“Growth Mindset” ความคิดที่ช่วยให้คนร่ำรวยและประสบความสำเร็จ

ชีวิตคนเราในปัจจุบัน หลังจากผ่านโลกของการเรียนมา เข้าสู่สังคมแห่งการทำงานสร้างครอบครัว หลายต่อหลายคนที่กำลังดำเนินชีวิตไปอาจรู้สึกถึงสภาพสังคมที่บีบคั้น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจที่ทำให้การทำมาหากินหารายได้เป็นไปอย่างยากลำบาก แต่หากจะท้อถอยอย่างเดียวไม่สู้ต่อไปความสำเร็จที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็อาจเลือนรางได้ ดังนั้นวันนี้ วิชาการจึงอยากนำทุกท่านไปรู้จักชุดความคิดที่เราควรมีถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ นั่นก็คือ “Growth Mindset” นั่นเอง โดย Growth Mindset คืออะไร และช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างไร ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

“Growth Mindset” รูปแบบความคิดที่ช่วยให้คนร่ำรวยและประสบความสำเร็จ

“Growth Mindset” คืออะไร ?

สำหรับคำว่า “Mindset” คือ รูปแบบของชุดความคิดที่ตัวเราแต่ละคนยึดเอาเป็นกรอบความเชื่อ ทัศนคติ และความคิดจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเรา โดยการที่เรามี Mindset อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งครอบครัว การศึกษา หรือวัฒนธรรมในสังคมที่เราอาศัยอยู่  จนหล่อหลอมเป็นชุดความคิดของตัวเราขึ้นมา และเมื่อมารวมกันกับคำว่า Growth Mindset ก็คือการเติบโตของชุดความคิดของเราที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากความพยายาม เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไรก็สำเร็จได้

“Growth Mindset” ช่วยให้เราร่ำรวยและประสบความสำเร็จได้อย่างไร ?

          Growth Mindset จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนและทัศนคติเชิงบวกให้กับเรา ในการดำเนินชีวิตและผลักดันเราไปสู่เป้าหมายต่าง ๆ ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่ง Growth Mindset สามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จด้านการเงินได้ถ้าเรามีทัศนคติเชิงบวกต่อไปนี้

มีความเชื่อที่จะไปถึงจุดหมาย

ไม่ยอมรับต่อโชคชะตา หรือสถานะที่เป็นอยู่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราสามารถร่ำรวยแบบคนอื่นได้ เชื่อว่าเราสามารถพัฒนาตนเอง เรียนรู้ จนยกระดับฐานะของตัวเราได้

กล้าที่จะลงมือทำตามความฝัน

Growth Mindset จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย หากขาดการลงมือทำ ดังนั้น หากอยากจะมีเงินทองก็ต้องลงมือทำ ทั้งทางด้านการพัฒนาตนเอง การลองผิดลองถูก เรียนรู้ตามแนวทางที่ตัวเองเชื่อมั่น จนค้นพบลู่ทางหรือมีความสามารถมากพอที่จะยกระดับฐานะของตัวเราได้

ตั้งเป้าหมายชัดเจน แน่วแน่

การเข้าใจความต้องการของตัวเองและเป้าหมายในชีวิต จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อน Growth Mindset ไปได้ถูกทาง และหากเป้าหมายเราเป็นรูปธรรมชัดเจน เราก็จะรู้ได้ว่าจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร

ท้าทายตัวเองเสมอ

การท้าทายตัวเราเองตลอดเวลาทำให้เกิดการพัฒนา เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ทำให้เราหยุดอยู่กับที่ โดยอาจลองตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ เพื่อเป็นบันไดไปสู่เป้าหมายใหญ่ ๆ ที่เราได้ฝันเอาไว้

  • เช่น อยากมีเงินเก็บ 10 ล้านบาท เราอาจลองตั้งเป้าปีแรกต้องเก็บเงินให้ได้ 500,000 บาทก่อน และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป เป็นต้น

เรียนรู้ตลอดชีวิต

การมี Growth Mindset จะทำให้เราอยากเรียนรู้ อยากพัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากเก่งกว่าเดิม อยากเชี่ยวชาญในสิ่งที่สนใจ หรืออยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาตนเองนี้เองที่จะยกระดับศักยภาพของตัวเราให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ง่ายขึ้น

กล้าเสี่ยง ภายใต้แผนการที่วางไว้

การจะประสบความสำเร็จได้ เราต้องกล้าออกจากจุดที่เรายืนอยู่ หรือกล้าที่จะลงทุน เพื่อเป็นบันไดให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ แต่การก้าวออกมาจาก Comfort Zone หรือการลงทุนต่าง ๆ จะต้องมีแผนการรองรับเผื่อความผิดพลาดเสมอ

เชื่อในข้อมูล ไม่ใช่ความรู้สึก

หลาย ๆ ครั้งที่เราตัดสินใจผิดพลาดก็เพราะใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ดังนั้น การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล และตัวเลือกที่คิดว่าดีที่สุดย่อมทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยกว่า และมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า

ไม่ยึดติดกับอดีต

เราจะก้าวไปข้างหน้าและผลักดันตัวเราด้วย Growth Mindset ไม่ได้เลย หากเรากลัวความผิดพลาดในอดีตหรือหลงอยู่ในตัวตนของเรา เพราะสิ่งเหล่านี้จะฉุดรั้งตัวเราอยู่กับที่ ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า และบั่นทองแรงผลักดันเชิงบวกของเรานั่นเอง

 

 

Reference

  • Finnomena.  (2566).  10 พฤติกรรมเพื่อความสำเร็จด้านการเงิน จากแนวคิดแบบ Growth Mindset.  สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566, จาก https://bit.ly/3pcXgFe 

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general