เปิดขั้นตอนไปทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย ปลอดภัย ได้งานจริง

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดี ว่าค่าแรงในประเทศของเรา เมื่อเทียบกับค่าครองชีพแล้ว สวนทางกันอย่างมาก โดยค่าครองชีพสินค้าอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ พากันปรับตัวขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องแต่อัตราการขึ้นเงินเดือนและค่าแรงในประเทศไทยยังถือว่าต่ำอยู่ ทำให้หลายคนเลือกที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ได้ค่าแรงสูงกว่าในประเทศไทยหลายเท่าตัว จึงจะมีโอกาสมีเงินเก็บมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้มากกว่าเดิม

แต่จากข่าวการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศของมิจฉาชีพ และการไปเป็นแรงงานเถื่อนที่อาจไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ทำให้หลายคนอาจจะกังวลเมื่อจะไปทำงานต่างประเทศ วันนี้ วิชาการ จึงพามาแนะนำขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย โดยลงทะเบียนผ่านกรมการจัดหางาน ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูรายละเอียดกันได้เลย


ไปทำงานต่างประเทศถูกกฎหมายกับกรมการจัดหางาน สะดวก ปลอดภัย ได้งานจริง

ในปัจจุบัน “กรมการจัดหางาน” ได้มีข้อตกลงกับมิตรประเทศในการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศทั้งหมด 4 ชาติ ได้แก่

 1. ไต้หวัน : โครงการจ้างตรง
 2. ญี่ปุ่น : โครงการ IM (International Manpower Development Organization, Japan)
 3. เกาหลี : โครงการ EPS (Employment Permit System for Foreign Workers)
 4. อิสราเอล : โครงการ TIC (Israel Cooperation on the Placement of Workers)

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับการไปทำงานต่างประเทศ

1. เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย

 • ผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศอันดับแรกควรจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน รวมทั้งไม่เป็นโรคร้ายแรงที่อาจเป็นเหตุให้ประเทศปลายทางที่จะไปทำงานปฏิเสธการเข้าเมือง หรือนายจ้างไม่สามารถจ้างเข้าทำงานได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยสามารถไปตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนใกล้บ้าน

2. เตรียมความพร้อมด้านทักษะฝีมือแรงงาน

 • แน่นอนว่านายจ้างในต่างประเทศย่อมต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ที่ไม่สามารถจ้างคนในประเทศทำแทนได้ เนื่องจากอาจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน หรือค่าแรงที่สูง ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเราจึงควรเข้ารับการอบรมเพื่อรับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นใบเบิกทางในการไปทำงานต่างประเทศต่อไป โดยสถานที่ที่ วิชาการ แนะนำให้ไปเข้ารับการอบรม คือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ซึ่งต้องทำการลงทะเบียนอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขั้นตอนลงทะเบียนขอไปทำงานต่างประเทศ

หากเราเตรียมร่างกายและใบรับรองทักษะฝีมือแรงงานพร้อมแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การลงทะเบียนเป็นผู้หางานต่างประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ทะเบียนคนหางาน ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Thailand Overseas Employment Administration)

 • ที่ตั้ง : สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • เบอร์โทร : 02-2459435
 • ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

โดยจัดเตรียมเอกสารการสมัครงาน ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสารการผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานกรณีสมัครงานตำแหน่งช่าง
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. หนังสือเดินทาง (Passport)

ซึ่งคนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานโดย “กรมการจัดหางาน” จัดส่ง จะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศที่ศูนย์ทะเบียนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ (รายละเอียดที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd หน้า 10-11)
 2. ตรวจดูคุณสมบัติของตนเอง ว่าตรงตามความต้องการของนายจ้างหรือไม่
 3. เตรียมความพร้อมตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างต้องการ เช่น เรียนภาษาเกาหลี กรณีต้องการไปทำงานเกาหลีใต้ เป็นต้น
 4. ติดตามรับฟังข่าวสารการรับสมัคร
 5. จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัครงาน
 6. เข้ารับการคัดเลือกตามที่กำหนด
 7. เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องหมั่นติดตามข่าวสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่
  ที่รับผิดชอบ เพื่อจะได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการจัดส่งท่านไปทำงาน

หมายเหตุ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการไปทำงานใน 4 ประเทศความร่วมมือด้านแรงงานสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.doe.go.th/

 

Reference:

 • กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ.  (2565).  คู่มือการไปทำงานต่างประเทศ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566, จาก https://bit.ly/3jZHpXu
 • กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ.  (2566).  ประกาศรับสมัครแรงงานไทยไปต่างประเทศ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566, จาก https://bit.ly/3GBfcOh

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general