รู้จัก “Sovereign AI“ อธิปไตยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมตัวอย่างน่าสนใจ

ปัจจุบัน AI หรือปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด เศรษฐกิจ การเงิน ธนาคาร ความปลอดภัย งานศิลปะ โดยครอบคลุมแทบจะในทุก ๆ ด้าน จนมีความสำคัญในระดับประเทศ

ซึ่งทุกคนและทุกองค์กรจำเป็นต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของ AI พยายามสร้างระบบและพัฒนาไว้ใช้เป็นของตนเอง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในระดับองค์กรไปจนถึงระดับประเทศ หรือที่เรียกว่า Sovereign AI ซึ่งในบทความนี้ วิชาการ จะพาไปรู้จักกับคำ ๆ นี้ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง พร้อมทั้ง Case Study ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

รู้จัก “Sovereign AI“ อธิปไตยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมตัวอย่างน่าสนใจ

Sovereign AI คืออะไร ?

             Sovereign AI หมายถึง ปัญญาประดิษฐ์แบบพึ่งพาตนเอง ที่มีระดับความสามารถในการตัดสินใจเพื่อควบคุมตัวเองได้อย่างอิสระ เพื่อรักษาความมั่นคงและอธิปไตยทางระบบดิจิตอล แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับการให้ระบบ AI มีระดับการควบคุมและอำนาจในแง่มุมต่าง ๆ ของการกำกับดูแล เศรษฐกิจ หรือหน้าที่ทางสังคมอื่น ๆ

Sovereign AI มีแนวคิดอย่างไร ?

             Sovereign AI หมายรวมถึงแนวคิดของระบบ AI ที่ไม่ใช่แค่เป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรที่มีสิทธิ์ ความรับผิดชอบ และอาจถึงขั้นมีสถานะทางกฎหมายด้วย ระบบ AI เหล่านี้จะสามารถตัดสินใจ ดำเนินนโยบาย และจัดการทรัพยากรโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์โดยตรง

ความสำคัญของ Sovereign AI มีอะไรบ้าง ?

  1. การควบคุมการผลิตปัญญาประดิษฐ์ : เพื่อควบคุมความมั่นคงทางปัญญาประดิษฐ์ สามารถพัฒนาในแบบของตนเองได้
  2. การเป็นเจ้าของข้อมูลและความปลอดภัย : เป็นการรักษาข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ให้มีการใช้ภายในประเทศเท่านั้น
  3. เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม : การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของแต่ละประเทศ สามารถนำค่านิยมและวัฒนธรรมใส่เข้าไปในเทคโนโลยีได้ เพื่อป้องกันอคติที่อาจจะเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมอื่น ๆ

Case Study ของแต่ละประเทศที่เริ่มมี Sovereign AI เป็นของตนเอง

เกาหลีใต้

  • ต้องการจะเป็นผู้นำด้าน AI เพื่อยกระดับความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจ จึงได้มีการพัฒนา AI ที่มีเนื้อหาภาษาเกาหลีที่สร้างขึ้นมาเป็นของตนเอง เป็นข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลี ที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว

สิงคโปร์

  • มีแผนกลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพื่อสร้างกรอบการใช้งานและพัฒนาแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ภายในประเทศ เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมภายในประเทศ ซึ่งมีการลงทุนในระดับมหาศาล

อินเดีย

  • มีแผนพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อไปแข่งขันกับต่างชาติ เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อรวบรวมข้อมูลภายในประเทศ เพื่อสร้าง Sovereign AI เป็นของตนเอง

การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในทุกวันนี้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราจนแทบแยกไม่ออก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว นอกจากนั้นยังมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ระดับประเทศ และยังช่วยลดปัญหาความอคติทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการใช้โมเดล AI จากต่างชาติได้ ซึ่งเราพบว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเริ่มมีการพัฒนา AI เพื่อเป็นรากฐานสร้างความมั่นคงในระดับประเทศกันแล้ว

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general