รักษาทุกโรคได้ทุกที่ แค่มีบัตรประชาชนใบเดียว ! คาดเริ่มปี 2566

          หลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเและมีรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่าง ๆ รียบร้อยแล้ว จึงเกิดการขับเคลื่อนนโยบาย โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงนโยบายด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 ในระยะสั้นและเร่งด่วน ( Quick Win 100 วัน) ที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเห็นผล

           ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่กล่าวถึงกันมากนั่นก็คือเรื่อง Digital Health – บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกโรคได้ทุกที่  มีจังหวัดนำร่องทั้งหมด 27 จังหวัด 4 เขตสุขภาพ ตาม วิชาการ ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

รักษาทุกโรคได้ทุกที่ แค่มีบัตรประชาชนใบเดียว !

“Quick Win 13” คืออะไร ?

            เป็นนโยบายระยะสั้นและเร่งด่วนที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนอย่างรวดเร็วและเห็นผล ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำภายใน 100 วัน มีทั้งหมดด้วยกัน 13 นโยบาย ได้แก่

1. พัฒนางานด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ ฯ

   • คัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังทุกราย
   • โรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
   • สุขศาลาพระราชทานผ่านการรับรองคุณภาพทุกแห่ง

2. โรงพยาบาล กทม. 50 เขต 50 โรงพยาบาล และปริมณฑลขนาด 120 เตียง

   • ตั้งโรงพยาบาลแรกในเขตดอนเมือง ซึ่งจะมีการก่อสร้างใหม่ ส่วนงบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณา

3. สุขภาพจิต

   • ยาเสพติด
   • มินิธัญญารักษ์ทุกจังหวัด
   • งานจิตเวชทุกอำเภอ

4. มะเร็งครบวงจร

   • ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มอายุ 11-20 ปี 1 ล้านโดส ในเดือนตุลาคมนี้
   • คัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ 1 แสนคนในภาคเหนือและอีสาน

5. สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร

   • ตั้งทีมแคร์ดีพลัสในสถานบริการทุกระดับ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจระบบสุขภาพกับญาติและคนไข้ โดยเฉพาะในแผนกฉุกเฉินและส่วนงานที่มีความแออัด
   • บรรจุข้าราชการพิเศษครบทุกตำแหน่ง
   • ได้รับสิทธิเลื่อนเงินเดือนในช่วงลาศึกษาต่อ

6. การแพทย์ปฐมภูมิ

   • แพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีน 1 จังหวัด 1 โรงพยาบาล
   • 1 อำเภอ 1 โรงเรียน อนามัยโรงเรียน

7. สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ

   • ขึ้นทะเบียนเบิกจ่ายเป็นเรียลไทม์บุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิกลุ่มเฉพาะ

8. สถานชีวาภิบาลตั้งจังหวัดละ 1 แห่ง 

   • อาจจะในสถานที่ที่มีอยู่แล้วของพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลชุมชน, วัด ฯลฯ
   • Hospital @Home หรือโฮมหวอด
   • มีคลินิกผู้สูงอายุทุกโรงพยาบาล

9. พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย

   • เติมเต็มศักยภาพให้โรงพยาบาลชุมชนที่จะรับการดูแลในระดับทุติยภูมิ
   • มีการกำหนดเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพ วินิจฉัยโรคด้วยเครื่องซีที เครื่อง MRI

10. ดิจิทัลสุขภาพ

   • บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกโรคได้ทุกที่ 4 เขตสุขภาพ 27 จังหวัด

11. ส่งเสริมการมีบุตร

   • ตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดละ 1 แห่ง
   • คัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่มเป็น 40 กลุ่มโรค

12. เศรษฐกิจสุขภาพ

   • Wellness Community เขตสุขภาพละ 1 แห่ง
   • ขึ้นทะเบียน Wellness Center 500 แห่ง
   • ออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ 100 รายการ
   • สร้างงานสร้างอาชีพ 500 คน

13. นักท่องเที่ยวปลอดภัย

   • พื้นที่ Safety Tourist เขตสุขภาพละ 1 แห่ง
   • 1 เขต 1 Sky Docter (ระบบส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ)

27 จังหวัดนำร่อง บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกโรค

  1. เขตสุขภาพที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน,พะเยา,ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน
  2. เขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ จังหวัดสระบุรี, นนทบุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, นครนายก, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี
  3. เขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ,บุรีรัมย์, สุรินทร์ 
  4. เขตสุภาพที่ 12 ได้แก่ จังหวัดพัทลุง, ตรัง, สดูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส 

          สำหรับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกโรคทุกที่ มีด้วยกันทั้งหมด 4 เขตสุขภาพ 27 จังหวัด คงเป็นนโยบายที่ตรงใจและตอบโจทย์ประชาชนได้ดีหากใช้งานทั่วประเทศ ประชาชนจะได้ไม่วุ่นวายและเสียเวลาในการขอใบส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่สิทธิของตนเองอีกต่อไป วิชาการ ขอให้นโยบายขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศอีกมากมายหลายคน

 

 

References:

 • กรุงเทพธุรกิจ.  (2566).  เช็ก ’27 จังหวัด’ เริ่มใช้บัตรประชาชนใบเดียว 30 บาทรักษาทุกโรค ได้ทุกที.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566, จาก https://9va6.short.gy/Qjnvap
 • Sanook.  (2566).  เผยชื่อ 27 จังหวัด นำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ คาดเริ่มสิ้นปี 66.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566, จาก https://9va6.short.gy/zhwj2S
 • กรุงเทพธุรกิจ.  (2566).  Quick win 13 นโยบายสาธารณสุข ปี 2567 รัฐบาลใหม่.  สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566, จาก https://9va6.short.gy/ipAync

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general