4P Marketing ตัวช่วยสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า          ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันธุรกิจการขายเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการขายที่มีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้าน โดยการขายผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมาย เช่น Line, Tiktok, Facebook, Instargram เป็นต้น เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวัน ทำให้หลักการตลาดพื้นฐาน 4P Marketing มีความจำเป็น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจการขายในปัจจุบัน ดังนั้นในบทความนี้ วิชาการ จึงได้นำสาระเกี่ยวกับ “4P Marketing” มาเป็นตัวช่วยให้ในการทำธุรกิจเพื่อยอดขายที่ปัง ๆ กัน จะมีอะไรบ้าง ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

4P Marketing คืออะไร ?

           4P หรือ Marketing Mix (ส่วนผสมทางการตลาด) เป็นทฤษฎีทางการตลาดที่เป็นพื้นฐานที่ได้รับความนิยม นำมาวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง เหมาะสม และดึงดูดลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายให้ได้มากที่สุด

4P Marketing มีอะไรบ้าง ?

1P : Product (ผลิตภัณฑ์)

           เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญ การที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจจะต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหา และตอบโจทย์ลูกค้าได้

2P : Price (ราคา)           การตั้งราคาเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน โดยราคาที่ตั้งขึ้นนั้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับต้นทุนในการผลิตและเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

3P : Place (ช่องทางการจำหน่าย)

           ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นต้องมีถานที่ในการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายมีมากมายหลายช่องทางทั้งระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ การจำหน่ายหน้าร้าน หรือการจำหน่ายผ่านระบบตัวแทน

4P : Promotion (การส่งเสริมการขาย)

           เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างรวดเร็ว เป็นองค์ประกอบในการทำให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าของเราอย่างเห็นผลอีกด้วย

กลยุทธ์ทางการตลาด 4P มีความสำคัญอย่างไร ?

  • ช่วยให้เข้าใจสินค้าและบริการของตัวเอง : เป็นข้อที่สำคัญมาก โดยเฉพาะผู้ที่สนใจในธุรกิจการค้าขายและบริการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการในรูปแบบไหนออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดและมีความแตกต่างที่โดดเด่นออกมาจากสินค้าและบริการของเจ้าอื่น
  • ช่วยให้รู้จักกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น : กลยุทธ์นี้ช่วยให้รู้จักผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายของเรามากขึ้นในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Product, Price, Place, Promotion ช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ว่าจะผลิตสินค้าแบบไหนออกมา เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแบบไหน
  • ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ : กลยุทธ์ 4P สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจให้รอบด้านมากขึ้น เนื่องจากการเริ่มต้นธุรกิจมีต้นทุนต้องรับผิดชอบในเงินลงทุนของเราเอง แรงงานและเวลา ช่วยให้ภาพธุรกิจของเราชัดเจนขึ้น และสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตลาดยุคใหม่ กลยุทธ์ 4P สู่ 4E

Product—เป็น—Experience

          เปลี่ยนจากการแนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้เป็นการแนะนำประสบการณ์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์แบบที่ผู้บริโภคจะต้องหลงรักและประทับใจแทน

Price—เป็น—Exchange

             เลี่ยงทำสงครามราคา มาทำให้ผู้บริโภคสนใจที่คุณค่า คุณภาพ ทำให้ผู้ซื้อรู้สึกได้ถึงคุณค่าที่ได้รับ

Place—เป็น—Everywhere

           เปลี่ยนจากหน้าร้านไปเป็นเว็บไซต์หรืออีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม เน้นสร้าง Customer Journey และ Experience

Promotion—เป็น—Evangelism

           การตลาดด้วยโปรโมชันหรือการลด แลก แจก แถมไม่เพียงพออีกต่อไป การจูงใจลูกค้าขาจรให้กลายเป็นลูกค้าขาประจำ ทำให้กลายเป็นโจทย์ท้าทาย เพราะสินค้าหรือบริการของเราต้องสามารถมัดใจลูกค้าจนกลับมาใช้บริการซ้ำได้

          “4P Marketing” เป็นแนวทางการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจค้าขายให้เติบโตอย่างมีแบบแผนและสามารถแข่งขันกับเจ้าอื่นได้ เพราะรูปแบบการวางแผนในหลายมิติ ทำให้ครอบคลุมกับปัญหาในปัจจุบัน หากเราทำตามกลยุทธ์ของ 4P Marketing แล้ว เราก็มีโอกาสสูงที่จะช่วยให้ยอดขายของเราทะลุเป้าไปเลยค่าReference:

  • Fillgood.  (2564).  4P Marketing คืออะไร หลักการตลาดพื้นฐานที่ร้านค้าออนไลน์ต้องรู้.  สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566, จาก https://9va6.short.gy/bpbMyV
  • The Digital Tips.  (2565).  การตลาด 4P คืออะไร เจาะลึกส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix).  สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565, จาก https://9va6.short.gy/XOj1Oq
  • Contentshifu.  (2565).  กลยุทธ์การตลาด 4P(Marketing Mix) คืออะไร? พร้อมยกตัววิเคราะห์แบบ Step-by-Step.  สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566, จาก https://9va6.short.gy/zF8Rki

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general