แนะ 7 ช่องทางการลงทุน เพื่อลดหย่อนภาษีปี 2566

           ในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีอย่างนี้ นอกจากจะเป็นเทศกาลหยุดยาวเพื่อฉลองปีใหม่แล้ว ก็ยังเป็นเทศกาลคำนวณภาษีอีกด้วย เพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปี จึงเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับการหาช่องทาง การลดหย่อนภาษีที่ต้องจ่ายในปีหน้าช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม

            นอกจากเราจะสามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ยบ้าน, เงินบริจาค, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัว ฯลฯ เรายังสามารถลดหย่อนภาษี ผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนหลายประเภท วันนี้ วิชาการ จะพาทุกท่านมาสำรวจวิธีช่วยลดหน่อยภาษี แถมยังสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาวอีกด้วย ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

แนะ 7 ช่องทางการลงทุน เพื่อลดหย่อนภาษีปี 2566

1. กลุ่มประกันชีวิตทั่วไปและประกันออมทรัพย์

         โดยประกันทั้ง 2 ประเภทนี้สามารถนำมาลดหย่อนภาษี สูงสุดรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับประกันชีวิตที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ต้องมีหลักเกณฑ์ คือ

  • มีระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • เป็นกรมธรรม์ที่ทำไว้กับบริษัทประกันที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  • การเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ 10 ปี เป็นการผิดเงื่อนไข และไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 

        หากใครเป็นกำลังหลักในการหารายได้ให้ครอบครัว การทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ยิ่งไปกว่านั้นหากทำประกันแบบออมทรัพย์ก็จะได้รับความคุ้มครอง และเป็นการบังคับออมเงินไปในตัวที่ดีอีกด้วย อีกทั้งประกันแบบออมทรัพย์ ยังมีข้อดีอีกด้วย คือ

  • คุ้มครองชีวิตและให้ความมั่นคงกับลูกหลาน
  • ทำให้มีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต
  • จำนวนผลตอบแทนชัดเจน
  • เบี้ยประกัน สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

2. กลุ่มเพื่อการเกษียณอายุ

           เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ เช่น ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, กองทุน RMF และ SSF โดยสามารถนำมาลดหย่อนรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ภายในกลุ่มนี้

กองทุน RMF

 • RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และสามารถนำมาลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุน SSF

 • SSF ย่อมาจาก Super Saving Funds หรือกองทุนรวมเพื่อการออม โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนหันมาออมระยะยาว ด้วยแรงจูงใจด้านการลดหย่อนภาษี โดย SSF สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

กองทุน PVD

 • Provident Fund (PVD) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท โดยสามารถนำมาลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

3. ประกันชีวิตแบบบำนาญ

          ประกันชีวิตประเภทนี้สามารถนำมาคิดรวมเพื่อลดหย่อนภาษีได้ในอัตรา 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่มนี้ต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ คือ

   • มีระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
   • เป็นกรมธรรม์ที่ทำไว้กับบริษัทประกันที่จดทะเบียนในประเทศไทย
   • จ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวด

4. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

          เป็นอีกช่องทางการออมเพื่อเกษียณสำหรับอาชีพอิสระ เช่น ฟรีแลนซ์, เกษตรกร, ทำการค้า, แม่บ้าน, รับจ้างอิสระที่มีอายุ 15-60 ปี ฯลฯ โดยสามารถนำมาลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี

5. ประกันสังคม

         

             หากท่านจ่ายประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นมาตรา 33, 39 หรือ 40 จะสามารถนำมาลดหย่อน ได้ไม่เกิน 9,000 บาทต่อปี (ตามอัตราสมทบเงินประกันสังคมที่ 5% คำนวณจากเพดานที่ 15,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกินเดือนละ 750 บาท)

6. ลงทุนธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม

          ผู้ที่ลงหุ้นหรือลงทุน ใน Social Enterprise (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ตั้งแต่ปี 2564 สามารถนำเงินที่ลงทุนยื่นขอลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ คือ

  • จ่ายเงินเพื่อเป็นหุ้นส่วนหรือลงทุนเพื่อจัดตั้งหรือเพิ่มทุน สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้ง เพื่อดำเนินธุรกิจ Social Enterprise
  • ธุรกิจดังกล่าวได้จดทะเบียนว่าเป็น Social Enterprise กับอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

Reference:

 • ผศ.ดร. ยุทธนา ศรีสวัสดิ์.  (2565).  ค่าลดหย่อน (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา).  สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565, จาก https://bit.ly/3HD7FRn
 • Finnomena.  (2565).  ลดหย่อนภาษี ปี 2565: ทุกเรื่องที่ต้องรู้ รวบรวมมาให้แล้ว!.  สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565, จาก https://bit.ly/3FURU6Z
 • Moneybuffalo.  (2565).  [สรุปโพสต์เดียวจบ] ค่าลดหย่อนภาษี 2565 มีอะไรบ้าง.  สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565, จาก https://bit.ly/3uXYxz4

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general