รู้หรือไม่? ลูกรักจะพัฒนาการช้า ถ้าอยู่กับมือถือ พร้อมวิธีป้องกัน

       

          มือถือกลายเป็นของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามีใช้ทุกวัยกันเลยทีเดียว ไม่เว้นแม้กระทั่งลูกเล็ก เด็กแดง ซึ่งเมื่อพบเจอได้ง่ายก็จะซึมซับ จดจำ เลียนแบบพฤติกรรมการใช้มือถือจากคนใกล้ชิด ที่นั่งถูไถ สไลด์มือถือ อีกทั้งในมือถือยังมีสิ่งดึงดูดที่ตื่นตาตื่นใจ ทำให้สะกดจิตเด็กได้ดีทีเดียว โดยไม่รู้ว่า มือถือกำลังทำให้พัฒนาการของเด็กช้าลง วิชาการ มีสาระดี ๆ มาให้พ่อ แม่ ทุกท่านได้อ่านกัน

พัฒนาการช้าคืออะไร

          พัฒนาการคือกระบวนการเจริญเติบโตในทุกด้านของมนุษย์ เช่น รูปร่าง ความสูง ความคิด พฤติกรรม เป็นต้น
เด็กที่มีพัฒนาการช้า คือเด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าลำดับขั้นปกติตาม ช่วงอายุของเด็ก อาจเกิดขึ้นด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน เช่น ทักษะด้านการเคลื่อนไหว, ด้านการสื่อสาร และภาษา, ด้านสังคม เป็นต้น

ภาพถ่ายฟรีของ ตระกูล

ปัจจัยที่ทำให้เกิดพัฒนาการช้า

 1. พันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อและแม่
 2. สุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงของแม่ขณะตั้งครรภ์
 3. ภาวะคลอดที่ไม่สมบูรณ์
 4. สุขภาพของเด็กหลังคลอดและปัจจัยแทรกซ้อนหลังคลอด
 5. การเลี้ยงดูและภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม


มือถือส่งผลต่อพัฒนาการลูกน้อย

ด้านอารมณ์

 • หงุดหงิดง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก้าวร้าว เนื่องจากหน้าจอที่ลูกดูบ่อย ๆ เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ซึ่งแตกต่างจากชีวิตจริง

ด้านสมาธิ

 • ลูกจะไม่มีใจจดจ่อกับกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือสมองในการแก้ปัญหา

ด้านสุขภาพ

 • แสงสีฟ้า หากมีการจ้องหรือเพ่งนาน ๆ ก็ทำให้เกิดผลเสียต่อดวงตาได้ ความจำถดถอย ไอคิวต่ำไม่ได้มาตรฐาน ร่างกายไม่แข็งแรง เหนื่อยง่าย เป็นต้น

ด้านการสื่อสารและภาษา

 • ขาดทักษะในการสื่อสาร พูดช้า พูดไม่ชัด สื่อสารกับคนอื่นไม่เข้าใจ

ด้านสังคม

 • เมื่อเด็กอยู่กับมือถือ ไม่ค่อยได้พบเจอเพื่อน ไม่มีเพื่อน ทำให้ขาดการปรับตัวเมื่อเข้าสู่สังคม

ภาพถ่ายฟรีของ เด็กผู้หญิง

วิธีป้องกันไม่ให้ลูกน้อยติดมือถือ

  1. เก็บมือถือให้ห่างจากตัว
   • โดยอาจจะไว้ในลิ้นชักหรือโต๊ะที่ห่างจากตัวให้พ้นสายตาเด็ก ถ้าไว้ใกล้ตัวลูกจะสังเกตเห็น งอแง อยากเล่น
  2. หากิจกรรมทำร่วมกัน
   • คุณพ่อ คุณแม่ จำเป็นต้องลดการใช้มือถือ เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง เพราะลูกจะจดจำและเลียนแบบพฤติกรรม การใช้งานจากพ่อแม่ และคนใกล้ชิด หากิจกรรมอื่น ๆ เช่น เดินเล่น รดน้ำต้นไม้ ร้องเพลง เที่ยวนอกบ้าน เป็นต้น
  3. ให้ลูกเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากการฟัง อ่าน เขียน
   • วัยเด็กควรส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ด้วยการ ฟัง อ่าน เขียน จากตัวบุคคลและสื่อต่าง ๆ งดการใช้มือถือในการสอน เพราะจะทำให้เด็กเรียนรู้และจดจำแล้วจะทำให้เด็กติดมือถือ
  4. หมั่นดูแลและเอาใจใส่ลูก
   • เด็กต้องการความรัก ความอบอุ่น จากพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูก ก็จะทำให้ลูกติดพ่อแม่มากกว่าติดหน้าจอมือถือ ทำให้ลูกมีความสุขและเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
  5. จำกัดเวลาในการใช้งาน
   • ถ้าหลีกเลี่ยงการใช้มือถือไม่ได้จริง ๆ ให้จำกัดเวลาการใช้งาน เพื่อจะได้ไม่ใช้งานนานเกินไป และหากไม่ทำตามอาจจะมีบทลงโทษที่เหมาะสมตามวัย

          มือถือมีทั้งคุณและโทษ พ่อแม่ทุกท่านควรรู้จักใช้ เพื่อลูกน้อยจะได้มีพัฒนาการที่สมวัย เติบโตแข็งแรง ควรใช้ในยามจำเป็นเท่านั้น มิใช่ใช้เพียงเพื่อให้ลูกไม่ดื้อ ไม่ซน อยู่กับที่ สงบ นิ่ง เงียบ จากหวังดีจะกลายเป็นผลร้ายทั้งต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม ทำให้เกิดผลเสียในอนาคต เราควรป้องกันก่อนที่จะสายเกินแก้ไข อนาคตลูกน้อยอยู่ในมือคุณ วิชาการ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะ

Reference:

 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ.  (2565).  ลูกติดมือถือส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร.  สืบค้นเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565,  จาก https://bit.ly/3wTWQUi
 • Duangkamon Junnet.  (2565).  เด็กเล่นโทรศัพท์ ข้อควรระวังกับผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565,  จาก https://bit.ly/3jpRr4g
 • BRAINFIT.  (2565).  ลูกมีพัฒนาการล่าช้าฝึกสมอง 5 ด้านช่วยได้ !.  สืบค้นเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565,  จาก https://bit.ly/3Yi6lsb

วิชาการ
Logo
Enable registration in settings - general