แนะนำเทคนิคการวางแผนภาษีส่วนบุคคล รู้ไว้ได้ประโยชน์

             ภาษี เป็นการเรียกเก็บเงินจากรัฐบาลสำหรับผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อนำเงินไปใช้จ่าย จัดสรรสวัสดิการ หรือก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้กับประเทศของเรา แต่การชำระภาษีส่วนบุคคลเอง ก็อาจเป็นภาระหรือกระทบต่อรายจ่ายของใครหลาย ๆ คน

ดังนั้นการวางแผนภาษีส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นเพื่อที่เราจะได้เสียภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ และวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม วันนี้ วิชาการ เลยอยากมาแนะนำเทคนิคการวางแผนภาษีส่วนบุคคลให้ทุกคนทราบกัน โดยจะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

แนะนำเทคนิคการวางแผนภาษีส่วนบุคคล รู้ไว้ได้ประโยชน์

การวางแผนภาษีส่วนบุคคล คืออะไร ?

สำหรับการวางแผนภาษีส่วนบุคคล คือ การเตรียมการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เราสามารถทำได้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง ไม่ต้องเสียภาษีมากจนเกินไป รวมถึงไม่ต้องชำระภาษีเพิ่มหรือเสียเบี้ยปรับโดยใช่เหตุ

การวางแผนภาษีส่วนบุคคล มีประโยชน์อย่างไร ?

ข้อดีของการวางแผนภาษีส่วนบุคคล มีหลายประการ ดังนี้

 • ช่วยให้เสียภาษีน้อยลง
 • ช่วยให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น จากการลดหย่อนภาษี
 • ช่วยให้วางแผนการเงินระยะยาวของเราได้ดีขึ้น

ขั้นตอนการวางแผนภาษีส่วนบุคคล ทำอย่างไร ?

สำหรับการวางแผนภาษีส่วนบุคคล เราสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. สำรวจข้อมูลเงินได้และค่าใช้จ่ายของเรา

 • ในขั้นตอนแรกคือสำรวจข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราในปีภาษีนี้ โดยพิจารณาจากเอกสารต่าง ๆ เช่น
  • สลิปเงินเดือน
  • ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  • รายได้เสริมอื่น ๆ

เป็นต้น

2. ทำการคำนวณหาเงินได้พึงประเมิน

 • เราจะต้องทราบถึงเงินได้พึงประเมิน คือ เงินได้ทั้งหมดที่ต้องเสียภาษี โดยคำนวณจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายที่หักได้ซึ่งสามารถทำการคำนวณออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/ ได้เลย

3. เตรียมข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • โดยเราจะต้องรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถนำไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ เช่น
  • หลักฐานการผ่อนชำระดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน
  • หลักฐานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • หลักฐานการชำระประกันสังคม
  • หลักฐานการซื้อกองทุนต่าง ๆ

เป็นต้น

4. วางแผนการออมและการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี

 • เมื่อเรารู้ว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่แล้ว หากยังไม่เพียงพอการวางแผนการออมและการลงทุนเพิ่มเติมก็จะสามารถลดหย่อนภาษีมากขึ้นกว่าเดิมได้ เช่น
  • การซื้อกองทุนรวม
  • ซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติม

เป็นต้น

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general