เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 ผลกระทบที่อันตรายต่อชีวิต พร้อมวิธีป้องกัน

     

          ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ มีประชาชนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการเรียกร้องของประชาชนให้แก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่มีปริมาณฝุ่นสูง ซึ่งปัจจุบันบริเวณที่มีฝุ่นสูงอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากพบเจอกับปัญหาในเรื่องของไฟป่า ทำให้มีหมอกควันในปริมาณที่สูงและมีผลกระทบต่อสุขภาพ วิชาการ มีความเรื่องฝุ่น PM 2.5 มาให้ทุกท่านได้ศึกษา

ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร

         ฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงสามารถแทรกซึมเข้าสู่ทางเดินหายใจ ปอดและหลอดเลือดได้ เมื่อมีปริมาณมาก ๆ จะดูคล้ายหมอกควัน

สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5

 1. การเผาในที่โล่งแจ้ง
  • การเผาในที่โล่งก่อให้เกิดกลุ่มควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น การเผาขยะ การเผาหญ้า การเผาพื้นที่การเกษตร ไฟป่า เป็นต้น
 2. การก่อสร้าง
  • การก่อสร้างทำให้เกิดฝุ่นจากการขุดเจาะ การขุดดิน การบรรทุกดิน หิน ทราย ที่ใช้ในการก่อสร้าง
 3. การผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
  • การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดฝุ่นควันขนาดเล็กปล่อยออกสู่บรรยากาศ
 4. การคมนาคมขนส่งและการจราจร
  • การคมนาคมขนส่งและการจราจรในประเทศที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก่อให้เกิดเป็นไอเสียจากรถยนต์และจักรยานยนต์ปลดปล่อยสู่บรรยากาศ
 5. กิจกรรมในครัวเรือน
  • กิจกรรมในครัวเรือนที่ก่อให้เกิดเป็นฝุ่นควัน เช่น การประกอบอาหารปิ้งย่าง การจุดธูปไหว้พระ การเผากระดาษ การสูบบุหรี่ เป็นต้น

PM2.5 | ที่มา: www.freepik.com/free-photo/man-wearing-mask-p… | Flickr

ผลกระทบของ PM 2.5 ต่อสุขภาพ

 1. ผิวหนังและตา
  • ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ผื่นคัน
  • ทำให้ระคายเคืองตา แสบตา ตาอักเสบ ตาแดง
  • เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น ก่อนวัยอันควร
 2. ระบบการหายใจ
  • ทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุจมูก และแสบจมูก เลือดกำเดาไหล
  • ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้กำเริบ
  • ก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบได้
  • ก่อให้เกิดโรคหอบหืด
  • ก่อให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง
  • ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด
 3. ระบบหลอดเลือดและหัวใจ
  • ทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบ
  • ความดันโลหิตสูง
  • กล้ามเนื้อหัวใจตาย
  • เส้นเลือดในสมองตีบ
  • เส้นเลือดหัวใจตีบ

พื้นที่เสี่ยงสูงของฝุ่น PM.2.5

        พื้นที่เสี่ยงสูงที่มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ จากการรายงานของ Air 4Thai เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 20.00 น.

 1. ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ PM2.5 219 ไมโครกรัมต่อตารางเมตร
 2. ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน PM 2.5 181 ไมโครกรัมต่อตารางเมตร
 3. ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย PM 2.5 147 ไมโครกรัมต่อตารางเมตร
 4. ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย PM 2.5 139 ไมโครกรัมต่อตารางเมตร
 5. ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย PM 2.5 120 ไมโครกรัมต่อตารางเมตร
 6. ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน PM 2.5 103 ไมโครกรัมต่อตารางเมตร
 7. ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา PM 2.5 102 ไมโครกรัมต่อตารางเมตร
 8. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน PM 2.5 92 ไมโครกรัมต่อตารางเมตร
 9. ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ PM 2.5 92 ไมโครกรัมต่อตารางเมตร

A typical, polluted day in Zhengzhou, China | Zhengzhou is a… | Flickr
การป้องกันฝุ่น PM 2.5

 1. สวมหน้ากาก
  • สวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยสวมหน้าชนิดที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ เช่น N 95 กรองอนุภาคขนาดเล็กได้ 95% N99 กรองอนุภาคขนาดเล็กได้ 99% เป็นต้น โดยสวมใส่ให้ถูกต้องตามวิธี
 2. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน
  • งดการออกกำลังกายกลางแจ้งช่วงที่มีฝุ่นปริมาณมาก จะทำให้เราหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก การเดินเล่นในสวนสาธารณะ
 3. อยู่ในอาคารที่ปิดมิดชิดในสถานการณ์ที่ฝุ่นมีปริมาณสูง
  • ใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารที่ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด
  • ใช้เครื่องฟอกอากาศภายในห้อง
 4. งดสูบบุหรี่และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควัน
  • การสูบบุหรี่หรือสูดกลิ่นควัน อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจเพิ่มเติมจาก PM 2.5 และยังก่อให้เกิดฝุ่นเพิ่มขึ้นอีกด้วย

         ฝุ่น PM 2.5 ภัยเงียบที่ทุกคนต้องเผชิญในปัจจุบัน สถานการณ์แย่ลงทุกวัน ดังนั้นเราทุกคนควรร่วมมือ ร่วมใจลด PM 2.5 ไม่ให้เพิ่มขึ้นได้ง่าย ๆ ด้วย 2 มือเรา โดยลดการเผาในที่โล่งแจ้ง เพื่อลดฝุ่นควัน เพื่ออากาศอันบริสุทธิ์และสุขภาพที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง


Reference:

 • โรงพยาบาลเปาโล.  (2566).  PM 2.5 ฝุ่นละอองร้ายในอากาศ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566, จาก https://bit.ly/3zp4I1w
 • โรงพยาบาลสมิติเวช.  (2562).  PM 2.5ฝุ่นละอองจิ๋ว แต่ส่งผลเสีย(ต่อสุขภาพ) มหาศาล.  สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566, จาก https://bit.ly/3zsHNSX
 • Air4Thai.  (2566).  ดัชนีวัดคุณภาพอากาศ (AQI).  สืบค้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566, จาก https://bit.ly/3nKTYYvวิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general