราให้สามารถแข่งขัน และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ อาทิ ระบบการพัฒนาพนักงานในธุรกิจของเรายังไม่ดีพอ, ธุรกิจของเรามีจำนวนรถขนส่งสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น
 • O (Opportunities) โอกาส : การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเราในเชิงบวก ที่จะสร้างโอกาสในการทำธุรกิจของเราให้เติบโต หรือสร้างผลกำไรได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ เราทำธุรกิจท่องเที่ยวและรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยได้ดำเนินโครงการเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น
 • T (Treats) อุปสรรค : การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลด้านลบต่อธุรกิจของเรา อันจะกระทบต่อการดำเนินงาน และขัดขวางเป้าหมายทางธุรกิจ อาทิ เราทำธุรกิจร้านอาหาร และรัฐบาลออกมาตรการเคอร์ฟิวให้ปิดร้านตอน 22.00 น. เป็นต้น

ทำไมเราควรวิเคราะห์ S.W.O.T. Analysis กับธุรกิจ ?

 • ได้ทำการวิเคราะห์ทบทวนธุรกิจของเราว่าสิ่งใดทำได้ดี สิ่งใดยังต้องพัฒนาต่อ
 • สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจให้เติบโต
 • ป้องกันและขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งได้มีแผนรับมือความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมากระทบต่อธุรกิจของเรา
 • เห็นภาพรวมทางธุรกิจนำไปสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปได้

ตัวอย่างการวิเคราะห์ธุรกิจด้วย S.W.O.T. Analysis ร้านขายของชำเฮงเฮง

S จุดแข็ง

W จุดอ่อน

 • อยู่กลางชุมชนจำนวน 500 หลังคาเรือน
 • เป็นที่รู้จักของลูกค้ากว่า 30 ปี
 • สามารถซื้อสินค้าเงินเชื่อได้
 • มีบริการปั่นจักรยานส่งสินค้า
 • ราคาสินค้าสู้ร้านค้าในเมืองไม่ได้
 • จำนวนสินค้ายังไม่หลากหลาย
 • ไม่สามารถเปิดขาย 24 ชั่วโมง

O โอกาส

T อุปสรรค

 • รัฐบาลมีโครงการแจกเงินดิจิทัลในรัศมี 4 กิโลเมตร
 • ธนาคารออมสินมีมาตรการเงินกู้ SME ขยายกิจการ
 • หมู่บ้านจัดสรรกำลังก่อสร้างใกล้ชุมชน
 • ปั๊มใกล้หมู่บ้านกำลังจะมีร้านค้า 7 – Eleven
 • ในหมู่บ้านมีแต่คนสูงอายุ คนหนุ่มสาวไปทำงานในเมืองจะกลับมาแค่วันเสาร์ – อาทิตย์

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general