เตรียมตัวไปเกาหลีแบบถูกกฎหมาย ง่าย ๆ แค่ทำตามนี้

       

          ประเทศเกาหลีนอกจากจะเป็นประเทศใฝ่ฝันของสายเที่ยวหลายคน ก็ยังเป็นจุดหมายของแรงงานไทยที่ต้องการสร้างรายได้มากขึ้น แต่เราก็มักจะเห็นข่าว “ผีน้อย” ที่ลักลอบไปทำงานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลี ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมและส่งกลับประเทศ อีกทั้งยังไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย โดยปกติการไปทำงานในต่างประเทศจะมีอยู่ 2 ช่องทาง คือ กรมจัดหางานเป็นผู้จัดหา และบริษัทเอกชนเป็นผู้จัดหา วันนี้ วิชาการ ขอพาทุกท่านไปดูขั้นตอนการไปทำงานประเทศเกาหลีอย่างถูกกฎหมายผ่านกรมจัดหางานกัน

          หลายปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานของทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการตกลงกันเพื่อส่งแรงงานไทยไปทำงานยังเกาหลีผ่านระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS (Employment Permit System for Foreign Workers) โดยกรมจัดหางานจะมีหน้าที่รับสมัคร, คัดเลือก และส่งแรงงานไปที่เกาหลี เกณฑ์ขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่จะผ่านการคัดเลือก จะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการประกอบอาชีพ ซึ่งจัดสอบโดย สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea หรือ HRD Korea) ซึ่งการสอบทั้งสองอย่างจะถูกคิดเป็นคะแนนตามสัดส่วน (Point System)

ภาพถ่ายฟรีของ ธงชาติเกาหลี
ขั้นตอนการสมัครและการเดินทางไปทำงานที่เกาหลี

 • ผู้สนใจสามารถสมัครสอบทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3R0QWtI
 • ลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลส่วนตัว และแจ้งความประสงค์ว่าต้องการไปทำงานประเทศใด ตำแหน่งอะไร
 • แนบไฟล์เอกสาร
  • รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน รวบผมและเห็นใบหูชัดเจน ไม่สวมหมวก, แว่นตา, หรือ เสื้อสีขาว (เป็นไฟล์ JPG ขนาด 10-15 KB)
  • หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (เป็นไฟล์ JPG ขนาด 60 – 100 KB)
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ (เป็นไฟล์ JPG ขนาด 60 – 100 KB)
 • สมัครสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการประกอบอาชีพ ออนไลน์
 • เลือกศูนย์สอบ และชำระค่าสมัครสอบ
 • เมื่อมีผลการสอบ EPS-TOPIK ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เราสามารถไปสมัครงานตามที่กรมการจัดหางานได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์
 • เข้าสู่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและทำสัญญากับนายจ้าง
 • เตรียมเอกสารและยื่นวีซ่า
 • เมื่อวีซ่าผ่านเป็นที่เรียบร้อย ขั้นต่อมาคือการอบรมก่อนออกเดินทางไปยังเกาหลี

ภาพถ่ายฟรีของ ถนนกลางคืน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • ชาย – หญิง อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามที่ทางการเกาหลีระบุ
 • ไม่มีประวัติจำคุกหรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางออกนอกประเทศ หรือถูกห้ามเข้าเกาหลี


          เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้มีประกาศเพิ่มโควตาการจัดส่งแรงงานชาวไทยไปทำงานที่ประเทศเกาหลีในปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แรงงานไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น ฝึกฝนทักษะฝีมือแรงงาน และส่งเสริมการนำรายได้กลับเข้ามาพัฒนาประเทศ โดยตลาดแรงงานประเทศเกาหลีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายชาวต่างชาติในเกาหลียังได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกับแรงงานชาวเกาหลีอีกด้วย และค่าจ้างแรงงานที่สูงเป็นแรงจูงใจสำคัญ ทำให้มีชาวไทยจำนวนมากหลั่งไหลเข้าไปทำงานที่เกาหลีในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามี การเพิ่มโควตาการส่งแรงงานไทยไปเกาหลีทั้ง 3 ประเภท ประเภทแรก เป็นวีซ่าทำงานประเภท E-9 คือแรงงานทั่วไปที่ผ่านระบบ EPS, ประเภทที่ 2 วีซ่าทำงาน E-7 สำหรับแรงงานฝีมือ เช่น ช่างเชื่อม, ช่างทาสี ซึ่งส่วนมากพบในอุตสาหกรรมต่อเรือ และประเภทที่สาม คือวีซ่า E-8 ซึ่งเป็นแรงงานเกษตรตามฤดูกาล โดยเพิ่มจำนวนเป็น 5,000 คน ในแต่ละประเภท รวม 15,000 คน สำหรับใครที่สนใจต้องคอยจับตามองช่วงเวลาเปิดรับสมัครกับทางกรมการจัดหางาน สอบถามข้อมูลได้ที่กรมการจัดหางาน โทร. 1694

          หากต้องการหางานในประเทศอื่นผ่านกรมแรงงาน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความ เปิดขั้นตอนไปทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย ปลอดภัย ได้งานจริง https://bit.ly/3HqvviA

Reference:

 • ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี.  (2561).  การทำงานด้วยวีซ่า E-9.  สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566, จาก https://bit.ly/400wyNo
 • Ingonn.  (2565).  สมัครงานเกาหลี กรมแรงงาน 2565 ทำงานเกาหลี ถูกกฎหมาย อาชีพเกษตรและปศุสัตว์ สมัครงานด่วน!.  สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566, จาก https://bit.ly/3XAueLx
 • รัฐบาลไทย.  (2565).  ข่าวคณะโฆษก.  สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566, จาก https://bit.ly/3kEMXqT

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general